LO im. M.Kopernika

KRONIKA Liceum Ogólnokształcącego im. M.Kopernika w Ostrowi Maz. Rok 1972/73.

„…Oto jest nasz dzień codzienny
naze małe budowanie,
trud uparty i niezmienny,
nieustanne kształtowanie…”

Powtarzając słowa Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego swój szkolny dzień codzienny rozpoczęło w naszej szkole 855 uczniów, w tym 661 dziewcząt i 194 chłopców. Młodzież ta podjęła naukę w 24 oddziałach. W klasach pierwszych rozpoczęło naukę 219 uczniów, w tym z miasta 94 i 125 ze wsi. Nad kształtowaniem młodych umysłów pracuje w tym roku szkolnym 42 pedagogów. Dyrektorem jest Tadeusz Zaniewski, zastępcą dyrektora jest mgr Józef Zaczyk. Ci, którzy nas nauczają to profesorowie:
prof. Helena Wysocka – j.polski
prof. Irena Krzyżostaniak – j.polski
prof. Teresa Sławkowska – j.polski
prof. Maria Ptak – j.polski
prof. Janina Pogródko – j.rosyjski
prof. Helena Kulczyńska – j.rosyjski
prof. Henryk Koc – j.rosyjski
prof. Wanda Wasilewska – j.niemiecki
prof. Wanda Wolska – j.niemiecki
prof. Stefan Cieśla – j.francuski
prof. Tadeusz Pozorski – j.łaciński
prof. Halina Rubinkowska – historia
prof. Barbara Minakowska – historia
prof. Włodzimierz Kazimierski- historia
prof. Mieczysław Skalik – historia
prof. Maria Budzyńska – nauka o społeczeństwie
prof. Barbara Basa – biologia
prof. Anna Gumkowska – biologia
prof. Stanisław Piątkiewicz – geografia
prof. Witold Suski – astronomia
prof. Janina Krzywicka – matematyka
prof. Wanda Zaczyk – matematyka
prof. Barbara Piątkiewicz – matematyka
prof. Maria Idzikowska – matematyka, fizyka
prof. Andrzej Idzikowski – matematyka, fizyka
prof. Maria Świderek – fizyka
prof. Andrzej Kalinowski – fizyka
prof. Elżbieta Zgoda – chemia
prof. Marek Mańko – chemia
prof. Feliksa Suchcicka – wych. techniczne
prof. Zygmunt Stańczuk – wych. techniczne
prof. Janusz Krajewski – wych. techniczne
prof. Marta Horodok – wych. plastyczne
prof. Zygmunt Chaberski – wych. muzyczne
prof. Teresa Osipiuk – wych. fizyczne
prof. Marianna Cieśluk – wych. fizyczne
prof. Stefan Suski – wych. fizyczne
prof. Barbara Mol – przysposobienie obronne
Teresa Skalik – kierownik biblioteki
Teresa Stańczuk – kierownik internatu

Na terenie naszej szkoły istnieje 8 organizacji szkolnych, do których mogą należeć uczniowie poszczególnych klas. Są to następujące organizacje: Samorząd Szkolny, Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Młodzieży Socjalistycznej, Polski Czerwony Krzyż, Spółdzielnia Uczniowska, Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne, Szkolna Kasa Oszczędności, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.

W naszym liceum istnieje 18 kółek zainteresowań, do których przynależą uczniowie zgodnie ze swoimi upodobaniami. Są to następujące kółka: koło teatralne, koło recytatorskie, koło polonistyczne, koło biologiczne, koło matematyczne kl. IV, koło matematyczne kl. III, koło techniczne chłopców, koło techniczne dziewcząt, koło matematyczne kl. II, koło matematyczne kl. I, koło historyczne, koło chemiczne, koło filatelistyczne, koło germanistyczne, koło krajoznawczo-turystyczne, koło fotograficzne, koło fizyczne, koło muzyczne.
Młodzież w niektórych klasach pracuje już bardzo aktywnie. Na terenie szkoły widać też działalność poszczególnych organizacji. Młodzież naszej szkoły w nowym roku szkolnym przystąpiła do pracy z wielkim zapałem i z wiarą w swoje siły.

