LO im. M.Kopernika

KALENDARIUM – opracował Tadeusz Zaniewski 11.2008

wrzesień 1909 r.
Klementyna Kraczkiewiczowa zakłada dwuklasową szkołę koedukacyjną. Pod firmą dwuklasówki kryło się właściwe progimnazjum polskie.

sierpień 1911 r.
Władze ministerialne wydały zezwolenie na otwarcie w mieście typowego, prywatnego progimnazjum męskiego o 6 klasach z prawami rządowymi. Dyrektorem szkoły został Franciszek Grochowski. Szkoła mieściła się w drewnianym budynku u zbiegu ulic Małkińskiej i Ugniewskiej.

sierpień 1913 r.
Decyzją Ministra Oświaty zostaje rozwiązane prywatne 6-klasowe progimnazjum, a utworzone 8-klasowe Miejskie Gimnazjum Męskie z prawami rządowymi.

lipiec 1914 r. Szkoła przechodzi pod Zarząd Magistratu jako Męskie Gimnazjum Miejskie w Ostrowiu Łomżyńskim. Przejściowo obowiązki dyrektora pełnił Wacław Kozielski, a następnie Wacław Topoliński.

wrzesień 1917 r.
Polska Macierz Szkolna utworzyła szkołę żeńską, której dyrektorem była Olimpia Słuchocka.

październik 1917 r.
Kazimierz Wasilewski zostaje drużynowym I Ostrowskiej Harcerskiej Drużyny im. T. Kościuszki w Ostrowiu Łomżyńskim.

październik 1917 r.
Wiktoria Ostrowska zostaje drużynową pierwszej żeńskiej drużyny harcerskiej.

wrzesień 1918 r.
Przekształcenie szkoły żeńskiej w 8-klasowe Miejskie Gimnazjum Żeńskie w Ostrowiu Łomżyńskim, kierowane przez A. Harusewicz.

wrzesień 1919 r.
Gimnazjum męskie i żeńskie subsydiowane są przez Sejmik Powiatowy. Gimnazjum męskie otrzymało nazwę: Męskie 8-klasowe Gimnazjum Powiatowe w Ostrowiu Łomżyńskim, zaś żeńskie: Żeńskie 8-klasowe Gimnazjum Powiatowe w Ostrowiu Łomżyńskim.

czerwiec 1920 r.
Gimnazjum męskie opuszczają pierwsi absolwenci: W. Malec, S. Pawelczyk, W. Pęziński, J. Szulborski, B. Szwaczyk.

wrzesień 1920 r.
Gimnazjum męskie otrzymuje nazwę: Męskie 8-klasowe Gimnazjum Powiatowe i Filologiczne w Ostrowiu Łomżyńskim.

czerwiec 1923 r.
Gimnazjum żeńskie opuszczają pierwsze absolwentki: J. Łopuska, S. Nadana, W. Rykowska, J. Wasilewska, J. Wagner.

styczeń 1923 r.
Sejmik Powiatowy podjął uchwałę w sprawie budowy nowego gmachu szkoły.

sierpień 1923 r.
W obecności wojewody białostockiego – Popielawskiego i starosty Władysława Dąbrowskiego poświęcono fundamenty pod nowy gmach gimnazjum.

październik 1923 r.
Prezydent Stanisław Wojciechowski odwiedza teren budowy szkoły. Starosta Władysław Dąbrowski wręczył Prezydentowi adres z prośbą o nadanie szkole Jego imienia.

wrzesień 1924 r.
Połączenie gimnazjum męskiego i żeńskiego w jedno Gimnazjum Humanistyczne Koedukacyjne Wydziału Powiatowego Sejmiku w Ostrowiu Mazowieckim. Kierownictwo szkoły obejmuje Bolesław Rydzewski.

czerwiec 1928 r.
Szkoła otrzymuje sztandar ufundowany przez rodziców. W uroczystości uczestniczy Minister WRiOP dr Gustaw Dobrucki. Starosta Romuald Zarzycki otrzymał zapewnienie od Ministra, że szkoła zostanie upaństwowiona w roku szkolnym 1929/30.

