LO im. M.Kopernika

Kwiecień 2007 – Konkurs Informatyczny dla gimnazjalistów

26 kwietnia 2007r. w czasie Dni Otwartych odbyło się uroczyste zakończenie Konkursu. Podczas spotkania z gimnazjalistami na auli szkolnej dyrektor opowiedział o celach konkursu, pogratulował uczniom i podziękował nauczycielom za dobre przygotowanie młodzieży. Następnie zostały wręczone dyplomy i nagrody – dyski wymienne.

Wyniki konkursu

Dziękujemy wszystkim gimnazjalistom za udział w konkursie. Każde zadanie było testowane na trzech zestawach danych. Oto wyniki:

 

Nazwisko i Imię Zad.1 Zad.2 Zad.3 Zad.4 Suma
1. Prosiński Adam 1,1,1 1,1,1 1,1,1 1,1,1 12
2. Bączyk Jarosław 1,1,1 1,1,1 0,1,1 1,1,1 11
3. Małkowski Michał 1,1,0 1,1,1 1,1,1 1,1,1 11
4. Cholewska Małgorzata 1,1,1 1,1,1 1,0,0 1,0,1 9

W związku z niewielką liczbą uczestników konkursu proponujemy zrezygnować z II etapu konkursu. Dla osób, które rozwiązały zadania z I etapu są przewidziane nagrody. Nagrody te będą wręczone w czasie Dni Otwartych 26 kwietnia.

Konkurs informatyczny

Zapraszamy wszystkich gimnazjalistów do udziału w KONKURSIE INFORMATYCZNYM. Konkurs składa się z II etapów, w pierwszym uczestnicy rozwiązują samodzielnie zadania i przesyłają rozwiązania drogą internetową. II etap odbędzie się w siedzibie LO w Ostrowi Maz. Zakończenie i wręczenie nagród odbędzie się podczas Dni Otwartych (koniec kwietnia 2007r.).

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
W OSTROWI MAZ.
KONKURS INFORMATYCZNY DLA GIMNAZJALISTÓW

ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU

§1. Wstęp

Konkurs Informatyczny dla gimnazjalistów jest konkursem powołanym przez Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Maz. w dniu 5 marca 2007r.

§2. Organizacja

 1. Konkurs informatyczny jest dwustopniowy.
 2. W konkursie Informatycznym mogą brać indywidualnie udział uczniowie gimnazjów.
 3. Rozwiązaniem każdego zadania zawodów I i II stopnia jest program napisany w Pascalu lub arkusz kalkulacyjny.
 4. Zawody I stopnia mają charakter otwarty i polegają na samodzielnym rozwiązywaniu zadań i nadesłaniu rozwiązań w podanym terminie.
 5. Zawody II stopnia polegają na rozwiązaniu zadań w warunkach kontrolowanej samodzielności.
 6. Do zawodów II stopnia zostanie zakwalifikowanych 15 uczestników, których rozwiązania zostaną ocenione najwyżej.
 7. Terminarz zawodów:
  zawody I stopnia – 9 marca – 6 kwietnia 2007r.
  ogłoszenie wyników: w witrynie konkursu – 10 kwietnia 2007r. (www.koperniczek.net)
  pocztą: 12 kwietnia 2007r.
  zawody II stopnia – 17 kwietnia 2007r. w LO w Ostrowi Maz.
  ogłoszenie wyników: podczas Dni Otwartych (koniec kwietnia 2007r.)

§3. Wymagania dotyczące rozwiązań zadań zawodów I stopnia

 1. Zawody I stopnia polegają na samodzielnym rozwiązaniu zadań eliminacyjnych (niekoniecznie wszystkich) i przesłaniu rozwiązań pocztą elektroniczną na adres konkurs@koperniczek.net do godz. 12.00 dnia 6 kwietnia 2007r. Odbiór przesyłki zostanie potwierdzony zwrotnym listem elektronicznym (prosimy o zachowanie tego listu). Brak potwierdzenia może oznaczać, że rozwiązanie nie zostało poprawnie zarejestrowane.
 2. Ocena rozwiązania zadania jest określona na podstawie testowania programu i uwzględnia poprawność metody użytej w programie.
 3. Rozwiązanie zespołowe, niesamodzielne, nieczytelne nie będą oceniane.
 4. Rozwiązanie każdego zadania składa się z jednego pliku źródłowego (z rozszerzeniem *.pas) lub pliku arkusza kalkulacyjnego Excel z rozwiązaniem; imię i nazwisko uczestnika muszą być podane w komentarzu na początku każdego pliku.
 5. Programy w Pascalu będą kompilowane za pomocą kompilatora FreePascal 2.0.4

§4. Uwagi końcowe

 1. Komitet Organizacyjny ustala listy laureatów i finalistów oraz przyznaje nagrody.

Zadania

Zadanie 1: Ciąg niemalejący
Mamy podane 5 liczb (od 1 do 20).
Program sprawdza czy te liczby tworzą ciąg niemalejący (czy są ułożone w kolejności niemalejącej).
Przykład
Dla wejścia: 2,11,11,16,18
poprawną odpowiedzią jest: tak

Zadanie 2: Suma
Twoim zadaniem jest napisać program, który wyliczy sumę wszystkich liczb całkowitych leżących pomiędzy 1 a N (włącznie).
Przykład
Dla wejścia: 5 poprawną odpowiedzią jest: 15

Zadanie 3: Odcinki
Zakładamy, ze współrzędne są liczbami całkowitymi z przedziału [-100, 100].
Mamy podane 2 odcinki jeden poziomy i jeden pionowy. Czy się przecinają?
Przykład
Dla wejścia: 2,1,4,1,3,-1,3,4
poprawną odpowiedzią jest: tak
Pierwszy odcinek ma współrzędne (2,1), (4,1), drugi (3,-1), (3,4).

Zadanie 4: Trójkąt
Zakładamy, ze współrzędne są liczbami całkowitymi z przedziału [-100, 100].
Mamy dany trójkąt. Policz jego pole.
Przykład
Dla wejścia: 0,0,1,3,4,2
poprawną odpowiedzią jest: 5
Pierwszy punkt ma współrzędne (0,0), drugi (1,3), trzeci (4,2).

UWAGA
Rozwiązaniem każdego zadania jest program napisany w Pascalu (kod źródłowy) lub arkusz kalkulacyjny Excel. Program w Pascalu pyta o dane wejściowe i wyświetla wynik. Nie jest liczony czas tylko poprawność rozwiązania. W arkuszu kalkulacyjnym jest wyznaczone miejsce na wpisanie danych wejściowych i miejsce gdzie wyświetlany jest wynik.

Skip to content