LO im. M.Kopernika

KRONIKA Liceum Ogólnokształcącego im. M.Kopernika w Ostrowi Maz. Rok 1980/81.

W roku szkolnym 1980-81 uczy się 559 uczniów w 17 oddziałach. Młodzież bierze udział w pracach 23 kółek zainteresowań. Dominującą organizacją jest ZHP, liczy 481 harcerzy.

W bieżącym roku szkolnym w skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

Dyrektor szkoły – Tadeusz Zaniewski
Wicedyrektor – Stanisław Cepowicz
Pedagog – Maria Budzińska

Profesorowie – Jadwiga Juszczyk, Maria Mielnikiewicz, Teresa Vogelgesang, Helena Wysocka, Helena Kulczyńska, Janina Pogródka, Elżbieta Przeździecka, Tadeusz Pozorski, Izabela Biernacka, Ewa Jeżowska, Elżbieta Śmiarowska, Wanda Wolska, Włodzimierz Kazimierski, Lidia Kuczyńska, Marek Kuczyński, Halina Rubinkowska, Barbara Basa, Zofia Jarzyna, Stanisław Piątkiewicz, Witold Suski, Wanda Zaczyk, Janina Krzywicka, Barbara Piątkiewicz, Elżbieta Zawalich, Józef Zaczyk, Maria Świderek, Andrzej Vogelgesang, Elżbieta Jaszcz, Janina Krać, Marta Horodok, Stanisław Barzał, Alicja Hendoszko, Maria Czata, Teresa Horyszewska, Stefan Suski, Barbara Mol, Teresa Skalik.
Internat LO – Wiesława Frąckowiak, Maria Filipiak, Joanna Soliwoda, Zofia Zaręba.

12 września – uroczyste ślubowanie
12 września odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. W bieżącym roku szkolnym jest ich 151. Uroczystość odbyła się na sali gimnastycznej w obecności młodzieży i Rady Pedagogicznej. Przewodniczący samorządów klasowych złożyli ślubowanie na Sztandar Szkoły. Następnie dyrektor Tadeusz Zaniewski wręczył im tarcze szkolne i kodeksy uczniów. W imieniu wychowawców uczniów klas pierwszych powitała prof. Janina Krać. W swym wystąpieniu życzyła młodzieży dobrych rezultatów nauki i pracy dla Ojczyzny i zadowolenia z wykonania obowiązków.

15 września – rozpoczęcie Roku Harcerskiego
Uroczysta inauguracja Roku Harcerskiego odbyła się na sali gimnastycznej w obecności Rady Pedagogicznej i młodzieży.
W bieżącym roku szkolnym szczep ZHP liczy 481 harcerzy. Praca odbywa się w 18 drużynach.
Komendantem szczepu jest harcmistrz Teresa Horyszewska. Zastępcami komendanta są:
org. Wojciech Macioch IVA
org. Wojciech Irmiński IIIA
hm. Teresa Skalik

26-27-28 września rajd Harcerski
26-27-28 września odbył się rajd harcerski Dwa wrześnie Różana

13 października – Dzień Wojska Polskiego
Z okazji Dnia Wojska Polskiego odbył się uroczysty apel. Montaż poezji i piosenki żołnierskiej przygotowała młodzież kółka polonistycznego pod kierunkiem prof. H.Wysockiej.

14 października – Dzień Nauczyciela
Tego dnia wszyscy pedagogowie naszej szkoły zebrali się na sali gimnastycznej na uroczystej akademii z okazji ich święta. W imieniu Komitetu Rodzicielskiego serdeczne życzenia złożył nauczycielom z-ca naczelnika miasta Stanisław Pecura a delegacje młodzieży wręczyły kwiaty. Tradycyjnie, jak co roku, gościli w naszym mieście nauczyciele niemieccy z Grafinau-Audsted i uczestniczyli w spotkaniu z członkami Rady Pedagogicznej.

7 listopada – Rewolucja Październikowa
Z okazji 63 rocznicy Rewolucji odbył się uroczysty apel.
Zebrała się na nim cała młodzież szkoły i członkowie Rady Pedagogicznej.
Uczniowie z Kółka Recytatorskiego przygotowali ciekawy montaż słowno-muzyczny. Recytowali utwory poetyckie poświęcone Rewolucji i śpiewali piosenki z repertuaru Armii Czerwonej.

10 listopada – Czesław Miłosz
Dnia 9 października ogłoszono w Sztokholmie, że nagrodę Nobla w dziedzinie literatury otrzymał największy żyjący poeta polski Czesław Miłosz.
Z biografią i twórczością Czesława Miłosza zapoznaliśmy się na apelu szkolnym przygotowanym przez młodzież pod kierunkiem prof. T.Vogelgesang.

