LO im. M.Kopernika

KRONIKA Liceum Ogólnokształcącego im. M.Kopernika w Ostrowi Maz. Rok 1981/82.

W roku szkolnym 1981-82 uczy się 552 uczniów w 17 oddziałach. Młodzież bierze udział w pracach 22 kółek zainteresowań. Dominującą organizacją jest ZHP, liczy 306 harcerzy i 15 instruktorów.

W bieżącym roku szkolnym w skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

Dyrektor szkoły – Tadeusz Zaniewski
Wicedyrektor – Stanisław Cepowicz
Pedagog – Maria Budzińska
Komendant szczepu – Teresa Horyszewska

Profesorowie – Jadwiga Juszczyk, Maria Mielnikiewicz, Teresa Vogelgesang, Helena Wysocka, Helena Kulczyńska, Janina Pogródko, Elżbieta Przeździecka, Urszula Rojek, Tadeusz Pozorski, Wiesława Karpińska, Wanda Wolska, Włodzimierz Kazimierski, Lidia Kuczyńska, Marek Kuczyński, Halina Rubinkowska, Zofia Zaręba, Zofia Jarzyna, Witold Suski, Stanisław Piątkiewicz, Wanda Zaczyk, Janina Krzywicka, Barbara Piątkiewicz, Józef Zaczyk, Maria Świderek, Andrzej Vogelgesang, Elżbieta Jaszcz, Janina Krać, Marta Horodok, Stanisław Barzał, Alicja Chendoszko, Maria Czata, Stefan Suski, Barbara Mol, Teresa Skalik, Jadwiga Suchta.

Wych. internatu – Wiesława Frąckowiak, Maria Filipiak, Joanna Soliwoda, Anna Karpińska.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się dnia 1 września o godz. 9.00. O godz. 11.30 delegacja młodzieży złożyła kwiaty pod pomnikiem żołnierza i partyzanta.

15 września – Ślubowanie Klas Pierwszych
W bieżącym roku szkolnym w klasach pierwszych uczy się 147 uczniów w pięciu oddziałach.
Ia – profil matematyczno-fizyczny
Ib – profil podstawowy
Ic – profil humanistyczny
Id – profil biologiczno-chemiczny
Ie – profil biologiczno-chemiczny

22 września – rozpoczęcie Roku Harcerskiego
Dnia 22.09 odbyła się w naszym szczepie uroczysta inauguracja roku harcerskiego.
Wszyscy harcerze (306 i 15 instruktorów) w pełnym umundurowaniu zebrali się na sali gimnastycznej. Na uroczystość przybyli dyrektor szkoły i członkowie Rady Pedagogicznej.
Zbiórkę prowadziła druhna Anna Trentowska. Po odebraniu meldunków o stanie drużyn odczytano rozkaz naczelnika ZHP.
Na zakończenie odśpiewano hymn harcerski.

14 października – Dzień Nauczyciela
Dużo serdecznych życzeń wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym składa naszym kochanym nauczycielom i wychowawcom zespół redakcyjny kroniki.

13 grudnia – wprowadzenie Stanu Wojennego
Dnia 13 XII 1981 r. młodzież szkolna rozpoczęła na terenie całej Polski ferie zimowe, które trwały do 3 I 1982r.
Wprowadzenie przyśpieszonego terminu ferii podyktowane było sytuacją w naszej ojczyźnie. Tego dnia został wprowadzony w PRL Stan Wojenny.
W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Jej przewodnictwo objął generał armii Wojciech Jaruzelski.
W życiu szkoły rozpoczął się czas wzmożonej pracy i dyscypliny.
4 I na apelu szkolnym dyrektor Zaniewski przedstawił zasady funkcjonowania naszego liceum w okresie stanu wojennego. Tego samego dnia we wszystkich klasach odbyły się godziny wychowania obywatelskiego z udziałem oficerów Wojska Polskiego.

12 stycznia – otwarcie lodowiska
Od dnia 12 stycznia młodzież naszego liceum korzysta z lodowiska. Zostało ono zorganizowane staraniem profesora Suskiego i profesorek wych. fiz. Wraz z naszymi uczniami korzysta z niego młodzież szkół sąsiednich i dzieci z osiedla.

13 lutego – Studniówka
Dnia 13 lutego o godz. 14.00 rozpoczęła się zabawa uczniów klas czwartych zwana tradycyjnie Studniówką. Przygotowania do niej rozpoczęły się dużo wcześniej. W dekorowaniu sali i korytarza pomagali uczniowie młodszych klas. Wraz z abiturientami i zaproszonymi gośćmi wspaniale bawiła się dyrekcja szkoły i grono pedagogiczne.
Studniówka była bardzo udana i na długo pozostanie w pamięci.

