LO im. M.Kopernika

Konkurs multimedialny „Życzenia Świąteczne dla Polonii”.

plakat1
Szanowni Państwo!

W imieniu Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Warszawie uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” wygrało konkurs na prowadzenie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w stolicy. Jego siedziba mieści się na Krakowskim Przedmieściu 64, w Domu Polonii. Programowe zadania Ośrodka koncentrują się wokół założeń i priorytetów polskiej polityki zagranicznej. Wyrażamy nadzieję na współpracę z różnymi instytucjami, samorządami, podmiotami administracji publicznej oraz organizacjami samorządowymi województwa mazowieckiego. Stąd też zwracamy się do Państwa jako potencjalnego partnera współpracującego z naszym Ośrodkiem.

Realizowane przez RODM w Warszawie działania przybierają różnorodne formy, w tym debaty, seminaria, konferencje, spotkania z uczniami szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentami, konkursy, warsztaty. RODM w Warszawie posiada również stronę internetową (www.rodm-warszawa.pl) i profile w mediach społecznościowych, na których zamieszczamy informacje
o podejmowanych w województwie mazowieckim działaniach w zakresie szeroko pojętych inicjatyw międzynarodowych (w tym, m. in., współpraca miast i regionów partnerskich, wymiana kulturalna, współpraca biznesowa o charakterze transgranicznym i inne analogiczne inicjatywy).

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia na naszej stronie internetowej ogłosiliśmy konkurs multimedialny „Życzenia Świąteczne dla Polonii”. Chcielibyśmy Państwa gorąco zaprosić do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu i tym samym zapoczątkować współpracę z naszym Ośrodkiem.

Prace konkursowe (autorskie życzenia świąteczne) w postaci plików graficznych (.jpg, .tif) wykonane dowolnymi technikami cyfrowymi, skany prac wykonanych metodami analogowymi oraz linki do filmów zawieszonych na kanałach ogólnodostępnych (YouTube, Vimeo) można przesyłać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.rodm-warszawa.pl do 15 grudnia.

Spośród nadesłanych prac jury wybierze najlepsze życzenia autorskie, które następnie zostaną wysłane do naszych Rodaków mieszkających za granicą za pośrednictwem organizacji polonijnych oraz portali społecznościowych.

Nagrodami w konkursie są: I miejsce –  tablet Apple iPad mini, trzy wyróżnienia –  aparaty fotograficzne Canon Powershot SX600HS. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 21 grudnia na stronie internetowej Ośrodka.

Regulamin konkursu i więcej informacji na jego temat znajdziecie Państwo na stronie www.rodm-warszawa.pl

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazie informacji o konkursie uczniom Państwa szkoły oraz ewentualnym zainteresowanym. W załączeniu przesyłamy plakat dotyczący konkursu.

Licząc na współpracę, będziemy również wdzięczni za wszelkie sugestie z Państwa strony, dotyczące oczekiwanych jej kierunków.

Koordynator

RODM Warszawa

/-/ Paweł Zarzycki

Skip to content