LO im. M.Kopernika

Stypendia Prezesa Rady Ministrów – 3.12.2015

W dniu 3 grudnia 2015 r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce odbyła się uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Stypendium przyznano 47 najlepszym uczniom ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu działania Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie, w tym, w powiecie ostrowskim – 7 stypendiów.
Warunkiem niezbędnym do uzyskania Stypendium Prezesa Rady Ministrów było uzyskanie przez ucznia w roku szkolnym 2014/2015 najwyższej średniej ocen w szkole nie niższej niż 4,75 oraz co najmniej dobrej oceny z zachowania lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów zostały wręczone uczniom przez:

Panią Dorotę Sokołowską – Mazowieckiego Kuratora Oświaty,
Panią Teresę Michalak – Dyrektora Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie, starostów powiatów: ostrołęckiego, wyszkowskiego, przasnyskiego, makowskiego, ostrowskiego.
Stypendystką z naszej szkoły została uczennica kl. III E Dominika Quarashuli, która otrzymała gratulacje w obecności swoich rodziców, Dyrektora Szkoły Pana Waldemara Bartosika oraz Starosty Ostrowskiego Pana Zbigniewa Kamińskiego.
Jesteśmy dumni z Dominiki i życzymy Jej samych sukcesów i dalszych osiągnięć.

Zdjęcia dzięki uprzejmości www.ostrowmaz24.pl

Skip to content