LO im. M.Kopernika

9 października 2013 – wyjście na film „Wałęsa. Człowiek z nadziei”

W środę 09.10.2013 uczniowie klas Ic, Id, If i IId, IIh, IIc wraz z opiekunami obejrzeli film nominowany do Oscara w kategorii obraz nieanglojęzyczny.
„Wałęsa. Człowiek z nadziei”. Według słów prezydenta Bronisława Komorowskiego „Tworzyć on będzie nie tylko naszą wiedzę, a szczególnie wiedzę młodego pokolenia, o tych niezwykłych czasach, ale już dosyć odległych…”. W filmie opowiedziano m.in. o pracy Wałęsy w Stoczni Gdańskiej i o tym, jak w sierpniu 1980 r. stanął na czele historycznego strajku, który doprowadził do powstania związku zawodowego „Solidarność”. Pokazano okres internowania w Arłamowie, a także to jak w 1983 r. lider Solidarności otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla i jak w 1989 r. wygłosił pamiętne przemówienie w Kongresie USA.

M.K.Barzyczak

Skip to content