W rocznicę Września 1939
Dnia 9 września 1972 roku odbył się w naszej szkole apel poświęcony bohaterskiej walce narodu polskiego z hitlerowskim najeźdźcą. Apel ten rozpoczął kolega Tadeusz Krajewski z kl. IIIa, który wygłosił referat. Pamięć poległych profesorów i uczniów naszej szkoły młodzież uczciła minutą ciszy.
Następnie głos zabrała koleżanka Iwona Zawisza z kl. IIIa. Zapoznała nas z fragmentami książki Melchiora Wańkowicza p.t. „Przez cztery klimaty”.
W wykonaniu Ewy Borowskiej uczennicy klasy IVe usłyszeliśmy wiersz Antoniego Słonimskiego p.t. „Alarm”.
Miesiąc wrzesień pobudza nas wszystkich – uczących się do refleksji. Budzi się w nas pamięć i wdzięczność dla tych wszystkich, którzy stracili życie abyśmy mogli żyć i pracować w Ludowej Ojczyźnie.

Czynem pomożemy
W całym kraju w okresie jesiennym młodzież brała udział w wykopkach. Taka sytuacja rzeczy była konieczna, w przeciwnym razie nasza gospodarka rolna poniosłaby poważne straty.
Nasza szkoła również włączyła się czynnie do akcji. W dniach od 2 do 13 października młodzież naszej szkoły wraz z wychowawcami brała czynny udział w wykopkach, które miały miejsce na terenie Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Trynosach.

Dla nich nasze serca…
Dnia 14 października w naszej szkole miała miejsce uroczysta akademia. Odbyła się ona z okazji wielkiego Święta – Dnia Nauczyciela.
Akademię rozpoczął przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego – ob. Krajewski. Złożył on na ręce pedagogów najserdeczniejsze życzenia oraz kwiaty.
Następnie kl. IVc zaprezentowała przygotowaną na tę uroczystość brawurową inscenizację.
Po jej zakończeniu zespół szkolny wykonał kilka piosenek dedykowanych Drogim Pedagogom.
Na zakończenie uroczystości Pan Dyrektor serdecznie podziękował wykonawcom w imieniu całego Grona Pedagogicznego.
Tego dnia w całej szkole panowała miła i serdeczna atmosfera. Zarówno w poszczególnych klasach jak i na sali uczniowie przyrzekali, że nie zawiodą pokładanych w nich nadziei i nie splamią swego honoru złymi ocenami.
Oby tylko dotrzymali obietnic!!!.

55 Rocznica Wielkiego Października
W całym kraju od dłuższego czasu trwały przygotowania do obchodów 55 Rocznicy Wielkiego Października. Przygotowania te miały charakter szczególny, ponieważ 55 rocznica wybuchu Rewolucji Październikowej zbiegło się z 50 Rocznicą utworzenia Związku Radzieckiego
Nasza szkoła również uczestniczyła w obchodach tych bardzo ważnych uroczystości. W szkole koło TPPR przygotowało dekoracje oraz okolicznościowe gazetki ścienne. Koło to zajęło się także propagowaniem wiedzy o ZSRR.
Z tej też okazji dnia 4 listopada br. w naszej szkole odbyła się bardzo uroczysta akademia, którą otworzyła I sekretarz POP pani prof. Helena Wysocka. Następnie z referatem okolicznościowym wystąpiła uczennica klasy IVc Teresa Zaniewska. W referacie swoim również podkreśliła, że 55 rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej zbiegła się ze złotym jubileuszem ZSRR.
Na zakończenie chór odśpiewał kilka pieśni radzieckich.
Przez cały czas trwania akademii na sali panował uroczysty i podniosły nastrój.

ZMS – KOMSOMOŁ
15 grudnia 1972 roku odbyło się spotkanie młodzieży naszej szkoły z członkami Komsomołu. Byli to studenci z ZSRR, którzy studiują u nas, w Polsce.
Poruszali oni problem szkolnictwa w ZSRR, dyskutowali z nami na temat współczesnej muzyki młodzieżowej, młodzieży, a także naszym stosunku do pokolenia starszego oraz starszych do nas i naszych spraw. Mówili dużo o swoim kraju, o obyczajach oraz o życiu młodzieży w ZSRR. Powiedzieli, że Polska bardzo im się podoba, podoba im się bardzo młodzież polska i moda polska oraz polscy pisarze, piosenkarze i aktorzy. Spotkanie upłynęło w atmosferze serdeczności. Wzbogaciło nas ono w wiadomości o ZSRR.

