LO im. M.Kopernika

KRONIKA Liceum Ogólnokształcącego im. M.Kopernika w Ostrowi Maz. Rok 1971/72.

Rozpoczęcie Roku Szkolnego
1.IX. Znów ożyły mury naszej szkoły. Odświętnie ubrana młodzież wita po dwumiesięcznej przerwie nowy rok szkolny. Roześmiana, żyjąc jeszcze wakacyjnymi wspomnieniami zbiera się, by wysłuchać przemówienia ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego – Henryka Jabłońskiego. Do uczciwej i rzetelnej pracy zachęca młodzież dyrektor szkoły – mgr Tadeusz Zaniewski.

Krótka część artystyczna w wykonaniu zespołu muzycznego kończy uroczystość. Zaangażowani w szkolne życie, rozchodzą się uczniowie do klas, by spotkać się ze swoimi wychowawcami. Pierwszy dzień nowego roku szkolnego mają więc za sobą. Wierzą, że następne będą równie radosne jak ten.

Święto Plonów
12.09.br. odbyły się w naszym mieście obchody Święta Plonów. Odświętnie udekorowane ulice, budynki instytucji państwowych, szkoły oraz mieszkańcy nie tylko Ostrowi, ale i całego powiatu radośnie witali ten dzień. Rolnicy przekazywali bowiem gospodarzom Ziemi Ostrowskiej plon swojej ciężkiej pracy – bogate wieńce dożynkowe. Zarówno młodzież jak i profesorowie naszej szkoły stawili się w komplecie. Uroczystość odbyła się na stadionie przy naszej szkole. Towarzyszyły jej kolorowe flagi, hasła i uroczysty, nie mniej jednak pogodny nastrój.
Przemówienie przew. P.R.N. tow. Zbigniewa Pytlińskiego spotęgowało go jeszcze bardziej.
Później przy dźwiękach ludowych melodii i dożynkowych piosenkach wręczono gospodarzom powiatu symboliczne bochny chleba.
Przebogate w kolory i kłosy wieńce przewieziono natychmiast na wystawę, gdzie podziwiali je niemal wszyscy mieszkańcy miasta.
Dzień zakończył się licznymi imprezami kulturalnymi, z których największym powodzeniem cieszyły się akademie „o wsi dla wsi”.

Pamięci Września 1939r.
Już 32 lata minęły od chwili, gdy nad całą Polską zawisła chmura faszyzmu. 1.09.1939 roku rozpoczęła się ciemna hitlerowska noc. Na polską ziemię spadły pierwsze pociski, bomby, ponieśliśmy pierwsze ofiary.
Im to poświęciła młodzież naszej szkoły uroczysty apel, który odbył się 13 IX br.
Na program złożyły się wiersze o pierwszych dniach okupacji oraz słowo wiążące.
Uczniowie cytowali Broniewskiego, Gałczyńskiego i innych poetów – żołnierzy.
Apel był należnym hołdem bojownikom o wolność, ludziom, którzy tej wolności nie doczekali, a którzy swoją ofiarnością okupili nasze szczęście.
Z okazji 32 rocznicy pamiętnego września 39 roku młodzież naszej szkoły była także w kinie na filmie „Spojrzenie na wrzesień”.

Nowy Rok Harcerski
Dnia 18.09.1971 roku rozpoczął się w naszej szkole nowy rok harcerski. Ubrani w szare mundury zebrali się druhowie i druhny podczas jednej z pauz na sali gimnastycznej.
Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Harcerskiego. Szczepowy Szczepu im. Wacława Śladewskiego przy LO 32 odczytał rozkaz Komendanta Chorągwi. Następnie głos zabrał pan Dyrektor, który pozytywnie ocenił działalność drużyn harcerskich w naszej szkole w minionym roku.
Wszystkich harcerzy, zarówno tych, którzy działali już w drużynach, jak i tych, którzy wstępowali dopiero w szeregi organizacji, powitał gorąco życząc jednocześnie owocnej pracy, szczepowy dh Krzysztof Mazur.
Szczep liczy obecnie 5 drużyn specjalnościowych, w których działa 96 harcerzy. Są to: MSR, Drużyna Krajoznawczo-Turystyczna, Drużyna Artystyczna, Drużyna Czerwonych Beretów i Młodzieżowy Krąg Instruktorski.
Miła uroczystość zakończyła się odśpiewaniem Hymnu Mazowsza.

