LO im. M.Kopernika

Grudzień 2001 – 24 Europejskie Spotkanie Młodych

W dniach 28.12.2001 – 1.1.2002r. uczennice klasy 2H Elżbieta Nagórka i Karolina Ruszkowska uczestniczyły w Europejskim Spotkaniu Młodzieży Taize, organizowanym przez brata Roger w Budapeszcie. Wśród tysiecy jego uczestników byli m.in.: Estończycy, Rosjanie, Litwini, Finowie, Irlandczycy, Niemcy, Włosi, Portugalczycy. Licznie reprezentowane były również kraje bałkańskie. Stało się już tradycją, że najliczniej w tych spotkaniach uczestniczą młodzi Polacy. W tym roku do Budapesztu przybyło ich około 27 tysięcy. Brat Roger ze wspólnoty z Taize w swoich rozważaniach w Budapeszcie apelował do młodych chrześcijan, aby byli sługami pokoju i zaufania, a nie mistrzami niepokoju. Podkreślił też, że aby na ziemi zapanował pokój, konieczne są jego narodziny w każdym z nas. Oby młodzi po powrocie do swoich krajów dawali swym życiem świadectwo swym słowom.
Opracowała Hanna Skonieczna

Skip to content