LO im. M.Kopernika

5 września 2014r. – obchody 105-lecia szkoły

Zdjęcia: Małgorzata Korzeb, Weronika Tułowiecka, K. Studnicki. Montaż: Weronika Tułowiecka. 2014r.

W dniu 5 września w naszym Liceum odbyła się wielka uroczystość związana z obchodami 105 – lecia istnienia szkoły. Tego dnia odwiedziło szkołę wielu gości: Pani Elżbieta Lanc – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Pan Marian Krupiński – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Pan Karol Semik – Mazowiecki Kurator Oświaty, Pani Teresa Michalak – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Ostrołęce, Pan Zbigniew Kamiński – Starosta Powiatu Ostrowskiego, Pan Jerzy Bauer – Wicestarosta Powiatu Ostrowskiego, ks. prałat Jan Okuła, Radni Powiatu Ostrowskiego na czele z przewodniczącym Rady Powiatu Ostrowskiego Dariuszem Rafalikiem, Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka Władysław Krzyżanowski oraz wójtowie gmin z terenu Powiatu Ostrowskiego, Przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkołą, pracownicy Starostwa Powiatowego Pani Małgorzata Konrad – Skarbnik Powiatu Ostrowskiego, Pani Jolanta Ugniewska – Sekretarz Powiatu Ostrowskiego, byli dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy szkoły, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, Koło Wychowanków z Prezesem Koła Panią Barbarą Jaroszkiewicz. Obchody rozpoczęła Msza święta, którą poprowadził proboszcz parafii pw. WNMP Jan Okuła, podczas której został poświęcony nowy sztandar szkoły. Po ceremonii w kościele wszyscy uczestnicy przybyli na boisko szkolne, witali ich przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, którzy wręczali książki o szkole i przypinali kotyliony.
Uroczystość poprowadzili Joanna Bauer i Karol Tadko. Zebranych gości, Radę Pedagogiczną, pracowników szkoły oraz uczniów powitał dyrektor Waldemar Bartosik. Montaż słowno muzyczny przygotowany pod kierunkiem p. Monik Kuziak i p. Marcina Kuleszy nadał uroczystości podniosły charakter, były piękne piosenki oraz fragmenty wydarzeń historycznych z życia szkoły. Zaśpiewali i zagrali: Klaudia Dąbkowska (absolwentka), Sebastian Brejnak (absolwent) Izabela Romanik (absolwentka), Weronika Tułowiecka, Aleksander Klewaczew, Agata Szypulska, Anna Janicka, Aneta Wyszomirska.
Fragmenty historyczne odczytali Klaudia Dąbkowska, p. Marcin Kulesza, p. Maria Morawska, p. Janina Smejkalova. Kolejnym punktem było odczytanie przez p. Jolantę Ugniewską – sekretarza Starostwa Powiatowego aktu erekcyjnego oraz wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę hali sportowej.
Następnym ważnym wydarzeniem było przekazanie nowego sztandaru. Poczet w składzie Bogumiła Wujek, Dariusz Chmielewski i Anna Małgorzata Rafaenko wręczyli sztandar Staroście Zbigniewowi Kamińskiemu. Sztandar z rąk Starosty odebrał Dyrektor Waldemar Bartosik, który przekazał go na ręce chorążego Kamila Jadczaka. Na nowy sztandar ślubowali przedstawiciele klas I, którzy uroczyście przysięgali dbać o dobre imię szkoły i wzorowo wypełniać obowiązki szkolne.
Ślubowali:
IA – Tomasz Jóźwik
IB – Paulina Gocał
IC – Paulina Ziemczyk
ID – Anna Ryszewska
IE – Justyna Szyszkowska
IF – Dominika Kazanowska
IG – Dominika Gałązka
IH – Natalia Kazanowska
Nagrodę dla najlepszego ucznia klas I za rok szkolny 2013/2014 z rąk fundatorki p. Janiny Smejkalovej otrzymała Dominika Quarashuli.
Na zakończenie uroczystości głos zabrali zaproszeni goście.
Magdalena Konrad

Foto: Olga Skalik, Krzysztof Studnicki

Skip to content