wrzesień 1928 r.
Nowy gmach szkoły zostaje oddany do użytku. Dyrektorem szkoły zostaje Kazimierz Warchalski.

styczeń 1929 r.
Szkoła otrzymuje imię Prezydenta Rzeczpospolitej Ignacego Mościckiego.

luty 1929 r.
Uroczystość związana z oddaniem do użytku gmachu szkoły. W uroczystościach bierze udział wojewoda białostocki Karol Kirst, przedstawiciele rządu, starosta, działacze społeczni, mieszkańcy miasta i powiatu.

marzec 1929 r.
Upaństwowienie szkoły przez Ministra WRiOP dr Kazimierza Świtalskiego. Starosta Romuald Zarzycki przekazuje wartość darowizny w kwocie 832.437 zł. na ręce Ministra.

1930 r.
Prezydent Ignacy Mościcki odwiedza szkołę swego imienia.

1936 r.
I Zjazd Koleżeński.

wrzesień 1937 r.
Wprowadzono 6-letnią szkołę średnią podzieloną na 4-letnie gimnazjum i 2-letnie liceum zróżnicowane na profile: humanistyczny, przyrodniczy i matematyczno-fizyczny.

czerwiec 1939 r.
Szkołę opuszcza pierwszych 18 absolwentów zróżnicowanego liceum zgodnie z reformą jędrzejewiczowską z marca 1932 r.

lipiec/ sierpień 1939 r.
Zorganizowano w Broku dwa obozy szkoleniowe: łączności wojskowej – prowadzonej przez pułkownika A. Wasilewskiego, pogotowia wojennego – prowadzony przez A. Wróblewskiego.

wrzesień 1939 r.
Gmach szkoły zostaje zamieniony na koszary Wehrmachtu.

grudzień 1939 r.
Władza okupacyjna wydaje oficjalne zarządzenie o zamknięcie średniego szkolnictwa ogólnokształcącego.

styczeń 1940 r.
Początek tajnego nauczania. Biorą w nim udział: K. Warchalski – dyrektor, J. Ciochoń, H. Fiedor, H. Rubinkowska, W. Krauze, P. Reluga, I. Kruczyńska, M. Ostrowska, J. Rogalski, M. Romeyko, J. Gosiewski, K. Kalinowski, H. Robliczkowa, S. Dubowiec, Z. Matyja, T. Przeździecki, ks. J. Szurnicki. Na tajnych kompletach podjęło naukę 355 uczniów.

czerwiec 1941 r.
Liceum Tajnego Nauczenia kończy pierwszych 5 absolwentów.

kwiecień 1943 r.
Dyrektor Tajnego nauczania Kazimierz Warchalski aresztowany w styczniu 1933 r. ginie w obozie na Majdanku. Wcześniej w Oświęcimiu ponieśli śmierć jego nauczyciele: J. Ciochoń – 1942 r. i J. Gosiewski – 1940 r.

maj 1943 r.
Stanisław Gaik i Leszek Krzeszowski – absolwenci tajnego nauczania biorą udział w zamachu na starostę niemieckiego Ekerta.

wrzesień 1944 r.
Prawe skrzydło gmachu szkoły zostaje zniszczone przez wybuch bomby zegarowej pozostawionej przez hitlerowców.

wrzesień 1944 r.
Pierwsze powojenne posiedzenie Rady Pedagogicznej w składzie: W. Krauze – dyrektor, Z. Baranowska, W. Bugajowa, S. Dubowiec, H. Fiedor, M. Romeyko, P. Reluga, ks. I. Szurnicki, J. Rogalski, H. Bartnicka, B. Drabicki, W. Fegler, K. Kalinowski, I. Kruczyńska, Z. Matyja, H. Robliczkowa, H. Rubinkowska.

