LO im. M.Kopernika

KRONIKA Liceum Ogólnokształcącego im. M.Kopernika w Ostrowi Maz. Rok 1974/75.

Sesja Kopernikowska
Dnia 15 marca 1975r. o godz. 10.30 bardzo uroczyście rozpoczęto Sesję Kopernikowską w gmachu tutejszego liceum ogólnokształcącego.
Sesja Kopernikowska została zorganizowana przez:
– Dyrekcję,
– Radę Pedagogiczną,
– Komitet Rodzicielski
– młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. M.Kopernika w Ostrowi Maz.
Pierwszym punktem obrad było otwarcie w Sali Historii Izby Pamięci Narodowej. Otwarcia dokonał były więzień obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu – Brzezince p. Kazimierz Matuszewicz.
Eksponaty do Izby zostały dostarczone przez młodzież liceum, mieszkańców powiatu. Urządzaniem sali i uszeregowaniem eksponatów zajęli się dwaj historycy szkoły: prof. Kazimierski i prof. Kuczyński.

1 – maja – 1975r.
Kartka z kalendarza mówi man, że mamy dziś dzień 1 maja – Święto Pracy. Całe miasto uroczyście przygotowywało się do tego święta, a między innymi nasze liceum ogólnokształcące.
O godz. 9 ustawieni w kolumnach marszowych poszliśmy na stadion ostrowski, gdzie spotkało się całe społeczeństwo naszego miasta. Po wysłuchaniu przemówień rozpoczął się pochód 1-majowy. Na czele kolumny kroczył poczet ze sztandarem. Dalej dyrekcja szkoły, następnie młodzież harcerska zrzeszona w ZMS, PCK, grupa sportowa, młodzież niezorganizowana. Całość zamykało grono profesorów.

5 maja – CZYN PARTYJNY
Dnia 5-maja odbył się w naszym mieście czyn partyjny, w którym m.in uczestniczyło grono pedagogiczne naszej szkoły.

MATURA
Dnia 5 i 7 maja w naszej szkole odbyła się matura, w której wzięło udział 174 uczniów IV-tych klas.

20 – czerwca
Po długim oczekiwaniu wszystkich uczniów, a pewnie i profesorów – nadszedł ostatni dzień roku szkolnego 1974/75 roku, który bez wątpienia w dużym stopniu przyczynił się do wzbogacenia naszych wiadomości. Dzień 20 czerwca jest również dniem zapowiadającym dwumiesięczną przerwę od zajęć lekcyjnych.
Z tej okazji składamy zarówno dyrekcji szkoły, wszystkim profesorom jak i naszym koleżankom i kolegom samych słonecznych dni oraz wspaniałego, pełnego przygód odpoczynku.

Skip to content