LO im. M.Kopernika

Maj 1935 rok. Klasa VII Gimnazjum.

Profesorowie i uczniowie kl. VII Gimnazjum w Ostrowi Mazowieckiej. Maj 1935r.

Profesorowie – siedzą od lewej:
1. Zygfryd Sękowski – nauczyciel wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego, oficer rezerwy, porucznik zmobilizowany w 1939 roku brał udział w wojnie obronnej 1939 roku, jeniec oflagu w Woldemberg.
2. Józef Rogalski – profesor łaciny. Po wojnie był dyrektorem gimnazjum i liceum na Pomorzu.
3. Kazimierz Warchalski – dyrektor gimnazjum. Aresztowany przez gestapo zginął w obozie koncentracyjnym w Majdanku.
4. Wacław Krauze – profesor fizyki i chemii. Pierwszy dyrektor gimnazjum i liceum po wyzwoleniu od końca września 1944r.

Uczniowie: rząd I stoją od lewej strony:
1. Henryka Dobrońska Bem – lekarz dentysta
2. Ryszard Medyński – absolwent Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie k/Ostrowi Mazowieckiej – Brał udział w kampanii wrześniowej w wojskach na zachodzie. Po wojnie wyjechał do Kanady.
3. Adam Kujtkowski – przed wojną (na dwa tygodnie przed wybuchem wojny) wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Po zakończeniu wojny wrócił do Polski. Zmarł w Żyrardowie 29 listopada 1991r. Pochowany został we wsi Skuły. (Informację nadesłał wnuk p. Adama – Krzysztof Mich, kwiecień 2009r.)
4. Romuald Gauze – lekarz dentysta.
5. Zofia Kondrak z męża Kula – była nauczycielką.
6. Alfred Stelmaszczyk – absolwent Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie k/Ostrowi Maz. Obecnie kapitan. Brał udział w II wojnie światowej w latach 1939 – 1945. Wiceprzewodniczący Powiatowej Rady Narodowej w Ostrowi Mazowieckiej. Radny Miejskiej i Powiatowej Rady Narodowej przez 10 lat.
7. Jadwiga Kuklińska Łando – absolwentka Szkoły Głównej Handlowej.
8. Tadeusz Paciorkowski – zmarł w czasie okupacji hitlerowskiej.
9. Maria Melanowicz Oknińska – nauczycielka.
10. Franciszek Skarpetowski – absolwent Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie, pilot, oficer wojsk polskich lotniczych w Anglii – podpułkownik.
11. Tadeusz Dobroński – podchorąży Szkoly Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu. Uczestnik wojny 1939 r. Zmarł w 1944 r.

Rząd II od lewej strony:
Jerzy Łyczkowski – w 1949 roku przez Lwów, Rumunię dostaje się na Zachód i tam uczestniczy w walkach. Po wojnie powrócił do kraju.
Leszek Talko – student polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. W 1939 przedostał się do Rumunii i stamtąd do Francji i przez Pireneje, Hiszpanię dostał się do Anglii. Walczył w dywizji gen. Maczka. Obecnie prezes Polonii w Paryżu.
Edward Skłodowski – skończył SGGW – pracownik Ministerstwa Rolnictwa. Zmarł w 2003r. w Warszawie, pochowany w Zarębach Kościelnych.
Kazimiera Prosińska Stelmaszczyk – skończyła szkołę Handlową w Warszawie pracownik umysłowy – księgowość. Zmarła w 1991r. w Ostrowi Maz.
Tadeusz Tymiński – zaangażowany w ruchu oporu w czasie okupacji hitlerowskiej, zginął w powstaniu warszawskim.
Jadwiga Szabłowska Szymańska – nauczycielka.
Jan Jarkowski – uczestnik ruchu oporu, zginął w powstaniu warszawskim.
Hasia Komorowska – Polka pochodzenia żydowskiego, zginęła w nieznanym getcie hitlerowskim.

Skip to content