LO im. M.Kopernika

Adopcja serca

Od 5.11-8.11.2002r. młodzież naszej szkoły uczestniczyła w katechezach misyjnych prowadzonych przez ks. Grzegorza Radzikowskiego z Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego.

Tematem przewodnim była akcja „Adopcja serca” polegająca na zaadoptowaniu dziecka afrykańskiego. Do „Adopcji serca” przystąpiły klasy: IIIG, IH.

Wojna w Rwandzie w latach 1994-1996 pozbawiła życia ponad dwa miliony ludzi, a w żyjących zabiła nadzieję na lepsze jutro. Najbardziej cierpią niewinne, osierocone, pozbawione miłości, okaleczone na ciele i duchu dzieci. Każde z nich jest ciężko doświadczone przez los. Uczestnicząc w koszmarze wojny, było świadkiem tragicznej śmierci najbliższych.

Możesz im pomóc!

ADOPCJA SERCA to solidarność ponad granicami politycznymi, kulturowymi i rasowymi, życzliwe przyjęcie małego Afrykańczyka do polskiej rodziny, pomimo, że pozostaje on dala w swojej ojczyźnie. Adopcja Serca to poznanie dziecka poprzez wymianę listów i zdjęć, pokrycie kosztów jego utrzymania i wykształcenia, objecie dziecka codzienna modlitwą.

NA CZYM POLEGA ADOPCJA SERCA?

Celem akcji jest pomoc dziecku w jak najszybszym usamodzielnieniu się, czyli zdobyciu zawodu. Rodzina adopcyjna wpłaca na konto Sekretariatu Misyjnego równowartość 15 dolarów na miesiąc. Pieniądze przekazywane są na konta pallotyńskich placówek misyjnych z przeznaczeniem dla konkretnego dziecka. Kwota ta wystarcza na skromne utrzymanie i wykształcenie dziecka w zakresie szkoły podstawowej, a po jej ukończeniu nauki zawodu. Polscy misjonarze nie wypłacają ani dzieciom ani ich opiekunom pieniędzy w gotówce, tylko raz na tydzień dziecko otrzymuje porcję żywności oraz w miarę potrzeby ubrania, książki i przybory szkolne.

KTO ZGŁASZA DZIECI DO ADOPCJI SERCA?

Księża Pallotyni w Rwandzie i Kongo Demokratycznym wybierają sieroty i półsieroty najbiedniejsze z biednych. Dokładnie sprawdzają warunki życia każdego z nich i aktualnych opiekunów, o ile takich posiada.

KTO MOŻE BYĆ RODZINĄ ADOPCYJNĄ?

Wśród rodzin adopcyjnych mamy rodziny, małżeństwa, osoby samotne, klasy szkolne oraz grupy kilku osób składające się na utrzymanie jednego dziecka.

ŁĄCZENIE RODZIN ADOPCYJNYCH Z SIEROTAMI Z AFRYKI?

Decydując się na adopcje należy podać wiek dziecka. Określenie wieku jest deklaracją czasu trwania adopcji. Dzieci usamodzielniają się mając 18 lat, toteż adopcja 16-latka potrwa 2 lata, młodszego odpowiednio dłużej. Z listy sierot, która przychodzi z Afryki wybierane i przydzielane jest więc dziecko w wybranym przez rodzinę adopcyjną wieku.

SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ

Zbliżeniu i wzajemnemu poznaniu służy wymiana listów i zdjęć. List w języku polskim za pośrednictwem Sekretariatu Misyjnego tłumaczony jest na język francuski i wysłany do Afryki, Tam, tekst z języka francuskiego tłumaczony jest na język miejscowy. Dziecko otrzymuje na raz trzy listy co sprawia mu ogromną radość. Przeważnie jest to pierwszy list, który otrzymuje w życiu. Nie jest już samo. Ma „rodzinę”, kogoś kto o nim myśli.

CZAS OCZEKIWANIA NA INFORMACJĘ O DZIECKU

Oczekiwanie, przy zachowaniu ciągłości wpłat, może potrwać kilka miesięcy. Z powodu niepokoju o to, czy wysłane pieniądze dochodzą do dziecka, oczekiwanie może być trudnym okresem dla rodzin adopcyjnych. Pieniądze dochodzą, trzeba jednak pamiętać, iż Afryka ma swój trudny klimat. Brakuje dróg, środków komunikacji, odległości są na miarę tego wielkiego kontynentu.

KONTO OGÓLNE

„Swojemu” dziecku wolno posyłać więcej pieniędzy. Wobec wielkich potrzeb każda kwota wpłacona dodatkowo będzie przyjęta z wielką wdzięcznością, ale zostanie przekazana na „konto ogólne”, ponieważ w akcji Adopcja Serca obowiązuje zasada, że żadne dziecko nie może być wyróżniane i otrzymywać pomocy większej od innych. Pieniądze znajdujące się na „koncie ogólnym” zostaną wydane przede wszystkim na pokrycie niedoborów akcji wynikających z faktu, że ktoś z przyczyn losowych lub innych nie wpłacił zadeklarowanej kwoty. Ponad to, pieniądze te będą wykorzystane na opłacenie nauki dzieci nie objętych Adopcją Serca, które mają utrzymanie, ale nie chodzą do szkoły z braku środków finansowych oraz na utrzymanie misyjnych ośrodków dożywiania dla dzieci.

KOSZTY ORGANIZACYJNE I ADMINISTRACYJNE AKCJI ADOPCJA SERCA

Wszystkich, którzy przystąpią do akcji, prosimy o wpłacanie dodatkowo 3 zł na miesiąc. Kwota ta zostanie wykorzystana na pokrycie kosztów organizacyjnych i administracyjnych, czyli opłata za rachunki telefoniczne, znaczki, ksero itp. Organizację, administrację, tłumaczenie, korespondencję wykonują nieodpłatnie członkowie i wolontariusze Sekretariatu Misyjnego.

Korespondencję, zawsze z dopiskiem ADOPCJA SERCA, proszę przesyłać na adres:

Pallotyński Sekretariat Misyjny
ul. Skaryszewska 12
03-802 Warszawa
skr. poczt. 255
tel. O-prefiks-22 781-60-68
e-mail: adopcjaserca@poczta.onet.pl

Wpłaty złotówkowe zawsze dopiskiem ADOPCJA SERCA, prosimy przesyłać na konto:
PKO BPS.A. IV o/WARSZAWA
47 10201042 122760392
Pallotyński Sekretariat Misyjny
ul. Skaryszewska 12
03-802 Warszawa

Opracowała Hanna Skonieczna

Skip to content