LO im. M.Kopernika

Prace uczniów – grafika wektorowa – Inkscape – okładki

Uczniowie wykonali okładki gazet w programie do grafiki wektorowej Inkscape. Wzorem były prawdziwe okładki. Celem było wykonanie jak najwierniejszej kopii.

Skip to content