LO im. M.Kopernika

Konkurs fotograficzny „Ptaki w polskim krajobrazie jesienno – zimowym”


OGŁOSZENIE
Zapraszamy do udziału w IV Konkursie Fotograficznym Ostrowskiego Stowarzyszenia „LUDZIE Z PASJĄ” pt.
„Ptaki w polskim krajobrazie jesienno – zimowym”.
Regulamin konkursu dostępny jest na:  www.ludziezpasja.vixo.pl w zakładce Konkursy. Nie przewiduje on podziału na kategorie wiekowe. Tutaj można znaleźć również nagrodzone zdjęcia z wcześniejszych edycji konkursu.
Jeden autor może zgłosić jedno zdjęcie. Ostateczny termin – 14 marca 2016 r.
Regulamin przewiduje 10 nagród książkowych i dyplomów oraz, w zależności od pozyskanych środków finansowych na nagrody, możliwość przyznania wyróżnień dla osób poniżej 16. roku życia.
Podsumowanie i wręczenie nagród odbędzie się na uroczystym spotkaniu w ostrowskim ratuszu.

Z poważaniem w imieniu Zarządu Stowarzyszenia
Prezes Eliza Drewnowska

Skip to content