ZMS
O wiele liczniejszą organizacją niż ZHP jest ZMS działający w naszej szkole. Liczy on 333 członków. Działalność ZMS-u przejawia się w organizowaniu prelekcji i dyskusji, które kształtują w młodzieży świadomość polityczno-społeczną, a także w przygotowywaniu zabaw itp.
W tym roku ZMS-owcy naszej szkoły zainaugurowali swoją pracę dn. 25 IX urządzając zabawę taneczną. Uatrakcyjniły ją konkursy np. na temat zasad ruchu drogowego.
Młodzież bawiła się doskonale. Za ten pierwszy dzień pracy organizacji w nowym roku szkolnym należą się duże brawa zarówno dla opiekunki ZMS-u prof. Minakowskiej, jak i dla jej aktywu. Oby następne były równie udane jak ten!.

Z życia internatu
Jedną z ważniejszych „komórek” życia naszej szkoły jest internat. Mieszka w nim 117 osób. Mimo dość trudnych warunków młodzież internacka radzi sobie znakomicie, stwarzając w pokojach domową atmosferę. Wielka w tym zasługa kierowniczki internatu – mgr Kalinowskiej, oraz wychowawców poszczególnych klas.
Internat szczególnie ożywioną działalność prowadzi na polu kulturalnym. Już 3 razy młodzież chodziła do kina, planowany jest wyjazd do teatru. Poza tym bierze ona czynny udział w literackich spotkaniach czwartkowych. Organizuje także liczne wieczorki taneczne i zabawy.
Ma także swoją świetlicę, gdzie bardzo mile spędza przy grach i prasie czas. Atrakcyjne było również ognisko zorganizowane dn 10 X br. Połączone z krótkim grzybobraniem i pieczeniem ziemniaków zapisało się w pamięci wszystkich jako bardzo miłe popołudnie.
Życie w internacie jest więc w wielu wypadkach ciekawsze od codziennego życia w domu.

Ludowe Wojsko Polskie
12 X – Święto Ludowego Wojska Polskiego
Z tej okazji młodzież naszej szkoły przy pomocy pedagogów zorganizowała uroczystą akademię, na którą zaproszony był przedstawiciel LWP major Eugeniusz Szymczak. Program akademii przewidywał także część artystyczną w wykonaniu nowego szkolnego zespołu muzycznego i kółka recytatorskiego.
Major opowiadał o historii Ludowego Wojska Polskiego i jego bojach. Najciekawsze były wspomnienia z własnych przeżyć już z okresu powojennego.
Major Szymczak brał bowiem udział w likwidowaniu band UPA w Bieszczadach. Barwne, choć nie zawsze przyjemne, wspomnienia wywołały na sali wielkie zainteresowanie.

Spartakiada Powiatowa w Lekkiej Atletyce
Zawody przeprowadzono w dniu 17 X 71 na stadionie POSTiW w Ostrowi Maz. Brało w nich udział 8 reprezentacji szkół średnich i podstawowych, w tym także młodzi sportowcy z LO. W dniu 20 X odbył się w naszej szkole apel, na którym ogłoszono wyniki spartakiady dotyczące liceum.
I tak:
– zdobyliśmy I miejsce i puchar w punktacji chłopców,
– II miejsce w punktacji dziewcząt
Najlepsi indywidualnie byli:
Alina Karkosa – II miejsce w biegu na 100 m.
Mieczysława Kowalczyk – I miejsce w biegu na 100 m przez płotki i I miejsce w skoku w dal
Marta Kownacka – III miejsce w skoku w dal
Jadwiga Cieśluk – III m. w skoku wzwyż
Krystyna Radecka – I m. w pchnięciu kulą i IIm. w rzucie dyskiem
Jerzy Brudnik – IIm. w biegu na 100 m
Jerzy Zawistowski – IIIm. w biegu na 100 m i 200 m
Grzegorz Sowul – IIm. w biegu na 400 m
Janusz Ejchelkraut – Im. w biegu na 110 m przez płotki
Sztafeta 4 x 100m – IIm.
Sztafeta 4 x 400m – IIm.
Krzysztof Kołodziejczyk – IIm. w skoku w dal
Andrzej Hadler – IIIm. w skoku w dal i w trójskoku.
W sumie nasi sportowcy zdobyli 251 punktów. Byłoby na pewno lepiej, gdyby dopisała pogoda.

