LO im. M.Kopernika

Młodzieżowa Inauguracja Roku Różańca Świętego Łomża 30.11.2002r.

Program inauguracji

KONTEMPLOWAĆ OBLICZE CHRYSTUSA Z MARYJĄ

Godzina 12.00 – Nabożeństwo Inauguracji Roku Różańca Świętego w Górnej Świątyni Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
Intronizacja znaków:
Ikony Najświętszej Maryi Panny,
Księgi Pisma Świętego,
Krzyża,
Koronki Różańca Świętego.
Modlitwa różańcowa poprzedzona rozważaniem słów Ojca Świętego z listu „Rosarium Yirginis Mariae”, fragmentem z Ewangelii oraz śpiewem uwielbienia.
Prezentacja Książki Dobrej Nowiny i rozdanie wszystkim uczestnikom Inauguracji Koronek Różańca Świętego.
Uroczysta Eucharystia
Godzina 14.00 – Spotkanie Biesiadne z udziałem Tomka Kamińskiego, Jana Budziaszka i Jacka Dewódzkiego w namiocie przy Sanktuarium poprzedzone wspólnym posiłkiem
zakończenie ok. godziny 17.00
(z możliwością przedłużenia w przypadku dobrej zabawy!)

Pieśni

1. Wzywam Cię – przyjdź umocnij mnie – oddal mroków cień – jasny rozpal dzień – Twój jest czas i świat Pełnio Boskich Prawd – Tyś natchnieniem mym i przebudzeniem Duchu Święty przyjdź.

2. Zróbcie wszystko cokolwiek powie wam Pan, cokolwiek powie wam Jezus.

3. Niechaj z nami będzie Pan, alleluja, niech obroną będzie nam, alleluja!
Jego słowo zawsze trwa, alleluja, wieczną prawdę w sobie ma, alleluja!
Chcemy zgłębiać słowa treść, alleluja, braciom je radośnie nieść, alleluja!
Chcemy nim na co dzień żyć, alleluja, i w przyjaźni z Bogiem żyć, alleluja!
Źródło życia Panie nasz, alleluja. Ty nam życie wieczne dasz, alleluja!
Prowadź wśród zawiłych dróg, alleluja.w Trójcy Świętej Jeden Bóg, alleluja!

4. Ref.: Matko, która nas znasz z dziećmi twymi bądź, na drogach nam nadzieją świeć z synem Twym z nami idź.

l.Z wszystkich niewiast wybrana Przyjdź i drogę wskaż
Córo Ludu Bożego – Do Syna Twego nas prowadź.
Służebnico pokorna – Pokój światu daj.

2.Królowo ognisk rodzinnych – Przyjdź i drogę wskaż
Dziewico, wzorze prostoty – Do Syna Twego nas prowadź.
Oblubienico cieśli – Pokój świtu daj

3.Królowo narodu naszego-…
Uciśnionych nadziejo-…
Światło łaknących prawdy-…

4.Pociecho ludu biednego-…
Pani wszelkiej radości-….
Matko tkliwego serca-…

5.Dziewico, Matko Chrystusa-…
Dziewico, Matko Kościoła-…
Dziewico, Matko ludzi-…

6.Matko przez Syna nam dana-…
Matko, która nas słuchasz-…
Ty nas zawsze zrozumiesz-…

5. Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała nasza! Umierając, zło zwyciężył, pokój nam ogłasza! On do Ojca nas prowadzi, Miłość czyni życia prawem. Chrystus naszym jest pokojem, naszym pojednaniem.

Uczniowie uczestniczący w inauguracji Roku Różańca Świętego

1. Monika Godlewska – IVE
2. Magdalena Wilczyńska – IB
3. Anna Rubińska – IB
4. Maria Minota – IB
5. Justyna Grabowska – IB
6. Kamila Dmochowska – IIIE
7. Katarzyna Sadowska – IB
8. Patrycja Dobosz – IE
9. Olga Dobosz – IE
10. Agata Przastek – IE
11. Marta Marcinkiewicz – IE
12. Paulina Bubrowiecka – IE

Opracowała Hanna Skonieczna

Skip to content