LO im. M.Kopernika

XIV Ostrowskie Spotkania Ornitologiczne – 10 czerwca 2016 r.

Dnia 10 czerwca już po raz czternasty odbyły się Ostrowskie Spotkania Ornitologiczne, czyli konferencja popularno-naukowa skierowana do młodzieży szkolnej i nauczycieli, zorganizowana przez Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju w Powiecie Ostrowskim. Tradycyjnie, pod opieką p. Pawła Cieśluka, w zajęciach brała udział grupa uczniów naszego Liceum – tym razem 8 osób z klas pierwszych. Wzorem lat ubiegłych konferencja składała się z dwóch części – pierwszej o charakterze zajęć warsztatowych, prowadzonych w dolinie Bugu nad starorzeczem Jezioro Bużysko, położonym niedaleko Morzyczyna Włóki i drugiej, będącej sesją wykładów przeprowadzonych w ośrodku agroturystycznym „Binduga”. Podczas zajęć terenowych, podzielona na grupy młodzież, pod opieką przewodników-ornitologów, uczestniczyła w nauce rozpoznawania głosów i wizerunków napotkanych gatunków ptaków. Warto wspomnieć tu o kilku najciekawszych i najpospolitszych jak: zięba, rokitniczka, pliszka żółta, piecuszek, potrzos, wilga, bocian biały, bocian czarny, skowronek, trznadel, cierniówka, trzciniak, łabędź niemy (…) oraz rybitwa czarna, która na wspomnianym starorzeczu gnieździ się kolonijnie. Dopisała również pogoda, było bardzo ciepło i słonecznie. Po odbyciu zajęć w plenerze, młodzież udała się na sesję wykładową do jednej z sal ośrodka agroturystycznego „Binduga”, podczas której mogła wysłuchać trzech prelekcji o tematyce przyrodniczej. W kolejności prezentacje swoje wygłosili:
mgr Paweł Cieśluk – wykład na temat „Rozpoznawania głosów wybranych gatunków ptaków gnieżdżących się w Dolinie Dolnego Bugu”, który połączony był z quizem dotyczącym rozpoznawania wizerunków i głosów ptaków;
mgr inż. Emilia Mróz, doktorantka Zakładu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach – wykład na temat „Funkcji składowania ofiar przez gąsiorka Lanius collurio”;
dr hab. Artur Goławski, pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach – wykład na temat „Ekologii rozrodu rybitwy czarnej Chlidonias niger i rybitwy białoskrzydłej Chlidonias leucopterus”.
Po sesji wykładowej przyszedł czas na ogłoszenie wyników konkursu i wyłonienie jego finalistów z podziałem na grupy wiekowe. Wśród uczniów szkół średnich i osób dorosłych wyróżnienia otrzymały również uczennice z naszego Liceum, a były to: Agnieszka Sikora z klasy 1a, Patrycja Zdankiewicz i Patrycja Sokołowska z klasy 1g oraz Paulina Żebrowska z klasy 1h. Wszystkie wymienione otrzymały płyty CD z głosami ptaków w ogrodzie. Ostatnim punktem programu imprezy był obiad. Po pełnym wrażeń dniu, zaspokojona przyrodniczą wiedzą młodzież udała się do domów.
W tegorocznej XIV sesji Ostrowskich Spotkań Ornitologicznych udział wzięli następujący uczniowie:
1. Piotr Biedrzycki 1a
2. Karol Brzostek 1a
3. Agnieszka Sikora 1a
4. Aleksandra Wardaszka 1a
5. Patrycja Zdankiewicz 1g
6. Patrycja Sokołowska 1g
7. Marcin Kaźmierski 1h
8. Paulina Żebrowska 1h
Tekst i foto: Paweł Cieśluk

Skip to content