LO im. M.Kopernika

Konkurs „Zostań negocjatorem”

Od września 2001 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Maz. działa Klub Europejski, którego celem jest dążenie do realizacji programu Socrates – Comenius a w perspektywie przystąpienie do tego programu, szerzenie szeroko pojętej wiedzy o krajach Unii Europejskiej, oraz współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Klub ma zachęcić młodzież naszego Liceum do zainteresowania się problematyką europejską i zdobywania wiedzy w zakresie edukacji informatycznej, ekologicznej, ekonomicznej, historyczno-kulturowej, lingwistycznej, sportu i rekreacji oraz rozwiązywania konfliktów. Tak szerokie spektrum programowe dowodzi, że każdy uczeń jeśli tylko chce może znaleźć tu pole do działania zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. I chociaż nasza działalność jest krótka, już możemy pochwalić się sukcesami.

Uczniowie naszej szkoły brali udział w Olimpiadzie Wiedzy o UE, a uczennica kl. IV c. Ewelina Lendzioszek została finalistką zawodów okręgowych Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Także w ramach Ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół średnich odbywającym się pod honorowym patronatem Głównego Negocjatora RP i Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce młodzież naszego LO wzięła udział w szkolnych symulacjach negocjacji o członkostwo Polski w UE i prowadziła dyskusję na tematy:
1. Swobodny przepływ osób. Swobodny przepływ pracowników.
2. Polityka transportowa. Dostęp do rynku drogowych przewozów towarowych.
3. Finanse i budżet. Wysokość wpłat Polski do budżetu ogólnego UE.
Tak trudna tematyka wymagała od uczniów zdobycia niebywałej wiedzy, której próżno szukać w programach szkolnych. Poradzili sobie z tym doskonale dowodząc, że są otwarci na wszelkie problemy współczesności i wyzwania jakie przed nimi stoją a impuls w postaci przybliżenia się do problemów Polski i Unii Europejskiej był prawdziwym i nie ostatnim tego sprawdzianem.

Skip to content