LO im. M.Kopernika

Przetarg nieograniczony „Budowa sali gimnastycznej”. – 31.01.2014.

31.01.2014.
Wszczęte postępowanie:

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót budowlanych pod nazwą „Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej”.

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ – wraz z Załącznikami od 1 do 6. Uwaga. Załączniki nr 7 i 8 zawarte w oddzielnych plikach.

3. Załącznik nr 7 do SIWZ – przedmiar robót

4. Załącznik nr 8 do SIWZ – harmonogram rzeczowo-finansowy

5. Projekty

6. STWiOR

10.02.2014r.
Wyjaśnienia do pytań w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na realizacji zadania pn. Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej.

a) Wyjaśnienia do pytań

b) zestawienie stali

c) zestawienie stali

d) zbrojenie elementów

12.02.2014r.
Wyjaśnienia do pytań nr 2.

a) Wyjaśnienia do pytań nr 2

b) Sala gimnastyczna przedmiar

14.02.2014r.
Wyjaśnienia do pytań nr 3.

a) Wyjaśnienia do pytań nr 3

15.02.2014r.
Wyjaśnienia do pytań nr 4.

a) Wyjaśnienia do pytań nr 4

17.02.2014r.
Wyjaśnienia do pytań nr 5.

a) Wyjaśnienia do pytań nr 5a

b) Wyjaśnienia do pytań nr 5b

c) Wyjaśnienia do pytań nr 5c

d) Wyjaśnienia do pytań nr 5d

19.02.2014r.
Zmiana ogłoszenia i SIWZ.

a) Zmiana ogłoszenia

b) Zmiana SIWZ

c) Wyjaśnienia do pytań nr 6

13.03.2014.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content