LO im. M.Kopernika

30 listopada 2011r. – wybory do Samorządu Uczniowskiego

W dniu 30 listopada w naszej szkole odbyły się wybory. Do dnia 9 listopada wychowawcy klas zgłosili kandydatury poszczególnych uczniów. Do walki o miejsce w Samorządzie Uczniowskim stanęło 26 osób. Wszyscy kandydaci mieli możliwość wykonania swojego plakatu wyborczego. Plakaty zostały umieszczone w górnym korytarzu, między salami 17 i 18. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwali p. Magdalena Konrad i Mateusz Zaręba – przewodniczący SU.
Głosowanie odbywało się w klasach. Każdy głosujący otrzymał stemplowaną kartę, na której wpisywał imię i nazwisko kandydata. Głosowało 673 osoby. Głosów nieważnych – 13.
KANDYDACI Z KLAS I
Piotr Szymański kl I A, Przemysław Kołakowski kl I A, Wiktoria Tyszka kl. I A, Jakub Szpadzik kl. I B, Natalia Polakowska kl. I B, Aneta Kulesza Kl. I C, Klaudia Dąbkowska kl. I C, Maja Sobotka kl. I D, Tomasz Han kl. I D, Melania Rybakiewicz Kl. I D, Milena Kopaniarz kl I E, Angelika Korotowicz
KANDYDACI Z KLAS II
Adrian Jaszczak kl. II A, Marcin Rosiński kl. II A, Olga Spiżewska kl. II B, Izabela Szymańska kl. II B, Alicja Jemielita kl. II C, Izabela Bandarzy kl. II C, Mateusz Rosiński kl. II D, Dariusz Grabowski kl. II E, Katarzyna Kiliś kl. II F, Natalia Dawidczyk kl. II F, Mateusz Rutkowski kl. II G, Katarzyna Lisińska kl. II H, Agnieszka Ewertowska kl. II H, Robert Nowak kl. II H
Do Samorządu Uczniowskiego przeszli:
1. Natalia Polakowska kl. I B – 99 głosów
2. Dariusz Grabowski kl. II E – 73 głosy
3. Mateusz Rosiński kl. II D – 53 głosy
4. Adrian Jaszczak kl. II A – 48 głosów
5. Mateusz Rutkowski kl II G – 40 głosów
6. Olga Spiżewska kl. II B – 37 głosów
7. Izabela Szymańska kl. II B – 33 głosy
8. Angelika Korotowicz kl. I F – 32 głosy
9. Natalia Dawidczyk kl. II F – 30 głosów
10. Aneta Kulesza kl. I C – 24 głosy
11. Alicja Jemielita kl. II C – 21 głosów
12. Izabela Bandarzy kl. II C – 21 głosów
Pozostali kandydaci otrzymali poniżej 20 głosów. Wśród wygranych odbędą się wybory wewnętrzne, na których zostaną wyłonieni przewodniczący, z-ca oraz przedstawiciele poszczególnych sekcji.
SERDECZNE GRATULACJE!
Magdalena Konrad
Foto: M Konrad

Skip to content