8 marca – Dzień Kobiet
W części oficjalnej akademii dyrektor mgr Tadeusz Zaniewski złożył naszym paniom życzenia i podziękowania za ich trud i wysiłek włożony w wychowanie młodzieży.

1 maja – Święto Pracy
Młodzież i pracownicy naszego liceum co roku włączają się w szeregi manifestujących w dniu święta pracy. Uroczystość pierwszomajową w naszej szkole poprzedziły długie przygotowania. Budynek szkolny został pięknie udekorowany.
30 kwietnia odbyła się uroczysta akademia, w której uczestniczyła młodzież i grono pedagogiczne.
Okolicznościowy referat wygłosił prof. Marek Kuczyński.

Słońcem, czerwienią i błękitem powitał nas ranek Święta Pracy. O godz. 9.00 wszystkie organizacje, zakłady pracy i szkoły zebrały się na stadionie sportowym, aby wspólną manifestacją uczcić majowe święto.
Po odegraniu hymnu państwowego wysłuchaliśmy okolicznościowego przemówienia.
Następnie ulicami miasta ruszył pochód. Na czele uczniów naszego liceum szła grupa abiturientów.

9 maja – Dzień Zwycięstwa
W przeddzień tego święta odbył się uroczysty apel – montaż poezji i prozy poświęcony wydarzeniom sprzed 37 lat.
Jego wykonawcy przybliżyli nam udział polskiego żołnierza w ostatnich dniach wojny, zwycięstwo wojsk sprzymierzonych i klęskę III Rzeszy.
Uroczystość szkolną uświetnili swą obecnością:
por. pilot RAF – Franciszek Skarpetowski
por. Wiesław Graszka
por. Mieczysław Staśkiewicz
Odbyli oni szereg spotkań w klasach, na których mówili o udziale polaków w zwycięstwie nad faszyzmem, o roli LWP w czasie pokoju, o szkołach wojskowych. Spotkania były udane, dostarczyły ciekawych informacji i wielu wzruszeń.

10 i 11 maja – matura 82r.
Dnia 10 i 11 maja 124 absolwentów liceum przystąpiło do pisemnego egzaminu dojrzałości z jęz. polskiego i matematyki
W bieżącym roku szkolnym 116 absolwentów uzyskało świadectwo dojrzałości.

2 czerwca – pożegnanie absolwentów. Pożegnanie dyr T.Zaniewskiego.
Dnia 2 czerwca na uroczystości pożegnania absolwentów nasze liceum żegnało wieloletniego, zasłużonego, serdecznie cenionego i lubianego dyr mgr Tadeusza Zaniewskiego. Władze wojewódzkie powierzyły mu stanowisko wicekuratora w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Ostrołęce.
Nowym dyrektorem L.O. został wieloletni zastępca mgr Stanisław Cepowicz, a wicedyrektorem mgr Józef Zaczyk.
Na uroczystości pożegnania dawnej i powołania nowej władzy przybyli Kurator Mieczysław Boguszewski, Sekretarz KMPZPR Janusz Kowalski, Przewodniczący PRON Pan Chmielnik, Przewodniczący ZBoWiD Adam Sobociński oraz rodzice, Rada Pedagogiczna i młodzież.

15 czerwca – Dzień Patrona
15 czerwca 1974 roku szkoła nasza otrzymała imię Mikołaja Kopernika oraz sztandar ufundowany przez wychowanków, absolwentów i Komitet Rodzicielski szkoły.
W uroczystości uczestniczył Minister Oświaty i Wychowania Jerzy Kuberski.
W dzień ten co roku odbywa się uroczysty apel ku czci patrona a przed jego popiersiem składane są kwiaty i stoi warta honorowa.
W klasach wyświetlane są filmy nakręcone podczas uroczystości. Odwiedzają nas również wychowankowie i absolwenci szkoły i uczestniczą w spotkaniach z młodzieżą.

30 czerwca – koniec roku
W bieżącym roku szkolnym w 17 oddziałach uczyło się 551 uczniów, w klasach I-III – 419.
Świadectwa dojrzałości uzyskało 116 uczniów, w tym 28 ze średnią ocen 4 i wyżej.
W olimpiadach przedmiotowych brało udział 56 uczniów na szczeblu szkolnym, 28 w okręgu, 1 na szczeblu centralnym – Kwacz Danuta z języka niemieckiego.
W 21 wycieczkach uczestniczyło 573 uczniów. Obecnie oczekują nas 3 atrakcyjne obozy wędrowne i 4 wakacyjne OHP.

Skip to content