LO im. M.Kopernika

ARR – bezpłatna dystrybucja jabłek – 22.04.2016

W naszej szkole odbyła się bezpłatna dystrybucja jabłek, w ramach akcji Agencji Rynku Rolnego.
Agencja Rynku Rolnego (ARR) jest państwową osobą prawną, nad którą nadzór sprawuje minister właściwy do spraw rynków rolnych, a w zakresie gospodarki finansowej – minister właściwy do spraw finansów publicznych. Agencja, posiadając od akcesji Polski do UE status unijnej agencji płatniczej, działa na podstawie unijnych aktów prawnych. W świetle przepisów prawa krajowego jest od 1 stycznia 2012 r. agencją wykonawczą.

W związku z rosyjskim embargiem na polskie jabłka Unia Europejska wdrożyła mechanizm polegający na ich odkupywaniu od producentów z przeznaczeniem do bezpłatnej dystrybucji.

W dniu 22 kwietnia i u nas pojawiły się smaczne, zdrowe, polskie jabłka- wszyscy mieli okazję zjeść zdrowe śniadanie.

Dostawcą jabłuszek do naszej szkoły był pan Jacek Adamczyk
Dziękujemy

Tekst i foto: Magdalena Konrad

Skip to content