LO im. M.Kopernika

Uroczystość nadania szkole imienia MIKOŁAJA KOPERNIKA oraz przekazania sztandaru. Ostrów Mazowiecka dn. 15 czerwca 1974r.

Chciałbym wszystkie takie chwile ocalić od zapomnienia
K.I.Gałczyński

Powstanie gimnazjum wiąże się z momentem zorganizowania w 1909r. w mieście Ostrowi Mazowieckiej dwuklasowej szkoły koedukacyjnej, która została zamieniona w 1912r. na 6-cio klasowe progimnazjum, a w następnym roku na pełne 8-klasowe gimnazjum z pełnymi prawami rządowymi. Oprócz Ostrowian do uczelni tej zjechało dużo młodzieży z dalszych okolic kraju, a szczególnie terenów wschodnich.

W okresie I wojny światowej szkoła chyliła się ku upadkowi. Po odzyskaniu niepodległości gimnazjum niejako na nowo musiało się rozwijać, aby w 1919 roku mogło dojść do pełnego stopnia organizacji.

Niezależnie od gimnazjum męskiego od 1917 roku istniało w Ostrowi Mazowieckiej gimnazjum żeńskie. Obydwie szkoły po I wojnie światowej były subsydiowane początkowo przez magistrat, a następnie sejmik ostrowski.

Trudne warunki sejmiku spowodowały połączenie w 1924r. gimnazjów w jedno gimnazjum koedukacyjne.

Dzięki staraniom poczynionym przez starostę Władysława Dąbrowskiego wybudowano gmach szkoły w 1928r. za sumę 800 tys. zł.
Minister Oświaty Dobrucki osobiście dał wyraz zadowolenia z wybudowanego obiektu szkolnego, a następnie wyraził zgodę na upaństwowienie gimnazjum, co nastąpiło 15 marca 1930r.

W okresie okupacji szkoła nie przestała istnieć. Już na początku 1940 r. dyr. K.Warchalski zorganizował pierwsze tajne komplety. W lutym 1940r. został aresztowany i osadzony w obozie oświęcimskim nauczyciel Jan Gosiewski. W maju 1942r. podobny los spotkał Jana Cichonia. W styczniu 1943r. został aresztowany dyr. K.Warchalski i wywieziony do Majdanka. Po trzech miesiącach pobytu w obozie zagłady został zamordowany.

Aresztowania dotyczyły również młodzieży szkolnej, szczególnie harcerzy. Wielu z nich zginęło w obozach zagłady.

Działalność powojenną szkoła rozpoczęła w październiku 1944r. z 383 uczniami. Już w 1955r. budynek został całkowicie odbudowany. Ilość oddziałów wzrosła do 11, w których uczyło się 408 uczniów.

Imię szkoły rozsławili tacy ludzie jak prof. Instytutu Naukowego w Puławach Stefan Sarnowic, artysta rzeźbiarz Karol Tchorek, wybitny prawnik Henryk Kempisty, pracownicy naukowi: doc. dr Jan Bek, gen. bryg. Andrzej Porajski, Komandor Mar. Woj. Marian Rostkowski, Komandor Mar. Woj. Henryk Paciorek, profesor Andrzej Szujecki, gen. bryg. Mieczysław Kaczyński, doc. dr Edward Radwański, dr asyst. SGGW Krystyna Radwańska, minister Wiesław Waniewski, literat Roman Samsel.

Celem uczczenia XXX-lecia Polski Ludowej młodzież Liceum wraz z Radą Pedagogiczną i Komitetem Rodzicielskim wysunęła myśl nadania szkole imienia – Wielkiego Polaka – Mikołaja Kopernika.

Skip to content