LO im. M.Kopernika

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. Roboty budowlane: Modernizacja budynku Liceum. 23.03.2012r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.
Roboty budowlane: Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej.

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. SIWZ.

3. Załącznik 8,9: projekty budowlane, opisy, stwiorb.

4. Załącznik 10: przedmiary robót.

Ogłoszono dnia 23 marca 2012r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Ogłoszono dnia 16 maja 2012r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Skip to content