wrzesień 1944 r.
Reaktywowanie historycznie najstarszej drużyny im. Tadeusza Kościuszki przez dh Jana Mościckiego oraz drużyny im. S. Czarneckiego przez dh Ryszarda Kurpiewskiego – Ćwika.

styczeń 1945 r.
Dh Edward Radwański wznawia działalność Harcerskiego Oddziału Pożarniczego powołanego w 1937 r.

maj 1945 r.
Powołanie Harcerskiego Klubu Sportowego „Zuch”. Kierownikiem klubu zostaje dh Zbigniew Konrad.

maj 1946 r.
Uroczystość przekazania szkole sztandaru z wizerunkiem św. Kazimierza poświęconego przez biskupa łomżyńskiego Tadeusza Pawła Zakrzewskiego. Odsłonięcie tablicy ku czci ofiar II wojny światowej profesorów i uczniów.

styczeń 1949 r.
Rozpoczyna swoją działalność Związek Młodzieży Polskiej i Szkolny Hufiec „Służba Polsce”.

czerwiec 1950 r.
Rozwiązanie drużyn harcerskich. Wykreślono z życia szkoły zasłużoną organizację jaką był ZHP, działający nieprzerwanie od 1917 r.

wrzesień 1951 r.
Liceum zostaje połączone ze szkołą podstawową. Jedenastoletnia szkoła otrzymała nazwę „Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego i Podstawowego w Ostrowi Mazowieckiej”.

luty 1951 r.
Zorganizowano kurs pedagogiczny przygotowujący absolwentów Liceum do zawodu nauczycielskiego.

wrzesień 1951r.
Uruchomiono internat dla chłopców w budynku przy ul. Małkińskiej. Dziewczęta zamieszkały w pomieszczeniach na poddaszu gmachu szkoły.

październik 1956 r.
Organizacja ZMP przestaje funkcjonować, przechodzi do historii.

grudzień 1956 r.
Reaktywowanie Związku Harcerstwa Polskiego, po 5 – letniej przymusowej przerwie.

lipiec 1960 r.
II Zjazd Koleżeński, w którym wzięło udział 312 wychowanków i nauczycieli.

wrzesień 1960 r.
Dyrektorem szkoły zostaje Stanisław Karczmarzyk.

wrzesień 1961 r.
Rozpoczyna swoją działalność Spółdzielnia Uczniowska założona przez prof. Stanisława Piątkiewicza.

wrzesień 1963 r.
Powołano Młodzieżowe Koło Filatelistyczne Nr 65 prowadzone przez prof. Stanisława Piątkiewicza.

wrzesień 1964 r.
Oddano do użytku tzw. „kamczatkę” za salą gimnastyczną z czterema izbami lekcyjnymi.

wrzesień 1965 r.
Stadion szkolny zostaje przejęty przez miasto.

sierpień 1967 r.
Oddzielenie Liceum Ogólnokształcącego od Szkoły Podstawowej Nr 3.

wrzesień 1970 r.
Kierownictwo szkoły obejmuje Tadeusz Zaniewski.

sierpień 1971 r.
Z gmachu szkoły zostaje wyprowadzona Szkoła Podstawowa Nr 3.

wrzesień 1971-72 r.
Wprowadzono kolejne profile kształcenia: matematyczno – fizyczny, humanistyczny, biologiczno – chemiczny.

marzec 1972 r.
Sesja naukowa na temat: „200 rocznica Komisji Edukacji Narodowej”. Wystawa dokumentów z tajnego nauczania. Korowód historyczny w obchodach 550 – lecia miasta.

luty 1973 r.
Decyzja Rady Pedagogicznej w sprawie nadania szkole im. Mikołaja Kopernika oraz ufundowania sztandaru.

styczeń 1974 r.
Powołanie Komitetu Organizacyjnego III Zjazdu Koleżeńskiego.

kwiecień 1974 r.
Powołanie Komitetu Honorowego obchodów 65 – lecia Liceum z jej przewodniczącym – Ministrem w URM Wiesławem Waniewskim.