54 Rocznica Wielkiego Października
Październik. Cały kraj obchodzi w tym miesiącu 54 rocznicę Wielkiej Rewolucji. Nasza szkoła bierze także udział w tych obchodach. Uczniowie dekorują korytarze i klasy pięknymi gazetkami. Poza tym zorganizowali oni akademię, która odbyła się 5 XI.
Na część oficjalną uroczystości złożyło się krótkie wystąpienie mgr Wysockiej i referat jednego z uczniów mówiący o udziale Polaków w Rewolucji. Następnie głos oddano orkiestrze i chórowi szkolnemu.
Swoim wystąpieniem pogłębił on jeszcze bardziej uroczystą atmosferę na sali: śpiewał piękne, pełne patriotyzmu pieśni rewolucyjne z roku 1917.
Na zakończenie p.Dyrektor serdecznie podziękował uczniom biorącym udział w akademii, profesorom, którzy pomagali w jej zorganizowaniu, oraz wszystkim zebranym.
W ramach obchodów rocznicy Wielkiego Października młodzież naszej szkoły składała także wieńce na grobach żołnierzy radzieckich w Grądach.
Poza tym brała udział w festiwalu filmów radzieckich. Oglądała m.in. film „Opowieść znad Donu” i „Kąt padania”.

Nasz Czyn Zjazdowy
Wszystkie zakłady pracy i szkoły w całym kraju podejmują zobowiązania przedzjazdowe. Nasze liceum także nie pozostało bierne wobec czynów na rzecz VI Zjazdu Partii. 15 XI na dyskusji nad Wytycznymi młodzież postanowiła uporządkować czynem społecznym teren szkoły. Hołdując zasadzie „jak cię widzą, tak cię piszą” przepracowano blisko 30 godzin.
Prace rozpoczęto dn. 7 XI i trwały one do 14 XI. Młodzież ułożyła chodniki, przygotowała rowy pod ogrodzenie, wywiórkowała i wypastowała podłogi w budynku. Na wyróżnienie zasługuje klasa IVc, której uczniowie przepracowali kilka godzin nadprogramowo. Akcja ta była także Czynem Zjazdowym Rady Pedagogicznej, której członkowie pracowali wraz z młodzieżą.

Dzień Młodzieży 10 XI
W tym roku po raz pierwszy obchodzono w naszej szkole Dzień Młodzieży. Święto to obdarzyli uczniowie i pedagodzy szczególną sympatią.
Bardzo liczne rzesze młodzieży mają bowiem niekiedy decydujący głos w wielu kwestiach. O tym, jak jak wielkim zaufaniem obdarzają starsi młodych, świadczy fakt „z własnego podwórka” – młodzieży naszej szkoły poświęcono uroczystą akademię. Część oficjalną stanowiły dwa referaty: o historii ruchu młodzieżowego w Polsce oraz o problemach i ideałach młodzieży XX wieku.
Oba zebrały wielkie brawa.
Miłą uroczystość zakończyły humoreski, wesołe wiersze i piosenki oraz serdeczne stwierdzenie Pana Dyrektora: „my się jeszcze pokochamy”.

