LO im. M.Kopernika

SIEMIANÓWKA IV – Przyroda i kultura wschodniego pogranicza Polski

2 października pięć uczennic naszej szkoły pod opieką p. Pawła Cieśluka uczestniczyło w wycieczce „SIEMIANÓWKA IV – Przyroda i kultura wschodniego pogranicza Polski”. Podobnie jak w latach ubiegłych organizatorem tego wyjazdu było Centrum Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowskiego, a wśród uczestników, oprócz naszej młodzieży, znaleźli się również uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta oraz gminy Ostrów Mazowiecka. Wyjazd rozpoczął się wizytą w sokolarni znajdującej się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Tutaj młodzież uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych dotyczących znaczenia ptaków drapieżnych w naturalnych ekosystemach przyrodniczych. Zajęcia te połączone były z pokazami sokolniczymi. Obserwacja wolnego lotu sokoła wędrownego, raroga, jastrzębia Harrisa, puchacza i płomykówki pozwoliła na wychwycenie różnic w ich wyglądzie, sposobie latania i strategiach łowieckich. Po zajęciach uczestnicy wyjazdu otrzymali specjalnie przygotowane zeszyty edukacyjne pozwalające na pogłębienie i utrwalenie wiedzy o dziennych i nocnych ptakach drapieżnych.
Następnie wycieczka udała się pod białoruską granicę, do rozbitego nad Zbiornikiem Siemianówka obozu obrączkowania ptaków. Polowy Obóz Ornitologiczny Akcja Siemianówka w tym roku (już po raz czternasty) rozpoczął swą działalność 10 lipca. Do dnia naszego przyjazdu naukowcy-wolontariusze, schwytali i zaobrączkowali ponad pięć tysięcy ptaków. Pełniący podczas naszej wizyty funkcję kierownika obozu p. Tomasz Tumiel, przekazał młodzieży podstawowe informacje o migracjach ptaków, gatunkach migrujących, technikach chwytania ptaków i celach ich obrączkowania. Uczniowie obejrzeli różne rodzaje obrączek przeznaczonych dla dużych i małych osobników. Zostali też poinstruowani, że w razie znalezienia zaobrączkowanego ptaka należy przekazać numer obrączki oraz dane na temat daty, miejsca znalezienia i stanu ptaka do Stacji Ornitologicznej Muzeum i Instytutu Zoologii PAN z Gdańska, która pełni funkcję krajowej centrali obrączkowania ptaków.
Wielkim walorem wizyty w obozie była możliwość podpatrzenia pracy jego załogantów, polegającej m.in. na wyjmowaniu ptaków z sieci, a następnie na ich obrączkowaniu, połączonym z wykonywanymi przy tej okazji różnymi pomiarami (np. wieku, wagi, długości skrzydła, ogona … etc.). Po zaspokojeniu wiedzy ornitologicznej przyszedł czas na zaspokojenie głodu. A w warunkach obozowych najlepiej smakują pieczone na ognisku kiełbaski, o które zadbał organizator wyjazdu.
W drodze powrotnej uczestnicy wycieczki odwiedzili kościół p.w. Przemienienia Pańskiego w Zuzeli, w którym został ochrzczony Kardynał Stefan Wyszyński. Plan wycieczki został zrealizowany w stu procentach i pogoda tego dnia również dopisała.
Uczestnicy wyjazdu z naszego LO:
Katarzyna Dąbrowska – 1a, Anna Rogaska – 1a, Klaudia Puścian – 1d, Aleksandra Zając – 1e, Natalia Łopacińska – 1h.
Tekst: Paweł Cieśluk
Foto: Paweł Cieśluk i Hanna Chromińska.

Skip to content