29 listopada – 150 Rocznica Powstania Listopadowego
Dnia 29 listopada odbył się uroczysty apel poświęcony 150 rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego, którego treść stanowił montaż historyczno-literacki w wykonaniu członków Koła Recytatorskiego.
Celem apelu było przypomnienie chlubnej karty naszej historii narodowej oraz uczczenie spiskowców listopadowych, młodych oficerów, często bezimiennych uczestników Nocy Listopadowej.

11 grudnia
Delegacja naszego Liceum uczestniczyła w sesji naukowej: UNESCO – szkołą wychowującą w duchu pokoju zorganizowanej przez Liceum Ogólnokształcące w Łomży. Naszą szkołę reprezentowali: dyr T.Zaniewski, prof. Ewa Jeżowska, Wojciech Macioch, Danuta Kwacz i Dorota Wysocka. Dyrektor Zaniewski przekazał uczestnikom sesji pozdrowienia od naszej Rady Pedagogicznej oraz wręczył dyplom i medal pamiątkowy szkoły.

13 grudnia – Konkurs Piosenki Harcerskiej
Do imprezy tej każda z drużyn przygotowywała się z wyjątkową ochotą.
W dzień konkursu wszystkie drużyny umundurowane i w pełnym składzie zebrały się na sali gimnastycznej. Konkurs prowadził zastępca komendanta dh Wojciech Irmiński. Werdykt sędziowski był następujący:
I miejsce – IV Drużyna HSPS i Drużyna Wodna
II miejsce – XI Drużyna HSPS
III miejsce – V, VII, XVI Drużyna HSPS.
Podsumowując należy stwierdzić, że harcerze śpiewają znacznie lepiej i ładniej niż w ubiegłym roku.

3 stycznia – Choinka Noworoczna
Za 4 tygodnie koniec pierwszego okresu lecz dziś karnawałowy wieczór pełen beztroski i radości. Sala gimnastyczna udekorowana, w rogu pięknie ubrana, oświetlona choinka.

22 stycznia – święto patrona szczepu ZHP
Dnia 22 stycznia odbyła się w naszym szczepie uroczystość obchodów 60 rocznicy urodzin patrona szczepu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

31 stycznia – Studniówka
Za 100 dni matura. 142 uczennic i uczniów klas czwartych i ich goście bawią się w pięknie udekorowanej sali. Na złoto-srebrnych ścianach wiszą portrety secesyjnych piękności. Sufit zdobią bogate kandelabry.
Bal Studniówkowy rozpoczyna polonez.

16-21 marca – Tydzień UNESCO
Bogaty program Tygodnia UNESCO został ustalony na posiedzeniu Klubu UNESCO, którego członkami są przedstawiciele Rady Pedagogicznej i młodzieży.

31 marca – wybory Samorządu
W tajnym głosowaniu wybrano Zarząd i przewodniczącego. Przewodniczącym został Dariusz Cepowicz z kl II D.

Nasi absolwenci
Decyzją Rady Pedagogicznej ukończenie szkoły i dopuszczenie do egzaminu dojrzałości uzyskało 139 uczniów.

11 maja – matura 1981
Dnia 11 maja 139 absolwentów Liceum zasiadło do pisemnego egzaminu dojrzałości z języka polskiego.
Egzamin z matematyki odbył się 13 maja.
Na sali gimnastycznej pisały klasy: IVa, IVc, IVd, IVe, w sali nr 6 klasa IBb.

8 czerwca – pożegnanie absolwentów
Dnia 8 czerwca nastąpiło pożegnanie klas czwartych.
Świadectwo maturalne otrzymało 125 uczniów, świadectwa ukończenia liceum 15 uczniów.
Świadectwo ze złotą tarczą z laurem otrzymało 3 uczniów kl. IVa
1. Pasztaleniec Grzegorz – śr. 4,9
2. Macioch Wojciech – śr. 4,8
3. Kuczyński Jarosław – śr. 4,8
14 uczniów otrzymało świadectwo ze złotą tarczą.
Za dobre wyniki w nauce i aktywną pracę społeczną zostały rozdane 33 nagrody książkowe.
Rodzice wyróżnionych uczniów otrzymali listy pochwalne.

26 czerwca – koniec roku szkolnego
Tego dnia cała młodzież zebrała się na uroczystym spotkaniu na sali gimnastycznej.
Uczniowie klas I-III ukończyli rok szkolny. Wszyscy byli klasyfikowani, 34 nie otrzymało promocji, w tym 26 wyznaczono egzaminy poprawkowe.
29 uczniów otrzymało świadectwa ze złotą tarczą, 65 nagrody książkowe.
Od jutra zasłużone wakacje. Część młodzieży klas III wyjedzie do pracy w OHP. 20 uczniów będzie uczestniczyć w pięknym obozie wędrownym po Podbeskidziu.

Skip to content