czerwiec 1974 r.
Ukazuje się pierwszy zarys monografii szkoły „65 lat Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej” pióra dyr. Tadeusza Zaniewskiego.

czerwiec 1974 r.
Uroczystość 65 – lecia Liceum. III Zjazd Koleżeński. Nadano szkole imię Mikołaja Kopernika. Przekazano sztandar ufundowany przez wychowanków. Odsłonięcie pomnika i popiersia M. Kopernika. Sztandar Szkoły uhonorowano Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Honorową Odznaką PCK III stopnia. Zorganizowano wystawy, w tym przyrządów astronomicznych z UT. Powołano Koło Wychowanków i Absolwentów z jej przewodniczącym Wiesławem Waniewskim. W uroczystości zaszczyciło wielu dostojnych gości, w tym Minister Oświaty i Wychowania dr Jerzy Kuberski.

grudzień 1974 r.
Ukazuje się pierwszy numer biuletynu Koła Wychowanków i Absolwentów „Nasza więź”.

luty 1975 r.
Spotkanie z udziałem: Wiesława Waniewskiego – Ministra w URM, Adama Glazura – Ministra BiPMB, Zdzisława Szymańskiego – Dyrektora Generalnego MOiW, Czesława Szymanka – Dyrektora DIiWS, Andrzeja Karczewskiego – Dyrektora Dep. MBI PMB, Jerzego Smyczyńskiego – I Sekretarza KW. PZPR, Jerzego Krotiuka – wojewody, Mieczysława Boguszewskiego – KOiW oraz przedstawicielami miejscowych władz. W czasie spotkania zapada decyzja w sprawie: budowy internatu dla Liceum, budowy szkoły podstawowej i miejskiego przedszkola.

lipiec 1975 r.
Dyrektor szkoły Tadeusz Zaniewski zostaje również Miejskim Dyrektorem Szkół.

marzec 1975 r.
Otwarcie Izby Pamięci Narodowej. Sesja naukowa na temat: „Patron szkoły – Mikołaj Kopernik”.

luty 1976 r.
Izba Pamięci Narodowej zostaje Laureatem Izb Pamięci Narodowej w Polsce.

wrzesień 1976 r.
Profesor Halina Rubinkowska powołuje Klub Miłośników Wiedzy. Wystawia kolejne sztuki: „Opowieść o życiu i śmierci doktora Mikołaja” J. Grudy, „Dom otwarty” M. Bałuckiego, „Dwie blizny” A. Fredry, „Droga do Czarnolasu” A. Maliszewskiego.

styczeń 1977 r.
Szczep Harcerski Liceum osiąga największą liczbę harcerzy. W 27 drużynach pracuje 664 harcerzy z udziałem 40 młodzieżowych instruktorów. Pracowały Kluby: Turystki Pieszej, Plastyki, Wiedzy Społeczno – Politycznej, Radiotechniczny, Agencji Prasowej.

luty 1977 r.
Rada Koła Wychowanków i Absolwentów funduje puchar przechodni dla najlepszego zespołu klasowego.

czerwiec 1977 r.
Nawiązanie współpracy ze szkołą w Grafinau Angsted w NRD.

grudzień 1977 r.
Rozpoczęcie budowy internatu przy ul. Rubinkowskiego.

marzec 1978 r.
„Dni Kopernikowskie” w 505 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Rozstrzygnięto konkurs na utwór poetycki o szkole i jej patronie. Zorganizowano „Trybunę Obywatelską”, wystawę filatelistyczną „Kopernik”, wystawiono sztukę A. Fredry „Droga do Czarnolasu”.

maj 1978 r.
W obecności Ministra w URM Wiesława Waniewskiego, wicepremiera i Ministra RM Aleksandra Kopcia podpisano umowę o współpracy pomiędzy Zakładem Maszyn Budowlanych „Bumar” a Liceum.

