LO im. M.Kopernika

Kopenhaga „to jest to!”. Patrzymy na ten szczyt

Kopenhaga: To właśnie tu bohater jednego z najsłynniejszych dramatów Sheakespeare’a wypowiedział słynne słowa: „Być, albo nie być, o to jest pytanie?”. I to właśnie tu Polsce oraz 9 innym krajom Europy Środkowo-Wschodniej przyszło odpowiedzieć na inne, ale zarazem bardzo podobne pytanie „Być, albo nie być w Unii Europejskiej”. 12 i 13 grudnia 2002r. my również, w ramach programu „Moja szkoła w Unii Europejskiej”, z rumieńcami na policzkach, zaciśniętymi kciukami obserwowaliśmy za pośrednictwem radia, telewizji i Internetu postępy naszych negocjatorów w rozmowach z unijnymi kolegami. Po ponad 10-godzinnych piątkowych negocjacjach usłyszeliśmy, że zostały one zakończone i Polska oraz Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Węgry, Słowacja, Cypr, Malta, Słowenia dostały szansę na to, by od 1 maja 2004 r. być pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej. Nasze negocjacje zakończyły się niezwykle pomyślnie. Do najważniejszych postulatów, które udało się nam osiągnąć należą:
– zwiększenie dopłat bezpośrednich dla rolnictwa, które w 2004 r. wyniosą 55%, a w kolejnych dwóch latach 60% i 65%;

– Polska otrzyma z unijnego budżetu 108 milionów euro na ochronę granicy wschodniej;
– obniżona do 7% stawka VAT na zakup gotowych mieszkań, usług remontów w budownictwie mieszkaniowym, która będzie obowiązywać do 2007r. ;
– zwiększony od 7 do 8,5 mln. ton limit na hurtową sprzedaż mleka.

W Polsce sukces szczytu w Kopenhadze, którego kulminacyjny moment rozgrywał się 13 grudnia w 21 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, jest uważany za moment przekreślenia w świadomości Polaków poczucia strachu i terroru, które rodzą się wraz ze wspomnieniem tej daty, a stworzeniem nowej wizji 13 grudnia jako dnia, w którym Polsce dano szansę na lepsze, pewniejsze, bardziej bezpieczne jutro.

Wydarzenie ostatnich dni premier Leszek Miller określił mianem „od Solidarności do Solidarności”. Od tej naszej, polskiej Solidarności, która swoim heroizmem doprowadziła do zerwania w Europie Środkowo-Wschodniej kajdan komunizmu, do Solidarności europejskiej, której byliśmy świadkami.

Dla nas jest to moment historyczny, niezwykle ważny w dziejach naszego narodu i całego świata. Na aspekt historyczny rozszerzenia zwrócili również uwagę nasi europejscy sąsiedzi. Jednak oni już teraz przeliczają każde euro, które będą musieli włożyć ze swoich kieszeni do kasy naszych członków Wspólnoty oraz zastanawiają się nad kolejnym rozszerzeniem Unii Europejskiej w najbliższych latach, tym razem m.in. o Turcję.

Członkowie Klubu Europejskiego i uczestnicy programu „Moja szkoła w UE” z LO im. Mikołaja Kopernika.

Skip to content