LO im. M.Kopernika

Maj 2009 – konkurs „Czy znasz historię swojej szkoły?”.

opublikowano 23.02.2009

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza KONKURS pod hasłem:

„CZY ZNASZ HISTORIĘ SWOJEJ SZKOŁY?”

Konkursu będzie przebiegał w trzech etapach

I ETAP 3 marca 2009
Wezmą w nim udział wszyscy uczniowie klas pierwszych. Uczestnicy konkursu będą odpowiadać w formie pisemnej na zestawy pytań przygotowanych w formie wyboru poprawnej odpowiedzi.

II ETAP 7 kwietnia 2009
Weźmie w nim udział 25 uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w I etapie konkursu. Uczestnicy konkursu będą odpowiadać w formie pisemnej na zestawy pytań przygotowanych w formie wyboru poprawnej odpowiedzi i otwartych pytań.

III ETAP 20 maja 2009
Weźmie w nim udział 10 finalistów. Pytania będą zdawane bezpośrednio przez członków komisji.

Nagrody i dyplomy otrzymają wszyscy uczestnicy III etapu konkursu na uroczystości szkolnej.

Pytania konkursowe dotyczą najważniejszych wydarzeń z życia szkoły w latach 1909-2008.

 • Powstania i rozwoju Gimnazjum i Liceum.
 • Tajnego nauczania.
 • Dyrektorów i nauczycieli szczególnie zasłużonych dla Szkoły.
 • Działalności pozalekcyjnej: naukowej, sportowej, artystycznej, turystycznej.
 • Organizacji młodzieżowych: Samorządu Szkolnego, ZHP, PCK, ZMP, ZMS.
 • Koła Absolwentów i Wychowanków.
 • Uroczystoci szkolnych i sesji naukowych.
 • Daty ważniejszych wydarzeń z historii szkoły.

Literatura

 • Tadeusz Zaniewski „65 lat Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Maz.” Ostrów Maz. 1974
 • Adam Dobroński „Z dziejów Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Maz.” Ostrów Maz. 1984
 • Jan Dzieniszewski, Adam Dobroński „Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Ostrowi Maz. 1909 – 1999” Ostrów Maz. 1999
 • Jan Dzieniszewski, Adam Dobroński, Edward Radwański „Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Maz.” Ostrów Maz. 2004
 • Tadeusz Zaniewski „Przeszłości szkoły przywołane lata 1970 – 1982” Ostrów Maz. 2004

Wymienione pozycje znajdują się w bibliotece szkolnej.

Dyrektor Szkoły

Skip to content