LO im. M.Kopernika

9 września 2011r. – I Kongres Młodzieży Wschodniego Mazowsza

Dnia 9 września 2011. w Mińsku Mazowieckim po raz pierwszy odbył się Kongres Młodzieży Wschodniego Mazowsza. Gościem specjalnym Kongresu była prof. Jadwiga Staniszkis.
Wraz z kilkunastoosobową grupą młodzieży ze szkół średnich z Ostrowi Mazowieckiej i Małkini Górnej i opiekunami reprezentowaliśmy powiat ostrowski. Nasze liceum reprezentował Damian Skłodowski, Iza Szymańska i moja osoba. Inicjatorem przedsięwzięcia był przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Mińskiego, na co dzień student prawa, Daniel Milewski.
W gościnne progi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim, oprócz powiatu ostrowskiego, zawitali przedstawiciele samorządów uczniowskich z prawie dwudziestu szkół ponadgimnazjalnych, m.in. z Siedlec, Węgrowa, Wyszkowa i Łosic. Gospodarzy reprezentował m.in. wicestarosta miński Krzysztof Płochocki. Głównym celem Kongresu było zainicjowanie ogólnomazowieckiej dyskusji o budowaniu współpracy i wyzwaniach stojących przed młodzieżą oraz nauczycielami we współczesnym systemie edukacji. O potrzebie podejmowania wspólnych działań w sprawach dotyczących uczniów szkół ponadgimnazjalnych może między innymi świadczyć fakt, że w dyskusji pojawiła się propozycja, aby, zainicjowany przez władze powiatu mińskiego, Kongres był imprezą cykliczną i doczekał się kontynuacji w latach przyszłych. Uczestnicy Kongresu mieli możliwość wysłuchania wykładu Zbigniewa Piątkowskiego, redaktora tygodnika „Co słychać?” o mechanizmach debat publicznych i kształtowania opinii publicznej przez współczesne media. W ostatniej części spotkania zebrani wysłuchali krótkiego wykładu prof. Staniszkis, po którym były pytania do szczególnego gościa. Dzięki pomocy Izy Szymańskiej miałem możliwość poprowadzenia tej debaty połączonej z wywiadem oraz szansy zaprezentowania się większemu gronu osób, głównie uczniów. Było ciężko, ale było warto. Wyjazd można ocenić jako bardzo wartościowy, bardzo młodzieżowy i bardzo przyszłościowy. Może w niedalekiej przyszłości taki Kongres odbędzie się w naszym „Koperniku”?
Specjalnie dla Was
Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego LO im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej,
Mateusz Rutkowski kl II G

Skip to content