LO im. M.Kopernika

Helena Wysocka – zastępca dyrektora liceum


Urodziła się 24 listopada 1930 r. w Woli Soleckiej woj. kieleckie. Szkołę Podstawową ukończyła w miejscu urodzenia w 1944r. W roku 1944 rozpoczęła naukę w ogólnokształcącej szkole średniej w Solcu n/Wisłą, skąd w roku 1945 przeniosła się do Złotowa, woj. pilskie. Tam ukończyła szkołę średnią (czteroletnie gimnazjum i dwuletnie liceum humanistyczne) i w roku 1950 rozpoczęła studia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu – kierunek filologia polska. W roku 1953 otrzymała nakaz pracy w Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej, gdzie pracowała do chwili przejścia na emeryturę.
Do roku 1975 pracowała jako nauczycielka języka polskiego, a od 1975r pełniła funkcję zastępcy dyrektora szkoły do spraw wychowawczych. W roku 1987 przeszła na emeryturę. Wzorowy pedagog, wspaniały wychowawca, była lubiana zarówno przez młodzież, jak i przez grono pedagogiczne. Pracowita i sumienna w swoim działaniu. organizowała zajęcia pozalekcyjne z młodzieżą – koła przedmiotowe, sztuki teatralne, wycieczki. Pasją jej życia była praca z młodzieżą.
Za swoją rzetelną pracę pedagogiczną i społeczną otrzymała wiele odznaczeń państwowych i resortowych, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznakę ZNP oraz nagrody Ministra Oświaty i Wychowania I i II stopnia, nagrody Kuratora i dyrektora szkoły.
Zmarła dnia 2 listopada 1998r.

Opr. St.Cepowicz

Skip to content