LO im. M.Kopernika

KRONIKA Liceum Ogólnokształcącego im. M.Kopernika w Ostrowi Maz. Rok 1982/83.

W roku szkolnym 1982-83 w naszej szkole uczy się 556 uczniów w 18 oddziałach. Posiadamy 20 sal lekcyjnych, salę gimnastyczną, dwie szatnie, dwa gabinety lekarskie i salę historii szkoły.
Uczymy się w klasach sprofilowanych:
– matematyczno-fizycznych,
– biologiczno-chemicznych,
– humanistycznych,
– podstawowych.

Naszą Radę Pedagogiczną tworzą:

Dyrektor szkoły – Stanisław Cepowicz
Wicedyrektor – Józef Zaczyk
Pedagog – Maria Budzińska

Profesorowie – Jadwiga Juszczyk, Maria Mielnikiewicz, Teresa Vogelgesang, Helena Wysocka, Helena Kulczyńska, Janina Pogródka, Elżbieta Przeździecka, Urszula Rojek, Tadeusz Pozorski, Wiesława Karpińska, Wanda Wolska, Małgorzata Kośnik, Jerzy Parys, Włodzimierz Kazimierski, Lidia Kuczyńska, Marek Kuczyński, Halina Rubinkowska, Barbara Basa, Zofia Zaręba, Zofia Jarzyna, Witold Suski, Stanisław Piątkiewicz, Wanda Zaczyk, Janina Krzywicka, Barbara Piątkiewicz, Maria Świderek, Andrzej Vogelgesang, Elżbieta Jaszcz, Janina Krać, Marta Horodok, Stanisław Barzał, Alicja Chendoszko, Maria Czata, Stefan Suski, Barbara Mol, Teresa Skalik, Jadwiga Suchta, Teresa Horyszewska.

Wych. internatu – Wiesława Frąckowiak, Maria Filipiak, Joanna Soliwoda, Anna Brodzikowska.

Rok szkolny rozpoczęliśmy 1 września o godz. 9.00. Tego samego dnia młodzież uczestniczyła w manifestacji miejskiej przed pomnikiem zołnierza i partyzanta.

15 września – ślubowanie klas pierwszych
W bieżącym roku szkolnym w klasach pierwszych uczy się 132 uczniów w pięciu oddziałach:
Ia – profil matematyczno-fizyczny
Ib – profil podstawowy
Ic – profil humanistyczny
Id – profil biologiczno-hemiczny
Ie – profil biologiczno-chemiczny
Uroczystość ślubowania odbyła się w ogrodzie szkolnym przed popiersiem patrona szkoły M.Kopernika. Uczestniczyła w niej cała młodzież szkolna i członkowie Rady Pedagogicznej.

4 października, Młodość – Trzeźwość
Młodzież naszej szkoły uczestniczy jak co roku w konkursie antyalkoholowym prowadzonym przez PCK. Właśnie na apelu szkolnym dnia 4.X omówiona została szeroko problematyka antyalkoholowa i zapoczątkowano konkurs.
PCK prowadzi propagandę antyalkoholową, robi odpowiednie dekoracje, sprowadza filmy na godziny wych. obywatelskiego.
Staramy się aby nałóg alkoholizmu nas nie dosięgnął.

12 października Ludowe Wojsko Polskie
LWP powstała 39 lat temu w Sielcach nad Oką na terytorium ZSRR.
12 października w dzień Ludowego Wojska Polskiego odbył się uroczysty apel. Montaż poezji i piosenki żołnierskiej przygotowało Kółko Polonistyczne pod kierunkiem prof. J.Juszczyk.
Uroczystość uświetnili swą obecnością oficerowie LWP i elewi szkół oficerskich, którzy następnie odbyli szereg spotkań klasowych z młodzieżą.

20 listopada – spotkanie z rodzicami
Na spotkaniu z rodzicami odbyła się prelekcja mgr Krzysztofa Czupryny pracownika MONAR-U na temat: Zagrożenie młodzieży środowisk małomiejskich narkomanią i sposoby wykrywania nałogu i leczenia.
W spotkaniu uczestniczyła Rada Pedagogiczna szkoły.
Fakt pojawienia się w naszym kraju tego zjawiska wśród młodzieży zmusza do natychmiastowego podjęcia szerokiej akcji profilaktycznej.
Obok rodziców i nauczycieli uczestniczyć będzie w niej samorząd uczniowski i inne organizacje szkolne.

7 grudnia – wybory samorządu szkolnego
Samorząd szkolny odbył zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Wszystkie klasy wytypowały ze swego grona po 4 osoby do Zarządu Szkolnego. Nazwiska tych kandydatów zostały umieszczone na tablicy ogłoszeń, by umożliwić wyborcom zgłaszanie uwag.
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się 7 grudnia o godz. 14-tej na sali gimnastycznej. W powszechnym tajnym głosowaniu wybrano Zarząd i Przewodniczącego.
Oto skład samorządu:
Przewodnicząca: Marta Kuczyńska IIId
Z-ca: Robert Kowalski IId
Sekretarz: Agnieszka Jagiełło IId
Skarbnik: Bożena Wójcicka IIIb
Utworzono 3 sekcje do pracy samorządu:
– naukową,
– kulturalno-rozrywkową,
– gospodarczo-porządkową.
Życzymy nowemu Samorządowi sukcesów w pracy!

