LO im. M.Kopernika

Ważne dokumenty

Zarządzenie nr 17/2020 Dyrektora – praca zdalna

Zarządzenie nr 16/2020 Dyrektora – praca zdalna

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2020

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16/2020

Zarządzenie nr 15 – dni wolne od pracy

Zarządzenie nr 14/2020 Dyrektora – czasowe zawieszenie zajęć

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 14 – czasowe zawieszenie zajęć

Statut Liceum Ogólnokształcącego 18.09.2020

Kalendarz Liceum Ogólnokształcącego – 2020/2021 (popr. 11.12.2020).

Szkolny Program Wychowawczo Profilaktyczny – 2020/2021.

Bezpieczna szkoła – bezpieczeństwo fizyczne i cyfrowe uczniów – MEN 2020

Cyberprzemoc – poradnik dla rodziców

Sprawozdanie z ewaluacji za rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie nr 10/2020 Dyrektora – Organizacja zajęć w reżimie sanitarnym

Załącznik nr 1 do zarządzenia – Regulamin

Załącznik nr 1 do regulaminu

Regulamin Rady Pedagogicznej 1.4.2020

Biuletyn Informacji Publicznej.

Plan nadzoru pedagogicznego w Liceum Ogólnokształcącym – 2020/2021.

Koncepcja pracy LO – 2019-2024.

Wykaz podręczników dla klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 po szkole podstawowej

Wykaz podręczników dla klas drugich na rok szkolny 2020/2021 po szkole podstawowej

Wykaz podręczników dla klas drugich na rok szkolny 2020/2021 po gimnazjum

Wykaz podręczników dla klas trzecich na rok szkolny 2020/2021

Warunki ubezpieczenia w roku szkolnym 2020/2021

Regulamin szatni w Liceum.

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego zaprasza do wynajmu hali sportowej

ZARZĄDZENIE Nr 7/2020 stawki wynajmu sali gimnastycznej i sal lekcyjnych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ostrów Maz. 24 czerwca 2015r.

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w LO im. M. Kopernika
Instrukcja bezpieczeństwa danych osobowych w LO im. M. Kopernika
Załączniki do ochrony danych 2abc,8,11,12ab
Załączniki do ochrony danych 3,4,5,6,10
Załączniki do ochrony danych 7

Skip to content