LO im. M.Kopernika

4 września 2006r. – uroczysta Inauguracja Roku Szkolnego 2006/2007

W dniu 4 września, po okresie dzięki Ministrowi Edukacji wydłużonych wakacji, wytęsknieni i spragnieni zdobywania wiedzy wróciliśmy do naszej ukochanej szkoły, przez niektórych pieszczotliwie zwanej „klasztorem”. Byliśmy w tak dobrych nastrojach, że z uwagą wysłuchaliśmy długiego i cokolwiek trudnego, zwłaszcza dla nieprzyzwyczajonych pierwszoklasistów, przemówienia Pana Dyrektora. Przemówienie, wzniosłe i mądre, wprowadziło nas w klimat powagi i skupienia, właściwego uczniom elitarnej placówki oświatowej, jaką jest niewątpliwie Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej. W klimat ów jeszcze głębiej wprowadziło nas orędzie Premiera i Ministra Edukacji, Pana Romana Giertycha (liczba dużych liter wprost proporcjonalna do wagi tytułu). Pan Dyrektor zapowiedział między innymi ostrzejszą niż dotąd walkę z nałogami i innymi patologiami, ściślejszą niż dotąd współpracę szkoły z rodzicami, podwyższenie, do jeszcze wyższych niż dotąd, standardów nauczania szkoły i możliwość wprowadzenia w Liceum mundurków, nie wyrażana wcześniej publicznie – aż dotąd. Pan Minister wyraził konieczność przypomnienia sobie przez szkołę jej roli wychowawczej, dorównującej wagą roli edukacyjnej, poinformował, bez szczegółów wszakże, o drobnych zmianach mających dotyczyć klasyfikacji maturalnej (tu jednak, niczym stary wyjadacz show-biznesu, Pan Minister nie rozwinął wątku, pozostawiając słuchaczy zafrapowanych i spragnionych dogłębniejszych informacji), poruszył też masę innych, nie mniej ważnych tematów, między innymi mundurków w szkołach, w tej kwestii przychylając się całkowicie do sugestii Pana Dyrektora, a nawet stwierdzając, że winny one być normą w każdej polskiej szkole. Wydaje się, że zwłaszcza te rewelacje mundurkowe większość uczniów przyjęła z mieszanymi uczuciami, możliwe jednak, że jeszcze wyrobią sobie pozytywne zdanie na ten temat – zwłaszcza jeśli pospieszą im z pomocną dłonią i informacją nauczyciele.

Innym wymagającym zaakcentowania wydarzeniem w życiu naszej szkoły było obwieszczenie przez Pana Starostę Tadeusza Legackiego przedłużenia kadencji Pana Dyrektora Włodzimierza Kazimierskiego na okres pięciu lat szkolnych. Gratulujemy Panu Dyrektorowi i życzymy dalszych sukcesów, wzorem wielu znamienitych gości, którzy wypowiadali się na uroczystości Rozpoczęcia.

Cóż jeszcze można ciekawego wyłuskać z obfitującego we wrażenia pierwszego dnia szkoły? Niewątpliwie zaliczenie pana Kamińskiego w nobliwy poczet Rady Rodziców należy do faktów interesujących, jednakże nie posiadając pisemnej zgody zainteresowanego, nie będziemy tego tematu poruszać. Zajmiemy się raczej nowymi uczniami, których należy wprowadzać teraz w sekrety szkoły – chyba że wolą się tym zająć samodzielnie. Życzymy im, i w ogóle wszystkim (włączając w to Ciało Pedagogiczne i wszystkich pracowników szkoły), miłych i owocnych dni w roku szkolnym 2006/2007.
AtraM

Foto: Olo

Skip to content