LO im. M.Kopernika

Apel poświęcony Irenie Sendlerowej – 19.04.2016

„Godzina pomsty wybija,/ Za zbrodnie, mękę i krew.”
19 kwietnia 1943 roku żydowscy bojownicy stawili zbrojny opór Niemcom, którzy przystąpili do likwidacji warszawskiego getta. W 73 rocznicę wybuchu powstania Młodzież z klasy II D pod kierunkiem ucznia Kamila Kisło i p. Magdaleny Barzyczak, przygotowała sztukę „W słoiku” poświęconą pamięci Niezłomnej, Heroicznej, Odważnej, Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata- Ireny Sendlerowej, która w czasie drugiej wojny światowej ocaliła od Zagłady 2500 żydowskich dzieci z getta warszawskiego. Jako pracownica inspekcji sanitarnej mogła przekraczać mury getta i ratować dzieci. Po aryjskiej stronie przygotowywała dla nich akty chrztu, umieszczała w polskich rodzinach i klasztorach. Prowadziła kartotekę z bibuły na której umieszczała prawdziwe i przybrane nazwiskami dzieci, zakopując to wszystko w ogrodzie w słoiku. Nigdy nie zdradziła żadnego nazwiska, nawet wtedy, gdy była torturowana przez gestapo. Irena Sendler była „Aniołem w czasie zagłady…”
Dzisiejszej uroczystości towarzyszyła akcja „ŻONKILE” – symbol pamięci, szacunku i nadziei, związana z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy ŻOB, który w każdą rocznicę powstania składał pod Pomnikiem Bohaterów Getta bukiet żółtych kwiatów. Akcję „Żonkile” przygotowali Uczniowie pod kierunkiem p. Magdaleny Konrad, p. Izabeli Hryń, p. Sylwii Gałązka, p. Moniki Kuziak, p. Marcina Kuleszy, p. Magdaleny Barzyczak.

Tekst: Magdalena Barzyczak
Foto: Magdalena Konrad, Wioleta Godlewska

Skip to content