LO im. M.Kopernika

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych – 29.04.2016r.

Świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem, nagrody książkowe i listy gratulacyjne dla rodziców:

3A Bek Aleksandra 4,89
3A Lipska Dominika 4,78
3A Zaleski Dawid 5,00
3A Żurawska Aleksandra 5,00
3B Jackiewicz Adrianna 5,06
3B Jackiewicz Aleksandra 4,94
3B Leszczyński Konrad 4,78
3B Wojtyła Paulina 4,78
3C Dębkowska Aleksandra 4,78
3C Gałązka Katarzyna 4,94
3C Kowalska Natalia 4,78
3C Kraszewska Kinga 4,78
3C Krych Izabela 4,78
3C Reluga Magdalena 4,78
3C Skłodowska Monika 4,94
3C Wardaszka Małgorzata 4,78
3C Wyszomirska Aneta 5,00
3C Zaręba Paulina 4,83
3C Żochowska Joanna 4,94
3D Rybnicka Monika 4,76
3D Skłodowska Patrycja 4,78
3D Zęgota Aleksandra 4,83
3E Chmielewska Kinga 4,78
3E Grądzik Anna 4,94
3E Jarząbek Maria 5,11
3E Qaraschouli Dominika 5,33
3E Reluga Katarzyna 4,94
3E Snochowska Monika 5,06
3E Treblińska Marta 4,78
3E Wójcicki Damian 4,94
3E Zabora Izabela 4,78
3F Brzózka Aleksandra 4,78
3F Szabłowska Agnieszka 5,11
3F Zawadzka Katarzyna 4,78
3G Jastrząb Weronika 4,94
3G Kesler Adrianna 5,00
3G Kuczyńska Klaudia 4,94
3H Jarząbek Katarzyna 5,00
3H Kośnik Magdalena 4,79
3H Tyl Joanna 5,22

Nagrody za 100% frekwencję w ciągu trzech lat nauki w liceum otrzymały:
1. Alicja Wszołkowska kl. III E
2. Katarzyna Jarząbek kl III H

Dyplomy Kopernikowskie otrzymali absolwenci, którzy uzyskali na świadectwie ukończenia szkoły średnią ocen co najmniej 5,0 i wzorowe zachowanie:

1.Qaraschouli Dominika
2.Joanana Tyl III H
3.Jarząbek Maria III E
4.Szabłowska Agnieszka III F
5.Jackiewicz Adrianna III B
6.Snochowska Monika III E
7.Zaleski Dawid III A
8.Żurawska Aleksandra III A
9.Wyszomirska Aneta III C
10.Kesler Adrianna III G
11.Jarząbek Katarzyna III H

Tradycją naszej szkoły zgodnie z regulaminem nagradzania jest wręczanie nagród stypendiów:

1. NAGRODĘ JANINY I BOHUMIRA SMEJKALÓV DLA NAJLEPSZEJ ABSOLWENTKI OTRZYMAŁA
Dominika Quarashuli kl. III E
2. NAGRODĘ STAROSTY POWIATU OSTROWSKIEGO OTRZYMAŁA
Joanna Tyl kl. III H

3. NAGRODĘ PREZESA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
DLA NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA ZE ŚRODOWISKA WIEJSKIEGO OTRZYMAŁA
Monika Snochowska– kl.III E
Agnieszka Szabłowska- kl. III F

4. NAGRODĘ DYREKTORA SZKOŁY OTRZYMAŁA
Jarząbek Maria – kl. 3 A – 5,11

5.NAGRODĘ RADY RODZICÓW OTRZYMAŁA
Adrianna Jackiewicz – kl. 3B – 5,06
Nagrody książkowe za reprezentowanie szkoły w Poczcie Sztandarowym, za pracę w Samorządzie Uczniowskim, Szkolnym Kole Wolontariatu , radiowęźle oraz konkursach i olimpiadach otrzymali:
Samorząd Uczniowski
Natalia Augustyniak III b
Oliwier Frączyk III c
Piotr Pińkowski III e
Weronika Tułowiecka III f
Joanna Bauer III g
Julia Wityńska III g
Sztandar Szkoły
Paweł Dudek III e
Katarzyna Sierota III e
Kamila Ambroziak III e
Radiowęzeł
Marcin Wiatrak III b
Wolontariat
Kacper Buratyński III a
Joanna Żochowska III c
Katarzyna Sierota III e
Weronika Kowalczyk III g
Patryk Świercz III a
Karol Krych III a
Konkursy i olimpiady
Rastaszański Michał 3 h
Jarząbek Maria 3e
Zawistowski Jakub 3a
Nagrody za uświetnianie uroczystości szkolnych, powiatowych, miejskich oraz za inne prace społeczne otrzymali:
Aleksandra Bek III a
Kamil Chyliński III a
Mateusz Gałązka III a
Paulina Kowalczyk III a
Agata Krawczykowska III a
Damian Rosiński III a
Dominika Lipska III a
Małgorzata Subda III a
Paulina Wojtyła III b
Sebastian Krześniak III c
Marta Puścian III c
Monika Skłodowska III c
Wyszomirska Aneta III c
Paulina Zaręba III c
Bartosz Zadroga III d
Dawid Andruszkiewicz III e
Anna Janicka III e
Aleksandra Wilczyńska III e
Anna Gwardiak III g
Jastrząb Weronika III g
Weronika Kowalczyk III g
Adrianna Kowalewska III

NAGRODY dla najbardziej usportowionej klasy otrzymują chłopcy z kl. III B
1. Gniazdowski Mateusz
2. Kaczyński Paweł
3. Kośnik Łukasz
4. Kotuszewski Piotr
5. Leszczyński Konrad
6. Leszczyński Sebastian
7. Malec Piotr
8. Maurycy Marczak
9. Nowacki Igor
10. Świątkowski Damian

Statuetki za osiągnięcia sportowe otrzymali:
Dziewczęta:
1. Wańczyk Zuzanna III F
2. Jackiewicz Adrianna III B
3. Jackiewicz Aleksandra III B
4. Kowalczyk Paulina III A
5. Wilczyńska Aleksandra III E
6. Treblińska Marta III E
7. Brzózka Angelika III C
8. Reluga Magdalena III C
9. Żochowska Joanna III C
10. Marasek Inga III D
11. Jarząbek Maria III E
12. Pielaszek Adrianna III D
13. Świerżyńska Aleksandra III H
14. Wójcik Natalia III H
Chłopcy:
1. Dudek Paweł III E
2. Wójcicki Damian III E
3. Socik Wojtek III F
4. Murawski Kamil III F
5. Hajan Dawid III A
6. Kisiel Mateusz III A
7. Wycech Szymon III A
8. Kuczyński Karol III A
9. Kośnik Łukasz III B
10. Nowacki Igor III B
11. Świątkowski Damian III B
12. Chmielnicki Dawid III C
13. Krześniak Sebastian III C
14. Duda Piotr III H
15. Gulik Daniel III H
16. Rutkowski Mateusz III H
17. Buratyński Kacper III A

Foto: Ida Świedzińska

Skip to content