LO im. M.Kopernika

Plan lekcji

Nowy Plan lekcji ważny od 1 lutego jest już dostępny. W wielu klasach zmiany są nieduże, dlatego nie będziemy importować nowego planu do Dziennika elektronicznego Vulcan. Prosimy wychowawców klas, aby w dzienniku elektronicznym weszli na plan lekcji swojej klasy, przeszli na następny tydzień i dokonali zmian zgodnie z nowym planem, który jest na stronie szkoły. Poprawiony plan prosimy przekopiować do np. końca kwietnia.

Plan lekcji ważny od 1 lutego 2021

Skip to content