LO im. M.Kopernika

9 stycznia 2013r. – podsumowanie projektu Szkoła Dialogu

OTRZYMALIŚMY TYTUŁ „SZKOŁY DIALOGU”!

Patrzę z podziwem na zaangażowanie, pomysłowość, wytrwałość uczniów oraz nauczycieli biorących udział w tym programie. […] To niezwykłe, że kolejne generacje młodzieży znajdują w sobie ciekawość dla historii swoich miejscowości, potrafią przywrócić pamięć o ich dawnych żydowskich obywatelach, opowiedzieć ich zapomniane losy swoim rówieśnikom i rodzicom. Czują potrzebę pielęgnowania tradycji wolnej, demokratycznej i wielokulturowej Rzeczypospolitej.

Władysław Bartoszewski
(Słowo skierowane do uczestników Gali „Szkoły Dialogu”)

Jeżeli już jesteś tutaj, już masz nagrodę. […]Najważniejsze dla mnie jest mówić: „Dziękuję, dziękuję bardzo, całym sercem.”

Michael Schudrich Naczelny Rabin Polski
(Z wystąpienia podczas Gali)

9 stycznia 2013 r. grupa dziesięciu uczniów reprezentujących klasę III h wzięła udział w uroczystym podsumowaniu działań, które złożyły się na ubiegłoroczną edycję projektu „Szkoła Dialogu”.
Projekt jest inicjatywą organizacji pozarządowej o nazwie Forum Dialogu Między Narodami.
www.dialog.org.pl

Uczniowie obecnej III h rozpoczęli zajęcia „Szkoły Dialogu” 21 marca 2012r. Prace nad projektem, któremu nadali tytuł „Ostrów Mazowiecka – miasto sąsiadów”, zakończyli w czerwcu 2012r. Materiały dokumentujące ich działania można obejrzeć w „Kronice szkoły”.

Uroczystość wieńcząca projekt „Szkoła Dialogu” 2012 połączona była z nadaniem tytułów „Szkoły Dialogu” oraz wręczeniem wyróżnień i nagród.
W Sali Koncertowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie spotkali się przedstawiciele 49 szkół z całej Polski.
Galę zaszczycili obecnością szczególni goście:
Zvi Rav-Ner, ambasador Izraela, Michael Schudrich, Naczelny Rabin Polski, Henryk Wujec, opozycjonista walczący w PRL-u z komunizmem, obecnie doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Przewodniczący Rady Fundacji Forum Dialogu Między Narodami.
Na sali znaleźli się ludzie świeccy i duchowni, dorastający i dojrzali, uczniowie i nauczyciele jednoczący się w przekonaniu o potrzebie dialogu między społecznością żydowską i polską.
Wzruszenie i radość złożyły się na to wyjątkowe wydarzenie.
Nasze Liceum otrzymało tytuł „Szkoły Dialogu”!
Staramy się odkrywać ślady istnienia społeczności żydowskiej w Ostrowi Mazowieckiej i przypominać o przeszłości nieobecnej, zagubionej w pamięci mieszkańców.
Mamy nadzieję, że odtwarzając pejzaż naszego miasta sprzed katastrofy, w ten sposób przywracamy równowagę, która została zachwiana po Szoah.
Czynimy niewielkie kroki, a jednak nie opuszcza nas poczucie sensu i konieczności tego, co robimy.

Izabela Hryń

Foto: Weronika Kaczmarek, Agnieszka Ewertowska, Maximilian Schiwon, Sebastian Brejnak

Skip to content