LO im. M.Kopernika

Mapa zagrożeń

Celem programu „Mapy zagrożeń” jest zebranie opinii i uwag dotyczących wytypowania rodzaju i miejsc występowania zagrożeń na terenie powiatu. Na podstawie zebranych informacji zostanie opracowana realna „Mapa zagrożeń”, która odzwierciedli rodzaj przestępstw, wykroczeń i miejsc ich występowania.
Wdrożenie programu ma na celu zapewnieni podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu ostrowskiego oraz wpłynie na poprawę aktualnego stanu bezpieczeństwa i porządku.

W ramach projektu w naszej szkole sierż. Łukasz Kuliś przeprowadził ankietę, na podstawie której powstanie statystyka zagrożeń występujących w naszym powiecie.

W ankiecie uczestniczyli uczniowie klas II i III.

Tekst i foto: Magdalena Konrad

Skip to content