LO im. M.Kopernika

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. Roboty budowlane: Wzmocnienie fundamentów kamienno-ceglanych. 12.04.2013

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.
Roboty budowlane: Wzmocnienie fundamentów kamienno-ceglanych – skrzydło prawe, izolacja p. wilgociowa fundamentów łącznika oraz sali gimnastycznej od strony południowej i wschodniej, wykonanie opasek z kostki betonowej typu starobruk oraz likwidacja wejścia do piwnicy od strony zachodniej oraz wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej skrzydła prawego i sali gimnastycznej Etap II budynku L.O. w Ostrowi Mazowieckiej.

Ofertę należy złożyć do dnia 29.04.2013 r. do godziny 14.00 w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. Kościuszki 36, ADMINISTRACJA parter. nr 12

Do pobrania:

Z przyczyn technicznych część załączników mogła zawierać błędy. Prosimy o ponowne pobranie załączników. Za utrudnienia przepraszamy.
13.04.2013 godz. 8:40

1. Ogłoszenie o zamówieniu.(docx)

2. SIWZ.(doc)

3. Projekty i rysunki.(zip)

4. STWIOR i specyfikacja techniczna.(zip)

5. Zakres rzeczowy.(doc)

6. Przedmiary i kosztorys ofertowy.(zip)

Ogłoszono dnia 12 kwietnia 2013r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 16.05.2013r.

Pobierz dokument w formacie docx.

Skip to content