czerwiec 1978 r.
W 15-stą rocznicę działalności Młodzieżowego Koła Filatelistycznego Nr 65 zorganizowano Wystawę Filatelistyczną pt. „Kopernik”, stempel okolicznościowy, wydano katalog.

sierpień 1978 r.
Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę o obchodach 70-lecia szkoły, nadania szczepowi harcerskiemu imienia i ufundowania sztandaru.

wrzesień 1978 r.
Szkoła zostaje przyjęta w poczet szkół Stowarzyszonych UNESCO.

listopad 1978 r.
Powołanie Komitetu Organizacyjnego IV Zjazdu Koleżeńskiego.

grudzień 1978 r.
Ustanowienie indywidualnej Nagrody Kopernikowskiej dla najlepszego ucznia.

rok szkolny 1978/79 r.
Zagospodarowanie korytarzy, urządzenie pracowni: jęz. polskiego, jęz. rosyjskiego, pracowni biologicznej.

marzec 1979 r.
Tydzień UNESCO pod hasłem „Wychowanie społeczeństw w duchu pokoju” – sesja naukowa, Konkurs Kopernikowski, wieczornica poetycka, programy artystyczne w jęz. rosyjskim, niemieckim i francuskim, wystawy, filmy, spotkania z przedstawicielami ambasad.

czerwiec 1979 r.
Uroczystość 70-lecia szkoły. IV Zjazd Koleżeński. Nadanie Szczepowi Harcerskiemu imienia K.K. Baczyńskiego oraz przekazanie sztandaru ufundowanego przez absolwentów szkoły. Otwarcie Sali Tradycji Szkoły. Uhonorowanie szkoły zbiorową odznaką „Za zasługi dla województwa ostrołęckiego”. Wydano „Głos Ostrowi”, katalog filatelistyczny, zbiorek poezji uczniowskiej. Zorganizowano okolicznościowe wystawy.

listopad 1979 r.
Obrady Kolegium Kuratora na temat: „Praca wychowawcza w Liceum Ogólnokształcącym” z udziałem kuratorów, dyrektorów L.O., dyr. departamentu MOiW – Teresy Mazur.

styczeń 1980 r.
„K.K. Baczyński naszym patronem” tematem wieczornicy Szczepu Harcerskiego z udziałem Anieli Piorunowej – ciotki Patrona Szczepu. Ustanowienie Dnia Patrona.

marzec 1980 r.
Tydzień UNESCO. Kolejne dni tygodnia były przeznaczone: Patronowi Szkoły, Patronowi Szczepu, krajom, których języka uczy się młodzież liceum – Rosji, Francji, Niemiec. Zorganizowano spotkania z przedstawicielami ambasad, wystawy, prelekcje, występy artystyczne, uroczyste apele, wyświetlano filmy. „Tydzień” zakończono sesją naukową „Szkoła Stowarzyszona w UNESCO – szkołą wychowującą w duchu pokoju” z udziałem zaproszonych szkół należących do stowarzyszenia.

kwiecień 1980 r.
Zapoznanie się z pracą dydaktyczno – wychowawczą liceum, Kuratorów Oświaty i Wychowania i dyrektorów szkół średnich makroregionu.

rok szkolny 1980/81r.
Oddano do użytku trzy pracownie matematyczne i dwie języków obcych.

marzec 1981 r.
Tydzień UNESCO. Hasłem obchodów „Poznajemy kulturę, obyczaje i historię innych narodów”. W dniach: amerykańskim, austriackim, francuskim, rosyjskim, niemieckim, kubańskim odbywały się spotkania z przedstawicielami ambasad, zorganizowano wystawy związane z kulturą tych narodów, audycje radiowe, występy artystyczne. Na frontonie szkoły zostały umieszczone flagi państw biorących udział w „Tygodniu”.

czerwiec 1982 r.
Dyrektor Tadeusz Zaniewski odchodzi do pracy w KOiW w Ostrołęce. Dyrektorem szkoły zostaje Stanisław Cepowicz.

