LO im. M.Kopernika

Bohumir Smejkal 1919 – 2005

W Sztokholmie w wieku 86 lat zmarł Bohumir Smejkal – człowiek wielkiego serca, szczery przyjaciel Ostrowi i jej mieszkańców, który znaczną część swego życia poświęcił niesieniu pomocy innym.

Bohumir Sejkal urodził się 7 września 1919 roku w Cieszynie. Podczas okupacji był więźniem obozu koncentracyjnego w Stutthoff. Po wojnie na emigracji w Szwecji gdzie ukończył studia techniczne i pracował jako inżynier technologii termonuklearnej. W roku 1953 zawarł związek małżeński z Janiną Szyszkowską – emigrantką z Ostrowi Mazowieckiej. Pasją obojga stała się wkrótce działalność charytatywna i patriotyczna w środowiskach polonijnych. Bohumir Smejkal pełnił od 1989 roku funkcje prezesa Polskiego Komitetu Pomocy w Szwecji, prezesa rady Polskiej Misji Katolickiej w Sztokholmie oraz członka wielu polskich organizacji w Szwecji, Anglii i Szwajcarii. Autor dokumentacji i monografii o polskich mogiłach na sztokholmskim cmentarzu Haga Norra oraz inicjator zbiórek pieniężnych na ich utrzymanie i pielęgnację. Szczególną pomoc dla kraju rozwinęli oboje podczas stanu wojennego, wysyłając do Polski żywność i odzież dla najbardziej potrzebujących. Wiele z tych darów kierowanych było do rodzinnego miasta pani Janiny dokąd przekazywali również pieniądze na rozbudowę szpitala oraz leki i sprzęt medyczny. Wspierali także finansowo i rzeczowo ostrowskie Liceum Ogólnokształcące, między innymi książkami dla szkolnej biblioteki oraz nagrodami dla najlepszych absolwentów. Od dwóch lat utworzyli fundację swojego imienia, której celem jest materialne wspieranie rozwoju naukowego i kulturalnego wybitnie uzdolnionych uczniów liceum. Za długoletnią działalność dla kraju Bohumir Smejkal został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez prezydentów Ryszarda Kaczorowskiego, a następnie Lecha Wałęsę, oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Ostrów uhonorowała Go tytułem Ostrowianina Roku 2002. Bohumir Smejkal zmarł 22 sierpnia. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 9 września w Sztokholmie.

Źródło: Tygodnik Ostrołęcki

Skip to content