LO im. M.Kopernika

Podsumowanie roku Młodzieżowej Rady Powiatu – 14.06.2016

W dniu 14 czerwca Młodzieżowa Rada Powiatu spotkała się w Starostwie Powiatowym, aby podsumować całoroczną działalność.
W uroczystym spotkaniu wzięli udział Starosta ostrowski pan Zbigniew Kamiński, Sekretarz Starostwa pani Jolanta Ugniewska, pracownicy d/s oświaty pani Małgorzata Mazurek i pan Jerzy Tryniszewski, dyrektorzy szkół, koordynatorzy i członkowie MRP.
Gości powitała przewodnicząca Kinga Radomska, głos zabrali pan Starosta Zbigniew Kamiński oraz panie koordynator, p. Ilona Plewnicka oraz p. Magdalena Konrad.
Był to rok wytężonej pracy, wielu ciekawych pomysłów i zgranej współpracy.
Po części oficjalnej wybraliśmy nową przewodniczącą, która już od września rozpocznie swoją kadencję. Została nią Joanna Brzostek z ZS Nr 1 im. Witolda Pileckiego.
Członkowie MRP, reprezentujący naszą szkołę to: Kamil Kisło, Paulina Ziemczyk, Zuzanna Kowalska i Milena Szostak. Koordynatorem jest p. Magdalena Konrad.

Tekst i foto: Magdalena Konrad

Skip to content