rok szkolny 1982/83
Oddano do użytku pracownię wychowania plastycznego i harcówkę.

luty 1983 r.
Wojewódzka sesja popularno – naukowa z okazji 120 rocznicy Powstania Styczniowego.

wrzesień 1984 r.
Oddano do użytku internat hotelowego standardu.

czerwiec 1985 r.
Uroczystość 75-lecia Gimnazjum i Liceum. Wydano publikację „Z dziejów szkoły – wspomnienia 1909 – 1984” pióra Adama Dobrońskiego.

marzec 1986 r.
Sesja popularno – naukowa na temat „Nasz wkład w obronę pokoju”.

czerwiec 1989 r.
Uroczystość 80-lecia Liceum. V Zjazd Koleżeński. Wydanie publikacji „Zarys dziejów na 80-lecie szkoły” pod redakcją Adama Dobrońskiego. Sztandar szkoły udekorowano Złotą Odznaką ZNP i Złotą Odznaką „Zasłużony dla miasta Ostrowi Maz.”.

czerwiec 1994 r.
Uroczystość 85-lecia Liceum. VI Zjazd Koleżeński. Osłonięcie tablicy upamiętniającej spotkanie z napisem: „Duch z serc, co pękły, przelewa się w serca, co biją i kończy zaczętą drogę”. Wydano publikację „Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Maz. 1909-1984”.

czerwiec 1999 r.
Uroczystość 90-lecia Liceum. VII Zjazd Koleżeński. Sesja popularno-naukowa „Rola Liceum, jego absolwentów i wychowanków w rozwoju i promocji ziemi ostrowsko-mazowieckiej”. Odsłonięcie tablicy upamiętniającej obchody 90-lecia szkoły. Wmurowanie aktu erekcyjnego pod głaz – tablicę poświęconą tajnemu nauczaniu w latach 1939-1944. Sztandar szkoły udekorowano Honorową Odznaką PCK II stopnia. Wydano publikację „Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Ostrowi Maz. 1909-1999” pod redakcją Jana Dzieniszewskiego i Adama Dobrońskiego.

wrzesień 1999 r.
Odsłonięcie głazu – tablicy „W hołdzie nauczycielom tajnego nauczania w latach 1939-1944”.

wrzesień 2000 r.
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej wychowankom poległym za wolność Ojczyzny w 1920 r.

czerwiec 2001 r.
Dyrektorem szkoły zostaje Włodzimierz Kazimierski.

luty 2002 r.
Przekształcenie 4-letniego Liceum w ponadgimnazjalne 3-letnie Liceum Ogólnokształcące.

kwiecień 2002 r.
Oddanie do użytku pracowni komputerowej i Studium Multimedialnego.

grudzień 2004 r.
Powołanie samodzielnego stowarzyszenia „Koło Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej”.

czerwiec 2004 r.
Uroczystość 95-lecia Liceum. VIII Zjazd Koleżeński. Wydano znaczek z wizerunkiem M. Kopernika. Ukazały się kolejne wydawnictwa poświęcone szkole: „Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej 1999-2004 pod redakcją Jana Dzieniszewskiego, Adama Dobrońskiego, Edwarda Radwańskiego oraz „Przeszłości szkoły przywołane lata 1970-1982” pióra dyrektora Tadeusza Zaniewskiego.

październik 2006 r.
Szkołę odwiedza Ryszard Kaczorowski – ostatni Prezydent RP na uchodźstwie.

maj 2007 r.
Sesja popularno-naukowa na temat: „Władysław Anders i jego żołnierze” pod patronatem Ryszarda Kaczorowskiego – ostatniego Prezydenta RP na uchodźstwie.

czerwiec 2007 r.
Oddanie do użytku pracowni komputerowej.

listopad 2008 r.
Powołanie Komitetu Honorowego obchodów 100-lecia Liceum i Gimnazjum z jego przewodniczącym Adamem Struzikiem – Marszałkiem Sejmiku Mazowieckiego.

Skip to content