LO im. M.Kopernika

Dni Otwarte – 16 kwietnia 2002r.

Spotkajmy się u nas!!!

16 kwietnia 2002 w jednej z najstarszych szkół średnich na Mazowszu – Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Maz. odbył się „dzień otwarty”. Został on zorganizowany z myślą o potencjalnych kandydatach na uczniów tej szkoły, aby poznali taki jej wizerunek, który przekona, że jest to szkoła ich marzeń.
Punktualnie o godz. 11.00 gimnazjaliści z Ostrowi Maz. i okolicznych miejscowości przekroczyli próg liceum. Wówczas przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, którego opiekunką jest pani Anna Malec, oprowadzali młokosów po gmachu ponad 90-letniego budynku. Spacer po szkole stał się dla gimnazjalistów okazją do poznania niektórych klasopracowni, a także szansą zetknięcia się z nauczycielami liceum. Został on uroczyście zakończony wpisem opiekunów poszczególnych gimnazjów do „Złotej księgi” szkoły.
Następnie zaproszeni goście zgromadzili się na sali gimnastycznej, gdzie w imieniu uczniów szkoły powitał ich członek Samorządu Uczniowskiego, Maciej Konarzewski.
My tymczasem starałyśmy się dowiedzieć, co skłoniło gimnazjalistów do wyboru właśnie naszej szkoły. Na pytanie: dlaczego LO im. M. Kopernika, wszyscy chórem odpowiadali, że największe znaczenie miała renoma szkoły, a także wysoki poziom nauczania oraz dobre wspomnienia starszych znajomych, którzy ją ukończyli.
Młodzi ludzie nie mylili się w swoich ocenach, bowiem Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika ma w rzeczywistości wiele do zaoferowania. W szkole realizowane są liczne programy dydaktyczne i wychowawcze, z założeniem spójności oddziaływań wychowawczych szkoły i rodziny. Główny cel stanowi dążenie do osiągnięcia pełni rozwoju osobowego, intelektualnego, moralnego, duchowego i społecznego ucznia. Szkoła wyposażona jest w bardzo fachową kadrę pracowników. O skuteczności ich pracy świadczy m.in. fakt, że każdego roku absolwenci liceum bez większych problemów dostają się na renomowane uczelnie, gdzie mogą studiować na wymarzonych kierunkach studiów. Ciężka praca najlepszych spośród absolwentów liceum jest rok rocznie nagradzana. Najlepszy absolwent otrzymuje nagrodę pieniężną Fundacji Państwa Smejkalów, natomiast drugi – nagrodę kopernikowską.
Te i inne zalety szkoły wymienił dyrektor Liceum Ogólnokształcącego, pan Włodzimierz Kazimierski, który przywitał zebranych w imieniu dyrekcji szkoły i jej pedagogów. Następnie głos zabrał wicedyrektor pan Józef Zaczyk, a po nim członkowie Koła Wychowanków i Rady Rodziców w osobach pana Janusza Cudnocha, pana Pawła Świderka i pani Krystyny Polakowskiej, którzy życzyli gimnazjalistom pomyślnego zdania egzaminów i trafnego wyboru szkoły.
Po uroczystym powitaniu zebranych przyszedł czas na chwilę rozrywki. Pałeczkę przejęli licealiści. Na początku chcieli oni sprawdzić poziom wiedzy potencjalnych kolegów na temat szkoły. W tym celu zorganizowano konkurs, w którym wzięło udział pięciu ochotników. Okazało się, że młodzież gimnazjalna doskonale zna historię szkoły i panujące w niej zwyczaje.
Bezkonkurencyjny był uczeń Gimnazjum Publicznego nr 2 w Ostrowi Maz., który zyskał sympatię publiczności, śpiewając na scenie fragment znanej piosenki. Swoim występem poruszył serca wszystkich zebranych.
Po tym krótkim quizie młodzież z uwagą wysłuchała zabawnej części artystycznej, przygotowanej przez panią Jadwigę Juszczyk. Scenki w krzywym zwierciadle ukazywały obrazy z życia szkoły. Była to opowieść o liceum mówiona wierszem, przeplatana występami dziewczyn ćwiczących aerobik i piosenkami wybitnie uzdolnionych uczniów naszego LO.
Na zakończenie pan dyrektor Włodzimierz Kazimierski podziękował gimnazjalistom i ich opiekunom za przybycie oraz wyraził nadzieję, że od 1 września będzie mógł częściej oglądać ich uśmiechnięte buzie.
Katarzyna Krupa
Ewelina Lendzioszek

Skip to content