Nasi Nauczyciele
Jest ich 37. Kształtują serca, myśli i dusze 868 uczniów tej szkoły, wypuszczają co roku spod swoich skrzydeł dziesiątki maturzystów.
Tadeusz Zaniewski – dyrektor szkoły
Barbara Aleksandrowicz – wf
Barbara Basa – biologia
Ryszard Brakowiecki – jęz. polski
Maria Budzińska – nauka o społeczeństwie
Stefan Cieśla – jęz. francuski
Zygmunt Chaberski – wych. muzyczne
Marta Horodok – wych. plastyczne
Wojciech Iwanowski – jęz. rosyjski
Andrzej Kalinowski – fizyka
Danuta Kempisty – jęz. polski
Henryk Koc – jęz. rosyjski
Janusz Krajewski – wych techniczne
Janina Krzywicka – matematyka
Irena Krzyżostaniak – jęz. polski
Helena Kulczyńska – jęz. rosyjski
Barbara Minakowska – historia
Zofia Modzelewska – chemia
Barbara Mol – przysposobienie obronne
Teresa Osipiuk – wych. fizyczne
Barbara Piątkiewicz – matematyka
Stanisław Piątkiewicz – geografia
Janina Pogródka – jęz. rosyjski
Tadeusz Pozorski – łacina
Stefan Suski – wych. fizyczne
Irena Szydło – chemia
Teresa Skalik – kierownik biblioteki
Maria Świderek – fizyka
Wanda Wasilewska – jęz. niemiecki
Wanda Wolska – jęz. niemiecki
Wanda Wojtkowska – matematyka
Ewa Wójcicka – chemia
Helena Wysocka – jęz. polski
Józef Zaczyk – matematyka
Marian Zakrzewski – wych. techniczne
Henryk Załuska – fizyka

To Im złożyła młodzież w Dniu Nauczyciela najgorętsze życzenia, Im wręczyła kwiaty, dla nich zorganizowała akademię.

VI Zjazd
Zarówno młodzież jak i pedagodzy naszej szkoły żyli zbliżającymi się obradami VI Zjazdu. W przeddzień jego otwarcia 4.XII br. odbyło się w naszej szkole spotkanie klas czwartych z delegatem na Zjazd I sekretarzem KP PZPR tow. Czesławem Bonisławskim.
Odpowiadał on na interesujące młodzież pytania dotyczące zarówno pow. ostrowskiego, całego kraju, jak i problemów międzynarodowych.
Odpowiedzi na takie pytania jak:
„Kiedy zostaną oświetlone wszystkie ulice w mieście?”
„Dlaczego Ostrów – miasto leżące na szlaku Warszawa – Białystok, nie jest wykorzystane jako punkt turystyczny?”
„Czy to prawda, że ZMS, ZHP i ZMW mają być złączone w jedną organizację?”
były bardzo wyczerpujące i ciekawe.
Poza tym poruszone zostały problemy usprawnienia handlu, budownictwa, zatrudnienia w powiecie i w kraju.

Choinka Noworoczna
Karnawał. Bawią się wszyscy: starsi, młodzi, młodzież szkolna. W naszej szkole okres wesołych zabaw rozpoczęto 16 I tradycyjną „Choinką Noworoczną”. Udekorowana, kolorowa sala, dobra muzyka „Wrzosów”, odświętnie ubrani uczniowie – to wszystko stwarzało przyjemną atmosferę.

Nastrój karnawałowy pogłębiała zielona choinka ubrana w kolorowe zabawki. Młodzież bawiła się doskonale. Wielka w tym zasługa kierownictwa internatu, które „Choinkę Noworoczną” połączyło z wieczorkiem internackim i uroczystą kolacją.

