LO im. M.Kopernika

Kolekcja zdjęć z Liceum ze zbiorów p. Witolda Suskiego (marzec 2009r.)

W marcu 2009r. pan Witold Suski udostępnił szkole zbiór starych fotek, świadectw, gazetek szkolnych i innych materiałów archiwalnych. Część z nich została zeskanowana i wstawiona na stronę www szkoły.

Witold Suski – notatki z okresu międzywojennego

Witold Suski – Społeczność uczniowska w latach 1918-1939

Fot.3. Klasa IV A i B maturalna 1954r. w Wieliczce.
Fot.4. Drużyna siatkówki w Gimnazjum w Ostrowi Maz. 1937r. Pierwsza z prawej siedzi Alicja Włostowska, która udostępniła zdjęcie.
Fot.21. Pojazdy 945 Batalionu Ochrony Wehrmachtu zajmującego budynek i teren Gimnazjum w okresie okupacji. Maj 1944 r. Fotografię udostępnił Roman Rekosz.
Fot.22. Koło Ministrantów. T. Jasko kl. Ib. Ostrów Maz. 15 marca 1937r. (udostępnił ?).
Fot.24. Klasa Ib październik 1939r. (udostępnił ?)
Fot.25. Zdzisław Jasko klasa Ib sierpień 1937r. (udostępnił ?)
Fot.5. Kwiecień 1984r.
Fot.7. 1956r. Zdjęcie udostępniła p. Topper (Skalik). Klasa pedagogiczna.
Fot.8. Pochód 1 majowy na ulicy Kościuszki (początek lat 80-tych).
Fot.9. Poczet sztandarowy. Stoją od lewej Anna Wojciechowska, Andrzej Socik, Barbara Zawadzka. 1986r.
Fot.10. Wycieczka Szkolnego Koła Miłośników Ziemi Ostrowskiej do Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu 1975r.
Fot.12. Uczestnicy Korowodu Historycznego z okazji 550 lecia Ostrowi Maz. Wrzesień 1972r.
Fot.13. Nauczyciele geografii: Witold Suski i Stanisław Cepowicz. Kwiecień 1984r.
Fot.14. 1 kwietnia 1984r. grupa kl. IV A LO
Fot.15. Uczestnicy wycieczki przed pomnikiem powstańców 1863r. w Nagoszewie 1982r.
Fot.16. Czerwiec 1982r. Członkowie Szkolnego Koła Miłośników Ziemi Ostrowskiej w rozmowie z księdzem Jerzym Dąbrowskim proboszczem w Porębie po zwiedzeniu zabytków w kościele.
Fot.29. Poręba 1984r. Wycieczki jak na fot. 15 i 16.
Fot.30. Uczestnicy wycieczki przed skansenem zorganizowanym w dzwonnicy przy kościele w Porębie przez księdza Jerzego Dąbrowskiego (w środku) 1984r.
Fot.17. Jesień 1983r. Kl. IA LO Ostrów Maz. Przed Pałacem Kultury po zwiedzaniu Muzeum Ewolucji.
Fot.18. Przed pomnikiem w Nagoszewie czerwiec 1982r.
Fot.19. Wycieczka Szkolnego Koła Miłośników Ziemi Ostrowskiej. Przed Kościołem w Broku 1982r.
Fot.26. Strona tytułowa gazetki młodzieżowej. Nr 2. 1936r.
Fot.27. Strona 5 gazetki przedstawionej wyżej.
Fot.28. Reklamy częściowo pokrywały koszty druku.
Fot.31. Uczniowie Gimnazjum na spacerze. 26 marca 1939r. W środku Barbara Parzuchowska z kl. III.
Fot.32. Rok 1951. Uczniowie (od lewej) Szkoły Handlowej i Gimnazjum przed zawodami sportowymi. Fotografię udostępniła Teresa Pałka – Konarzewska absolwentka z 1978r.
Fot.33. 1 września 1986r. Poczet Sztandarowy. Zdjęcia od p. Witolda Suskiego przesłała p. Ewa Wachowska.
Fot.34. Wrzesień 1983r. Ślubowanie klas pierwszych. Zdjęcia od p. Witolda Suskiego przesłała p. Ewa Wachowska.
Fot.35. Wrzesień 1983r. Ślubowanie klas pierwszych. Zdjęcia od p. Witolda Suskiego przesłała p. Ewa Wachowska.

Skip to content