LO im. M.Kopernika

KRONIKA Liceum Ogólnokształcącego im. M.Kopernika w Ostrowi Maz. Rok szkolny 1975/76

1 września
Tego dnia o godz. 9.00 po dwumiesięcznym odpoczynku nastąpiło uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1975-76. Po wysłuchaniu przemówienia Ministra Oświaty i Wychowania Jerzego Kuberskiego oraz dyrektora naszego liceum Tadeusza Zaniewskiego młodzież rozeszła się do klas.
W obecnym roku szkolnym w naszej szkole naukę rozpoczęło 815 uczniów, w tym 201 klas pierwszych.

W roku szkolnym 1975/76 w naszym liceum grono pedagogiczne składa się z następujących osób:
Dyrektor: Tadeusz Zaniewski
Wicedyrektorzy: Helena Wysocka, Kazimierz Soliwoda

Budzińska Maria, Basa Barbara, Chendoszko Alicja, Cieśla Stefan, Cieśluk Zofia, Horodok Marta, Juszczyk Jadwiga, Idzikowska Maria, Idzikowski Andrzej, Kulczyńska Helena, Kazimierski Włodzimierz, Krzywicka Janina, Krzyżostaniak Irena, Kwietowicz Wojciech, Krajewski Janusz, Krystosiak Jerzy, Kuczyńska Lidia, Kuczyński Marek, Łoniewska Zofia, Makowski Stanisław, Mańko Marek, Mol Barbara, Mielnikiewicz Maria, Osipiuk Teresa, Piątkiewicz Barbara, Piątkiewicz Stanisław, Pogródko Janina, Pozorski Tadeusz, Przeździecka Elżbieta, Świderek Maria, Suchcicka Feliksa, Suski Stefan, Suski Witold, Stańczuk Teresa, Stolarek Danuta, Rubinkowska Halina, Wolska Wanda, Vogelgesang Teresa, Vogelgesang Andrzej, Zaczyk Józef, Zaczyk Wanda.

22 września
W tym dniu uroczystą zbiórką rozpoczął swoją działalność szczep drużyn HSPS naszego liceum.
Uroczystość rozpoczęto wciągnięciem flagi. Następnie odczytano rozkaz naczelnika ZHP i rozkaz nowomianowanej Komendy szczepu w składzie:
-Komendant hm St. Makowski
oraz zastępcy: pwd Krzywicka Teresa, pwd Planeta Wojciech.
W rozkazie tym powołano na funkcję drużynowych instruktorów, którzy uczestniczyli w obozie szkoleniowym Maki-75.
Na zakończenie dyrektor szkoły wyraził życzenie, że w nowym roku działalność szczepu zapisze się chlubną kartą w kronice szkoły.

Luty 1976 – Z wizytą w naszej szkole
Grupa pedagogów z miasta Graefinau-Angstedt w NRD ze średniej szkoły politechnicznej im. Ernesta Thaelmanna odwiedziła naszą szkołę gdzie zwiedziła Izbę Pamięci Narodowej.

16-III-1976r. uroczyste wręczenie dowodów osobistych
Dnia 16-III-1976r. odbyło się uroczyste wręczenie dowodów osobistych uczniom naszej szkoły. Z rąk Naczelnika Miasta 110 uczniów otrzymało dowody osobiste.
W uroczystości, której nasz szczep był inicjatorem, wzięły udział najwyższe władze miejskie.

1 MAJ
W pochodzie pierwszomajowym na czele Liceum Ogólnokształcącego szli uczniowie ze sztandarem, jak również Dyrekcja naszej szkoły.

Jednak pogoda tego roku – jak widzimy nie dopisała. Odwrotnie było z humorem. Wszyscy pogodni, uśmiechnięci przemaszerowaliśmy przez ulice naszego miasta.

5, 7 maja – Matura
Jak każdego roku nadszedł maj – a więc i matura. Uczniowie naszej szkoły składali egzaminy pisemne: z jęz. polskiego dnia 5 maja i matematyki – 7 maja.

9 czerwiec
W tym dniu odbyło się uroczyste zakończenie edukacji uczniów klas IV w naszym liceum. Na 182 absolwentów, do egzaminu dojrzałości przystąpiło 180. 121 absolwentów zdało egzamin dojrzałości z wynikiem pozytywnym. Z tegorocznych absolwentów 92 osoby ubiega się o przyjęcie na wyższe uczelnie. Uchwałą Rady Pedagogicznej zostało wytypowanych na wyższe uczelnie bez egzaminów 5 uczniów. Są to: Teresa Krzywicka, Elżbieta Ziemczyk, Barbara Wójcicka, Danuta Wszołkowska, Renata Ołowska.
19 czerwca 1976r. – uroczyste zakończenie Roku Szkolnego
W dniu 19 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 1975-1976. W bieżącym roku naukę ukończyło 609 uczniów klas I-III. Promocję do klasy następnej otrzymało 495 osób, co stanowi 81% całości. Dosyć dużo było poprawek, bo aż 73.
21-25 czerwca 1976r. Wizyta Przyjaźni
Delegacja nauczycieli polskich w NRD.

Nasze „Lato OHP”
W dniach od 20 VI do 10 VII dwudziestoosobowa grupa uczniów naszego liceum uczestniczyła w Ochotniczym Hufcu Pracy w Państwowym Ośrodku Hodowli Zarodowej w Zegrzu Pomorskim – woj. koszalińskie.

9 sierpnia – obóz wędrowny po Tatrach
Koło P.T.T.K. pod kierownictwem profesora Wojciecha Kwietniewicza i Włodzimierza Kazimierskiego, zorganizowało 2-tygodniowy obóz wędrowny po pięknych, polskich i słowackich Tatrach.

Skip to content