Studniówka
Pierwszy bal. Niepowtarzalny jeden jedyny w życiu wieczór. Źródło niebywałej radości, wspomnień i … kłopotów. Już pół roku przed 5 II przygotowania: dekoracja sali, kreacje, goście, powołanie Komitetu Organizacyjnego. Tyle problemów!
Ale młodzi nie byli sami. W przygotowaniach do tradycyjnej „Studniówki” pomagali im rodzice i profesorowie. To dzięki nim organizacja uroczystości przebiegała nadzwyczaj szybko i sprawnie. I czas biegł wolniej. Na początku polonez. Dźwięki staropolskiej muzyki tradycyjnie już rozpoczęły wieczór. Niczym w „Panu Tadeuszu” posunęły lekko i płynnie pary.
W pierwszych – p. Dyrektor, z-ca i wychowawcy. Powitanie gości i rozpoczęcie „Studniówki” były chyba najpiękniejsze. Później taniec, taniec, taniec. Ten nowoczesny i ten dawny, do głębi wzruszający motyw. W przerwach – rozmowy w kółkach, trochę odpoczynku i odprężenia dla nóg, ale nie dla żołądka.
O czwartej koniec. Niejeden westchnął „och, ten czas”. Zmęczeni, ale weseli, zadowoleni z przyjemnego wieczoru wrócili wszyscy do domów, by już następnego dnia wziąć się porządnie do pracy. Do matury zostało przecież tylko 100 dni!

Kampania Przedwyborcza
W całym kraju odbywają się ostatnio spotkania wyborców z kandydatami na posłów do Sejmu. Mandatariusze naszego miasta dn. 23 II spotkali się z kandydatem naszego okręgu wicepremierem Zdzisławem Tomalem. Na spotkaniu tym, które odbyło się w auli Technikum Elektrycznego była obecna także młodzież naszej szkoły.

Nasze Zwycięstwo w Olimpiadzie
W tym roku odbywa się już XIII Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Po dwustopniowych eliminacjach do finału szkolnego zakwalifikowały się klasy: Ia, IIIc, IVc. Finał odbywał się uroczyście na sali gimnastycznej przy udziale widowni. Konkurs zakończył się zwycięstwem reprezentacji klasy IVc w składzie: Krzysztof Kołodziejczyk, Krzysztof Mazur, Roman Dryll. 5 marca br. odbyły się eliminacje rejonowe OWoPiŚW. Naszą szkołę reprezentowała zwycięska ekipa.
Dość sprawnie zorganizowane eliminacje rejonowe trzech powiatów: ostrołęckiego, ostrowskiego i wyszkowskiego przygotował Wyszków.
W eliminacjach tych ekipa naszego Liceum zajęła drugie miejsce, a uczeń kl. IV c Krzysztof Kołodziejczyk trzecie miejsce. Zwycięzcy otrzymali nagrody.

Wybory do Sejmu – 1972
W trakcie przygotowań do wyborów odbyła się w naszej szkole miła uroczystość. Na apelu wobec całej szkoły młodzi wyborcy otrzymali dowody osobiste. Wręczał je przedstawiciel MO mjr. Tadeusz Trzonkowski.
Organizacje młodzieżowe ZMS i ZHP pomagały w sprawdzaniu list wyborców, a potem przy samym głosowaniu. W gmachu naszego Liceum mieściła się Komisja Rejonowa PRL nr 5 – sekretarzem jej był dyrektor LO – Tadeusz Zaniewski. 19 III 1972 młodzież naszej szkoły uprawniona do głosowania stanęła po raz pierwszy przy urnach wyborczych oddając głosy na kandydatów Frontu Jedności Narodu. Poparła w ten sposób program realizowany przez PZPR.