31 grudnia – zawieszenie Stanu Wojennego
Tego dnia weszła w życie decyzja Rady Państwa – Zawieszenie Stanu Wojennego. Zaczynamy nowy rok 1983 w warunkach normalizacji i utrwalającej się stabilizacji. Powoli przestaną działać rygory i restrykcje.

29 stycznia – Studniówka
Do matury zostało man tylko 100 dni. Jak każe tradycja 29 stycznia odbył się uroczysty bal. Uczestniczyło w nim 126 uczniów klas czwartych oraz ich goście. Wraz z młodzieżą bawili się rodzice i grono nauczycielskie.
Pięknie udekorowana sala zachęcała do zabawy.
Czy równie pogodnie będzie nam za 100 dni?

21-25 marca – tydzień UNESCO
Tradycyjnie jak każdego roku obchodziliśmy w naszej szkole tydzień UNESCO. Bogaty program obchodów ustalił Klub UNESCO. Znalazły się w nim spotkania z przedstawicielami ambasad i działaczami kultury i nauki. Spotkaniom towarzyszyły wieczornice, wystawy, filmy, audycje radiowe, apele szkolne.

20 kwietnia – z pracy TPPR
Szkolne koło TPPR pod opieką prof. M.Kuczyńskiej zorganizowało spotkanie uczniów LO z dziećmi pracowników ambasady radzieckiej w Warszawie.  Spotkanie młodzieży radzieckiej z uczniami kl. IIIc w sali przedmiotowej jęz. rosyjskiego. Uczniowie obu szkół rozmawiają o nauce, organizacjach młodzieżowych, spędzaniu wolnego czasu. Następnie wymieniają upominki, są to laleczki w strojach ludowych.

1 maja
W przeddzień święta 1 -majowego gmach naszego liceum przybrał odświętny wygląd. Flagi biało czerwone i czerwone oraz okolicznościowe gazetki przypominały i informowały o międzynarodowym dniu ludzi pracy.
W uroczystej akademii uczestniczyła cała młodzież i Rada Pedagogiczna. Okolicznościowe przemówienie wygłosił prof. Marek Kuczyński.
Następnie uczniowie zaprezentowali montaż poetycko-muzyczny przygotowany pod kierunkiem prof. Teresy Vogelgesang.

9 maja – matura 83
W dniu 9 maja absolwenci naszej szkoły przystąpili do pisemnego egzaminu dojrzałości z jęz. polskiego. 10 maja pisano matematykę lub przedmiot wybrany.
Egzamin odbywał się na sali gimnastycznej, przystąpiło do niego 126 absolwentów.

26 maja – spotkanie z doc. dr Adamem Dobrońskim
26 maja odbyło się spotkanie docenta doktora Adama Dobrońskiego dziekana Wydziału Humanistycznego na UW filia Białystok z młodzieżą L.O. należącą do Kółek Historycznych.
Temat spotkania „Wybitni obywatele ziemi ostrowskiej w XIX-XX wieku”.

7 czerwca – pożegnanie maturzystów
Uroczystość pożegnania maturzystów rozpoczęła się o godz. 11-tej przed popiersiem patrona szkoły M.Kopernika. Uczestniczyli w niej wszyscy uczniowie szkoły, Rada Pedagogiczna i rodzice.
Następnie zostały wręczone listy gratulacyjne dla rodziców 20 maturzystów, którzy uzyskali na świadectwie maturalnym średnią ocen 4 i powyżej. 27 maturzystów otrzymało nagrody książkowe za średnią ocen 4,2 i powyżej i za prace w szkolnych organizacjach.
Dyplomy sportowe otrzymało 17 maturzystów, a dyplomy PCK 9.
Na zakończenie uroczystości w imieniu absolwentów pożegnała szkołę Anna Chmielewska, a w imieniu wychowanków wystąpił prof. Tadeusz Pozorski.

29 czerwca – koniec roku szkolnego
W br. szkolnym w klasach I-III uczyło się 428 uczniów. Promocję do klasy wyższej uzyskało 406, 22 uczniów pozostało na drugi rok w tej samej klasie. Średnia ocen w klasach I-III wynosi – 3,55. Uczniów ze średnią ocen 4 i powyżej mieliśmy w szkole 68. Najlepszą klasą w szkole jest IIe. Najlepsze uczennice:
Jagiełło Agnieszka IId
Wojciechowska Anna Ie

Przytoczone powyżej dane przedstawił dyrektor liceum Stanisław Cepowicz na uroczystym zakończeniu roku szkolnego.
Od jutra rozpoczynamy zasłużone wakacje.

Skip to content