LO im. M.Kopernika

MUZEALNE ŚCIEŻKI

13 listopada uczniowie z klas: 1d, 1e, 2d, 2e, 2g, 3f  pojechali  do Warszawy na wycieczkę edukacyjną w ramach projektu „Akademia rozwoju młodego człowieka w powiecie ostrowskim”.

         Odwiedzili Muzeum Narodowe i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

         W Muzeum Narodowym, podzieleni na dwie grupy, zapoznali się dzięki muzealnym edukatorom z wybranymi  dziełami oraz zagadnieniami z obszaru historii sztuki.

         Grupa pierwsza wysłuchała wykładu na temat obecności brzydoty w sztuce, grupa druga zobaczyła Galerię Faras, w której eksponowane są niezwykłe freski o tematyce sakralnej dokumentujące wczesną historię chrześcijaństwa, a następnie  wybrane dzieła w Galerii Sztuki Średniowiecznej, Galerii Sztuki Dawnej i Galerii Sztuki XIX Wieku. Uczniowie mieli okazję zobaczyć jedną z najpiękniejszych Madonn renesansowego genialnego artysty S. Botticellego oraz dowiedzieć się wiele o formie i znaczeniu tego niezwykłego dzieła.

          W Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN uczniowie zobaczyli osiem galerii tematycznych ekspozycji stałej: LAS, PIERWSZE SPOTKANIA, PARADISUS JUDAEORUM, MIASTECZKO, WYZWANIA NOWOCZESNOŚCI, NA  ŻYDOWSKIEJ ULICY, ZAGŁADA, POWOJNIE ukazujących 1000 lat historii Żydów polskich. Zwiedzający odkrywali zabytkowe obiekty, obrazy, korzystali z instalacji interaktywnych i multimedialnego przewodnika. Muzeum POLIN umożliwiło im inspirującą poznawczo podróż od średniowiecza do współczesności.

         Opiekę nad uczniami sprawowały panie: Bożena Cudzich, Izabela Hryń, Dorota Olender.

Skip to content