1 Maja
Na Zjeździe II Międzynarodówki w 1889r. dzień 1 maja ogłoszono świętem robotniczym. Od 1890r. z każdym rokiem, coraz liczniejsze rzesze wychodziły, w tym dniu, na ulice miast na całym świecie. Teraz, gdy zwyciężyła Rewolucja Październikowa i robotnik nie zna w krajach socjalistycznych, co to jest głód i poniżenie, tradycyjnie pierwszego maja ulice zapełniają się licznymi rzeszami ludzi. Idą oni w pochodzie z radosnymi twarzami, kwiatami i transparentami upajając się wiosennym powietrzem i słońcem, które dla wszystkich świeci tak samo. W naszym mieście tego dnia przeszedł ulicami również barwny pochód. W toni czerwieni flag, zieleni kwiatów maszerowała również młodzież naszej szkoły, robotnicy, przedstawiciele różnych instytucji. Na placu Waryńskiego wszyscy wysłuchali podanego przez radio przemówienia I sekretarza KC PZPR – Edwarda Gierka, a następnie I sekretarza KP PZPR Ostrowi Maz. tow. Czesława Bonisławskiego. Następnie ruszył ulicami miasta, ze śpiewem, radosny pochód majowy. Dzień ten był dniem szczęścia, zabaw i licznych festynów, które trwały do późnej nocy.

550 – Lecie Ostrowi Maz.
W tym roku tj. 1972 nasze miasto Ostrów Mazowiecka obchodzi 550 – lecie swego istnienia. Z tej okazji odbyło się wiele konkursów i różnego rodzaju imprez. Jednak żadna z nich nie dorównała korowodowi historycznemu, który przeszedł ulicami naszego miasta 4 czerwca i został nakręcony przez TV. W korowodzie tym wzięła udział młodzież wielu szkół, w tym również naszej szkoły. W barwnym pochodzie ukazującym dzieje naszego miasta kroczyli bartnicy, woje ks. Bolesława, dwór ks. Anny, rzemieślnicy, Szwedzi i Tatarzy Kmicicowi, powstańcy 1863r., podchorążowie, uczestnicy rewolucji 1905r., partyzanci, żołnierze i grupa przedstawiająca Ostrów współczesną. Młodzież naszej szkoły tworzyła grupę Szwedów i Tatarów Kmicicowych i grupę współczesną. Niosła ona ręcznie wykonane rekwizyty, hasła itp. a w mieniących się spódniczkach maszerowały nasze sportsmenki. Wiwatom i oklaskom nie było końca, a nam młodzieży ten słoneczny i barwny dzień pozostanie na długo w pamięci.

Egzamin dojrzałości
W dniach 10-31 maja w naszej szkole odbyły się egzaminy maturalne. Na 173 uczniów klas czwartych przystąpiło do egzaminów 153 uczniów.
Dnia 7 VI żegnaliśmy uroczyście naszych absolwentów. Świadectwo ukończenia szkoły średniej otrzymało 54 a świadectwo dojrzałości 117 uczniów.
Uczniowie wyróżnieni otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. Uczeń klasy IVd Mirosław Kordyszewski został wytypowany przez Radę Pedagogiczną jako kandydat na studia wyższe zwolniony z egzaminów wstępnych. Żegnaliśmy go jako studenta Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Warszawskiej.
Wszystkim absolwentom naszej szkoły życzymy sukcesów w dalszej nauce.

Na wakacje!
24.06.72r. o godz. 8.30 zebraliśmy się wszyscy, aby uroczyście pożegnać rok szkolny. Uroczystość rozpoczął pan dyrektor krótkim przemówieniem, w którym poinformował nas o wynikach, jakie uzyskaliśmy w roku szkolnym 1971/72. Najlepszą uczennicą jest Grażyna Świderek z kl Ib, która uzyskała same bardzo dobre oceny. Dalsza statystyka wykazała, że na 673 uczniów naszej szkoły 555 uczniów zostało promowanych do klas następnych, a 39 uczniów posiada świadectwa z ocenami dobrymi i bardzo dobrymi. Następnie wręczono świadectwa oraz nagrody przodującym. Na zakończenie głos zabrała uczennica Teresa Zaniewska, która pożegnała profesorów i uczniów. Po jej przemówieniu wystąpił chór artystów, dyrektor ogłosił krótkie komunikaty i złożył wszystkim najlepsze życzenia wesołych i słonecznych wakacji oraz wyraził przekonanie, że po 68 dniach ferii wszyscy powrócimy wypoczęci z zasobem sił do nowej pracy.

Skip to content