LO im. M.Kopernika

Poseł Józef Oleksy w naszej szkole – 8 kwietnia 2002r.

SPOTKANIE Z PREMIEREM JÓZEFEM OLEKSYM

Dnia 8 kwietnia 2002 w murach Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Ostrowi Maz. odbyło się spotkanie informacyjne na temat integracji Polski z Unią Europejską. Gościem honorowym był Premier Rządu RP, poseł na Sejm, przewodniczący sejmowej Komisji Integracji Europejskiej oraz przedstawiciel Polski w Radzie Europy – Józef Oleksy. Na spotkanie, zainicjowane przez przewodniczącego Rady Powiatowej SLD – Krzysztofa Kołodziejczyka, przybyło wielu znakomitych gości: poseł na Sejm – Zbigniew Krutczenko; starosta Bogumił Brzózka; Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu w starostwie powiatowym – Krzysztof Mielnikewicz; prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrowskiej oraz dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej – Władysław Krzyżanowski; przewodniczący Miejskiej Rady SLD – Witold Zadroga. Organizatorami uroczystości byli: Lidia Kuczyńska oraz Robert Jagielski.
Na wstępie prowadząca, Katarzyna Krupa, przytoczyła krótką historię Unii Europejskiej. Potem premier Józef Oleksy udzielał wyczerpujących odpowiedzi na pytania zadawane przez uczniów LO, a zarazem członków nieformalnego klubu europejskiego.
Premier zaczął od przeprowadzenia krótkiej ankiety; publiczność poprzez podniesienie ręki deklarowała chęć aneksji Polski do struktur unijnych. Wynik był zadowalający, choć gość wyraził ubolewanie nad miernym stopniem poinformowania społeczeństwa o planowanej integracji Polski z UE. Premier poruszał też problem niezwykle wysokiego bezrobocia w Polsce, a także zasadach konkurencji na rynku europejskim, przy okazji nakłaniając małe i średnie przedsiębiorstwa do promowania swojej działalności na terenach pozostałych państw Unii. Premier poinformował o stanie negocjacji z Unią, nie kryjąc niezadowolenia z przebiegu tych, które dotyczą dotacji do rolnictwa oraz pobierania należności do budżetu unijnego. Pojawił się też motyw osławionego oscypka; Józef Oleksy okazał się być smakoszem zdrowej żywności i przeciwnikiem wprowadzenia na polski rynek produktów modyfikowanych genetycznie. Została poruszona także kwestia dotacji pieniężnych płynących z funduszy pomocowych, których nasi rodacy nie potrafią w pełni wykorzystać. Premier wciąż podkreślał potrzebę rozwoju gospodarczego wschodnich województw Rzeczpospolitej, które od dziesięcioleci starają się dorównać poziomem ziemiom zachodnim naszego kraju.
Po wypowiedziach Józefa Oleksego głos zabrał poseł na Sejm RP, a także absolwent ostrowskiego Liceum Ogólnokształcącego, Zbigniew Krutczenko. Pan poseł potwierdził, że Polakom nic łatwo nie przyjdzie; należy więc uzbroić się w cierpliwość i wytrwale pracować na sukces (dotyczy to przede wszystkim rolników). Osoby, które wciąż są pełne wątpliwości związanych z aneksją Polski do wspólnot europejskich, zostały zaproszone do klubu SLD; poseł Krutczenko zaoferował swoją osobę do pomocy w zrozumieniu istoty Unii.
Ostatnie słowo należało do premiera Oleksego, który zakończył spotkanie, mówiąc: „Jestem przeciwnikiem agitacji i propagandy.” Podkreślił też, że Polacy muszą wiedzieć, że decyzja podjęta przez nich w przyszłorocznym referendum zaważy na przyszłości wielu pokoleń. Według niego bardziej opłacalne jest ścisłe współdziałanie z bogatą Unią niż pozostawanie biednym Wschodem. Unia Europejska to pomoc, szansa na to, by każdy mógł lepiej przeżyć swoje życie, to także poprawa warunków materialnych i okazja zrealizowania największych marzeń i aspiracji. Wejście do struktur unijnych, zdaniem premiera, należy przeżywać jak pierwszą miłość.
W geście sympatii oraz poparcia dla działań ostrowskiej młodzieży Józef Oleksy przekazał Liceum jedyną w Sejmie flagę UE.
Po wspólnych zdjęciach premier przyznał się uczniom, że jest bardzo zadowolony ze spotkania oraz mile zaskoczony poziomem ich wiedzy na temat problemów, z jakimi boryka się Polska przed przystąpieniem do Unii Europejskiej.

Fotki Tomasz Pudło

Skip to content