LO im. M.Kopernika

II edycja konkursu „Czy znasz historię swojej szkoły?”

Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Ostrowi Maz. przygotowuje się do swoich setnych urodzin. Wielką wartością w obchodach jest poznanie historii szkoły. Szkoła zawsze przywiązywała szczególną uwagę do jej tradycji, pielęgnowała najlepsze wartości historyczne, wiązała swoich wychowanków i absolwentów. Świadczą o tym zgromadzone dokumenty w „Sali Tradycji Szkoły” i archiwum szkolnym, opracowane i wydane monografie, 34-letnia działalność Koła Wychowanków i Absolwentów, Zjazdy Koleżeńskie, biuletyn „Nasza więź”.
Stało się już tradycją, że uczniowie klas pierwszych biorą udział w konkursie „Czy znasz historię swojej szkoły?” W styczniu, w pięknej i specjalnie przygotowanej gablocie zostały podane zagadnienia dotyczące 99-letniej historii szkoły; jej powstania i rozwoju, dyrektorów i nauczycieli, wychowanków i absolwentów, osiągnięć naukowych i działalności pozalekcyjnej, życia artystycznego i sportowego, organizacji młodzieżowych.
Młodzież przygotowując się do 3-etapowego konkursu korzystała głównie z informacji zawartych w pięciu książkach o szkole opracowanych przez autorów i współautorów: Tadeusza Zaniewskiego, Adama Dobrońskiego, Jana Dzieniszewskiego, Edwarda Radwańskiego. Dużą pomoc w przygotowaniach wykazali wychowawcy klas.
W pierwszym etapie konkursu 27 marca wzięło udział 208 uczniów. Uczestniczy konkursu odpowiadali pisemnie na 80 pytań przygotowanych w formie wyboru poprawnej odpowiedzi. Najlepiej przygotowani do konkursu byli uczniowie klas: Ib, Id i Ig. Stanowili 97% zakwalifikowanych do II etapu, udzielili 65% poprawnych odpowiedzi.
W drugim etapie konkursu wzięło udział 30 uczniów z najwyższą liczbą uzyskanych punktów. Dnia 17 kwietnia odpowiadali pisemnie na 50 zestawów pytań przygotowanych w formie wyboru poprawnej odpowiedzi i otwartych pytań. Uczniowie zakwalifikowani do III etapu konkursu udzielili 70% poprawnych odpowiedzi.
Finał konkursu odbył się 28 kwietnia z udziałem ośmiu uczniów, w tym sześciu z klasy Id (75%). Finaliści to: Anna Szyszkowska, Katarzyna Polak, Natalia Kukawka, Monika Zając, Emilia Olesiewicz, Martyna Adrian, Olga Wasilewska, Karolina Owczarek. W zestawie zagadnień znalazły się 24 pytania dotyczące najważniejszych wydarzeń z historii szkoły, rozpoznania zdjęć połączone z ich opisem, rozpoznania wydarzeń na podstawie wybranych zapisów w kronikach szkolnych. W dwóch wypowiedziach ustnych każdego finalisty zostały zaprezentowane najciekawsze i najważniejsze epizody z życia szkoły. Finaliści konkursu wykazali wysoki poziom wiedzy o swojej szkole. Szczególnie rzeczowe i barwne były wypowiedzi ustne za które komisja przyznała 74 pkt. na 80 możliwych do otrzymania. Laureatkami konkursu zostały: Katarzyna Polak – I miejsce; Monika Zając i Anna Szyszkowska – II miejsce; Olga Wasilewska – III miejsce. Dyrektor szkoły a jednocześnie przewodniczący komisji konkursowej mgr Włodzimierz Kazimierski złożył najlepsze gratulacje laureatom i finalistom konkursu; wyraził zadowolenie z zaprezentowanej wiedzy o szkole i przebiegu konkursu, który był przygotowany przez dr Tadeusza Zaniewskiego.

FINALIŚCI KONKURSU:

 1. Polak Katarzyna 1e
 2. Kukawka Natalia 1d
 3. Zając Monika 1d
 4. Olesiewicz Emilia 1d
 5. Adrian Martyna 1d
 6. Wasilewska Olga 1d
 7. Szyszkowska Anna 1d
 8. Owczarek Karolina 1b

LAUREACI KONKURSU:

 1. Polak Katarzyna 1e – I miejsce
 2. Szyszkowska Anna 1d – II miejsce
 3. Zając Monika 1d – II miejsce
 4. Wasilewska Olga 1d – III miejsce

Foto: K. Zawisza

Skip to content