LO im. M.Kopernika

Wyniki nauczania


Wyniki klasyfikacji klas pierwszych w I sem. 2020/21 (docx)

(W.Bartosik 29.01.2021r.)


Wyniki klasyfikacji klas drugich w I sem. 2020/21 (docx)

(W.Bartosik 29.01.2021r.)


Wyniki klasyfikacji klas maturalnych w I sem. 2020/21

(W.Bartosik 11.12.2020r.)

Wyniki klasyfikacji klas za rok 2019/20
(W.Bartosik 22.06.2020r.)

Wyniki klasyfikacji klas trzecich 2019/20
(W.Bartosik 21.04.2020r.)

Wyniki klasyfikacji klas za 1 semestr 2019/20
(W.Bartosik 29.01.2020r.)

Wyniki klasyfikacji klas drugich za 1 semestr 2019/20
(W.Bartosik 29.01.2020r.)

Wyniki klasyfikacji klas pierwszych za 1 semestr 2019/20
(W.Bartosik 29.01.2020r.)

Wyniki klasyfikacji klas maturalnych za 1 semestr 2019/20
(W.Bartosik 13.12.2019r.)

Edukacyjna Wartość Dodana EWD 2010-2019
(źródło: ewd.edu.pl)

Wyniki matury 2019.
Porównawcze wyniki matury 2019.
(W.Bartosik 5.07.2019r.)

Wyniki klasyfikacji klas pierwszych i drugich w roku szkolnym 2018/2019.
(W.Bartosik 14.06.2019r.)

Wyniki klasyfikacji klas trzecich w roku szkolnym 2018/2019.
(W.Bartosik 23.04.2019r.)

Wyniki klasyfikacji klas za I semestr 2018/2019 r.
(W.Bartosik 25.01.2019r.)

Edukacyjna Wartość Dodana EWD 2016-2018
(źródło: ewd.edu.pl)

Ogólne wyniki egzaminu maturalnego 2018.
(W.Bartosik 3 lipca 2018r.)

Wyniki klasyfikacji klas za 2017/2018 r.
(W.Bartosik 19.06.2018r.)

Wyniki klasyfikacji klas maturalnych 2017/2018 r.
(W.Bartosik 23.04.2018r.)

Wyniki klasyfikacji klas za I semestr 2017/2018 r.
(W.Bartosik 12.01.2018r.)

Absolwenci 2017 – raport
(Justyna Sikora 9.11.2017)

Edukacyjna Wartość Dodana EWD 2015-2017
(źródło: ewd.edu.pl)

Analiza porównawcza matury 2017.
(W.Bartosik 17.07.2017 r.)

Wstępna analiza matury 2017.
(W.Bartosik, M.Wiercińska 30.06.2017 r.)

Wyniki klasyfikacji klas w roku szkolnym 2016/2017.
(W.Bartosik 22.06.2017r.)

Wyniki klasyfikacji klas trzecich 2016/2017r.
(W.Bartosik 27.04.2017r.)

Edukacyjna Wartość Dodana EWD 2014-2016
(źródło: ewd.edu.pl)

Wyniki klasyfikacji klas za I semestr 2016/2017r.
(W.Bartosik 1.02.2017r.)

Wyniki matur 2016r.
(W.Bartosik 6.07.2016r.)

Wyniki klasyfikacji klas pierwszych i drugich 2015/2016r.
(W.Bartosik 23.06.2016r.)

Wyniki klasyfikacji klas maturalnych 2015/2016r.
(W.Bartosik 29.04.2016r.)

Wyniki klasyfikacji za 1 semestr 2015/2016r.
(W.Bartosik 1.02.2016r.)

Porównanie wyników egzaminu maturalnego 2015r.
(W.Bartosik, M.Wiercińska 23.09.2015)

Opracowanie wyników egzaminu maturalnego 2015r.
(W.Bartosik 30.06.2015)

Podsumowanie Roku Szkolnego 2014/15
(W.Bartosik, M.Wiercińska 27.06.2015)

Wyniki klasyfikacji za I semestr 2014/15
(W.Bartosik, M.Wiercińska 22.12.2014)

Analiza wyników egzaminu maturalnego 2014r.
(W.Bartosik 11.2014r.)

