LO im. M.Kopernika

31 maja – Światowy Dzień Bez Papierosa.

W dniu dzisiejszym obchodziliśmy Dzień bez papierosa. Samorząd Uczniowski promując zdrowy styl życia włączył się w akcję „Nie zawsze wędzone trzyma dłużej”.
Tego dnia w szkole rozwiesiliśmy plakaty, które otrzymaliśmy od Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej.
Głównymi zamierzeniami tegorocznych obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu są:

1. Dostarczenie rzetelnych informacji na temat jednolitych opakowań.

2. Zachęcenie państw członkowskich do wzmocnienia działań związanych z pakowaniem i etykietowaniem opakowań, a także ograniczeniem reklamowania, promowania i sponsorowania wyrobów tytoniowych.

3. Pomoc państwom członkowskim przed ingerencją przemysłu tytoniowego w procesy polityczne związane z ujednoliceniem opakowań.

Państwowa Inspekcja Sanitarna jako instytucja stojąca na straży zdrowia publicznego, włącza się w realizację polityki ograniczenia konsumpcji wyrobów tytoniowych, w szczególności w zakresie edukacji na temat skutków zdrowotnych i ekonomicznych palenia papierosów i e-papierosów.

Uczniowie i nauczyciele w dniu dzisiejszym zostali odznaczeni medalami „dzień bez papierosa”.

Zachęcamy do Zdrowego Stylu Życia!!!! 🙂

Tekst: Magdalena Konrad
Foto: Katarzyna Świedzińska

Skip to content