LO im. M.Kopernika

Dyrektorzy – Stanisław Cepowicz dyrektor liceum w latach 1982-2001


Urodził się 10 kwietnia 1934r. w miejscowości Wyszonki – Błoń w województwie białostockim. Szkołę podstawową ukończył w 1948r. w Wyszonkach Kościelnych, a następnie w tym samym roku rozpoczął naukę w Liceum Pedagogicznym w Białymstoku. W latach 1960-1963 studiował geografię w Studium Nauczycielskim w Warszawie, a w latach 1973-1977 w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach na kierunku geografia, gdzie uzyskał tytuł magistra.

Pracę nauczycielską rozpoczął w 1952 roku w Szkole Podstawowej w Porytem Jabłoni w powiecie zambrowskim jako kierownik.

W latach 1954-1956 odbył zasadniczą służbę wojskową w Kielcach. W latach 1956 – 1963 pracował w Szkole Podstawowej w Gniazdowie, a w latach 1963-1970 w Szkole Podstawowej w Ołowskich na stanowisku kierownika. W roku szkolnym 1970/71 rozpoczął pracę w Wydziale Oświaty w Ostrowi Mazowieckiej w charakterze podinspektora. W roku 1975 przeszedł do pracy w Gminnej Szkole Zbiorczej w Ostrowi Mazowieckiej na stanowisko sekretarza szkoły. W 1977 roku powołany został na zastępcę dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowi Mazowieckiej. Od 1982r. pełnił funkcję dyrektora liceum. W 2001 roku przeszedł na emeryturę.

Będąc dyrektorem liceum, kontynuował pracę swego poprzednika. Modernizował gmach, wzbogacał szkołę w pomoce dydaktyczne – stworzył pierwszą pracownię komputerową.

Za swoją pracę zawodową odznaczony był wieloma resortowymi i państwowymi odznaczeniami m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrodami pieniężnymi ministra Oświaty i Starosty.

Skip to content