Porównawcze wyniki egzaminu maturalnego 2014r.
(W.Bartosik 7.7.2014r.)

Wyniki klasyfikacji za II sem 2013/2014r.
(W.Bartosik, M. Wiercińska 3.7.2014r.)

Analiza matury 2013r.
(W.Bartosik, M. Wiercińska 18.11.2013r.)

Wyniki klasyfikacji 2012/2013r.
(W.Bartosik 3.07.2013r.)

Wyniki klasyfikacji za I semestr 2012/13r.
(W.Bartosik 1.2.2013)

Absolwenci 2012 – raport
(B. Cęcelewska 23.01.2013)

Analiza matury 2012r.
(A. Gutowska 30.09.2012r.)

Absolwenci 2011 – raport
(B. Cęcelewska 19.10.2011)

Analiza matury 2011r.
(A. Gutowska 26.08.2011r.)

Absolwenci 2010 – raport
(J. Sikora 15.12.2010)

Analiza matury 2010r.
(A. Gutowska 2.09.2010r.)

Matura maj 2015

W maju 2015 roku do matur przystąpiło 238 absolwentów. 2 absolwentów nie uzyskało minimum z 2 przedmiotów i nie zdało matury. Ponadto 19 osób miało poprawkę w sierpniu. Egzamin poprawkowy wszyscy zdali.

Matura maj 2014

W maju 2014 roku do matur przystąpiło 226 absolwentów. 1 absolwent nie uzyskał minimum z 2 przedmiotów i nie zdał matury. Ponadto 12 osób miało poprawkę w sierpniu. Ostatecznie 2 osoby nie zdały matury.

Matura maj 2013

W maju 2013 roku do matur przystąpiło 226 absolwentów. 1 absolwent nie uzyskał minimum z 2 przedmiotów i nie zdał matury. Ponadto 4 osoby miały poprawki w sierpniu z jednego przedmiotu. 4 osoby zdały poprawki w sierpniu. Ostatecznie 1 osoba nie zdała matury.

Matura maj 2012

Do matur przystąpiło w tym roku 253 absolwentów. Jedna osoba nie zdała matury. Trzy osoby miały poprawki w sierpniu.
W sierpniu jedna osoba zaliczyła maturę, a dwie nie. Ostatecznie troje absolwentów nie uzyskało w tym roku świadectwa dojrzałości.

Matura maj 2011

Do matur przystąpiło w maju 2011r. 228 absolwentów. 3 osoby nie zaliczyły 1 przedmiotu. 2 osoby matematyki i jedna języka angielskiego. Osoby te napisały pozytywnie poprawki w sierpniu.

Matura maj 2010

Maturę zdawało 219 maturzystów. 1 osoba nie zdała matury (j.angielski, matematyka), 6 osób nie zaliczyło jednego przedmiotu (5 – j.angielski, 1 – j.polski). Uczniowie ci pisali poprawki w sierpniu. Zdawalność wyniosła 96,3%.
W sierpniu 3 osoby nie zdały poprawki. Ostatecznie 4 absolwentów nie uzyskało świadectwa maturalnego.

Matura maj 2009

Maturę zdawało 243 maturzystów. 10 osób nie zaliczyło jednego przedmiotu. Uczniowie ci pisali poprawki w sierpniu.

Matura maj 2008

Maturę zdawało 237 maturzystów. 3 osoby nie zaliczyły biologii i 1 osoba WOS-u. Uczniowie ci będą mogli pisać poprawki w sierpniu.
W sierpniu wszyscy zdali poprawki, dzięki czemu 100% absolwentów otrzymało świadectwo maturalne.

Matura maj 2007

1 uczeń nie zdał matury. Około 10 uczniów zdało maturę z pomocą tzw. „amnestii Giertycha”.

Matura maj 2006

Do egzaminu maturalnego przystąpiło 275 uczniów. 9 uczniów nie zdało matury. J.angielskiego nie zaliczyło 5 osób, j. polskiego 2 osoby, biologii 2 osoby, geografii 1 osoba. Maturę zdało 96,53% zdających.

Skip to content