Witaj Nowy Roku
Dnia 5 stycznia br. w naszej szkole odbyła się tradycyjna zabawa choinkowa.
Samo drzewko było piękne, zielone, ogromne cudownie ubrane. Nasze serca radowała muzyka. Zespół był wyśmienity. Wszyscy uczestnicy bawili się świetnie. Wśród rozbawionych i tańczących nie zabrakło także Mikołaja.
I właśnie takie chwile, w istocie rzeczy proste, ale jakże miłe i wzruszające pozostaną w naszej pamięci jako wspomnienia młodzieńczych lat.

NIEZWYCIĘŻONA
17 stycznia w naszej szkole z racji 28 rocznicy Wyzwolenia Warszawy odbyła sie uroczysta akademia, którą przygotowali uczniowie z klasy IIIf. Uroczystość zapoczątkował referat; referentka raz jeszcze powróciła do minionych dni… Część artystyczna bardzo ciekawie ukazała Warszawę podczas brawurowych dni walki, a następnie codzienne życie w powojennej stolicy.

Taki Bal – tylko raz
17 lutego 1973r. godzina 19.00. Ta chwila na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Zwiększy wspomnienia z lat młodzieńczych. O studniówce mówiło się już od kilku tygodni. Trwały przygotowania. Pracował wybrany Komitet Organizacyjny. Dekoracje na górnym korytarzu przygotowywała młodzież. Całość zaprezentowała się wspaniale i bardzo nastrojowo.
Sala gimnastyczna – przeznaczona do tańca zamieniła się w miasto wschodnie. Wokoło kolorowe plakaty ukazywały scenki rodzajowe z życia ludzi ze Wschodu.
O godz. 19.00 wszyscy Profesorowie, zaproszeni goście i uczniowie zebrali się na sali. Zaproszonych powitał grad oklasków. Wkrótce rozpoczęła się część oficjalna. Jako pierwszy zabrał głos przewodniczący Komitetu Organizacyjnego ob. Krzyżanowski. Z kilkoma serdecznymi słowami do zebranych zwrócił się pan Dyrektor mgr Tadeusz Zaniewski. Niemniej serdeczne były słowa sekretarza KP PZPR tow. Mieczysława Skalika. Wszystkich zebranych powitała ucz. kl. IVc Teresa Zaniewska.
Z gorącymi słowami do maturzystów i zebranych wystąpił delegat klas trzecich – uczeń kl. IIIa Tadeusz Krajewski. Ledwie skończyły się przemówienia rozległy się rytmy poloneza. Tradycyjny staropolski taniec. Popłynęły pary… Było wesoło, nastrojowo, uroczyście. Następnie wszyscy udali się na górę na wspólną ucztę. I potem znów na salę. Najpierw taniec – później krótka, ale ciekawa część artystyczna przygotowana przez uczniów klas czwartych pod kierownictwem prof. Heleny Wysockiej.
Później do końca już tylko taniec, taniec, taniec i nic ponad to. Nie jednemu z nas przypomniały się słowa piosenki „…taniec to jest dar nad życie, taniec to jest serca bicie…”
Przez całą noc wszyscy bawili się wspaniale. Każdy porzucił smutek. We wszystkich sercach zapanowała radość. Wszyscy czuli się szczęśliwi, bawili się, kończyli czas próżnowania, by jutro zabrać się do rzetelnej pracy. Przecież już za 100 dni matura!!!.

Kobietom w Ich Święto
Dnia 8 marca w całym kraju trwały obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet. Z tej okazji w naszej szkole odbył się uroczysty apel.
Jako pierwszy głos zabrał pan Dyrektor mgr Tadeusz Zaniewski. Wszystkim kobietom złożył bardzo, bardzo gorące życzenia. Symboliczny kwiatek złożył na ręce mgr Haliny Rubinkowskiej – zasłużonego pedagoga naszej szkoły. Z ramienia Komitetu Rodzicielskiego z serdecznymi życzeniami wystąpił ob. Zbigniew Augustyniak. W imieniu wszystkich uczniów mówił przewodniczący Samorządu Szkolnego ucz. kl. IIIe – Wojciech Roszuk.
Po części oficjalnej, przy dźwiękach muzyki uczniowie miłym Paniom wręczali piękne kwiaty.

Skip to content