LO im. M.Kopernika

30 kwietnia 2010r. – pożegnanie klas trzecich

NAGRODY ROK 2010

Uchwałą Rady pedagogicznej z dnia 26.04.2010 roku przyznano następujące nagrody:

NAGRODA FUNDACJI JANINY I BOHUMIRA SMEJKALÓW DLA NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA

EDYTA PAULINA BOGUCKA KL. III B – 5,41 sprawowanie wzorowe
Za uzyskanie najwyższej średniej ocen na świadectwie ukończenia szkoły, wzorowe zachowanie, udział w Olimpiadzie Geograficznej i Nautologicznej, ogólnopolskim konkursie geograficznym Geo-Planeta, Olimpiadzie Języka Angielskiego. Przygotowała projekt badawczy i reprezentowała szkołę jako posłanka na Sejm Dzieci i Młodzieży. Dwukrotna stypendystka Prezesa Rady Ministrów, wolontariuszka.

NAGRODA PREZESA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO P. ZBIGNIEWA KRUTCZENKI DLA NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA ZE ŚRODOWISKA WIEJSKIEGO

OLGA WASILEWSKA KL. III D – 5,22 zachowanie wzorowe
Za udział w Olimpiadach: Teologicznej, Ekologicznej, Filozoficznej, Wiedzy o Zdrowiu oraz za wyróżnienie w akademickim konkursie plastycznym Karol Darwin

NAGRODA KOPERNIKOWSKA

JAROSŁAW BĄCZYK KL. III A – 5,39 zachowanie wzorowe
za tytuł wyróżnionego finalisty w XVI Konkursie Fizycznym, za I miejsce w VII konkursie Matematycznym, za I miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego

NAGRODA STAROSTY POWIATU OSTROWSKIEGO

KAROL BOCIAN KL. III A – 4,94 zachowanie wzorowe
Za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych: I miejsce w piłce ręcznej, III miejsce w piłce nożnej w XI Powiatowej Olimpiadzie Młodzieży. Za udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych Za reprezentowanie szkoły podczas uroczystości miejskich. Za pracę w samorządzie uczniowskim jako przewodniczący.

NAGRODA BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

EMILIA FIEDCZAK KL. III B – 5,18 zachowanie wzorowe
Za udział w konkursach: matematycznym i geograficznym Geo-Planeta. Za udział w zawodach sportowych. Za udział w przygotowaniach obchodów stulecia szkoły.

NAGRODA PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

ALEKSANDER ROSA KL. III A – 5,11 zachowanie wzorowe
Za udział konkursach: fizycznym, informatycznym, języków obcych, matematycznym

NAGRODA DYREKTORA ZAMIEJSCOWEGO OŚRODKA DYDAKTYCZNEGO W OSTROWI MAZOWIECKIEJ PRYWATNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY OCHRONY ŚRODOWISKA

KATARZYNA POLAK KL. III E – 4,94 zachowanie wzorowe
Za pracę w Samorządzie Uczniowskim. Za I miejsce w Powiatowym Konkursie Ekologicznym.

DYPLOMY I MEDALE KOPERNIKOWSKIE

EDYTA PAULINA BOGUCKA KL. III B 5,41 wz
JAROSŁAW BĄCZYK KL. III A 5,39 wz
OLGA WASILEWSKA KL. III D 5,22 wz
EMILIA FIEDCZAK KL. III B 5,18 wz
ALEKSANDER ROSA KL. III A 5,11 wz
TOMASZ BUDZISZ KL. III A 5,06 bdb
KAROLINA JASIONEK KL. III E 5,06 wz
ANNA SZYSZKOWSKA KL. III D 5,06 wz

ŚWIADECTWA Z BIAŁO-CZERWONYM PASKIEM ŚR. 4,75 I POWYŻEJ ORAZ NAGRODY KSIĄŻKOWE OTRZYMUJĄ:

JAROSŁAW BĄCZYK III A 5,39 wz + nagroda dyrektora, medal kopernikowski
TOMASZ BUDZISZ III A 5,06 bdb +medal kopernikowski
DAWID JABŁOŃSKI III A 4,94 wz
ALEKSANDER ROSA III A 5,11 wz + nagroda Przewodniczącego Rady Miasta, medal kopernikowski
RAFAŁ AUGUSTYNIAK III A 4,94 wz
KAROL BOCIAN III A 4,94 wz + nagroda starosty
EDYTA BOGUCKA III B 5,41 wz + nagroda Smejkalów, medal kopernikowski
EMILIA FIEDCZAK III B 5,18 wz + nagroda Burmistrza, medal kopernikowski
KATARZYNA ZAWADZKA III B 4,76 wz + 100% za 3 lata
OLGA WASILEWSKA III D 5,22 wz + nagroda Prezesa Banku Spółdzielczego, medal kopernikowski
ANNA SZYSZKOWSKA III D 5,06 wz + medal kopernikowski
MONIKA ZAJĄC III D 4,88 wz
NATALIA KUKAWKA III D 4,78 wz
KAROLINA JASIONEK III E 5,06 wz + medal kopernikowski
KATARZYNA POLAK III E 4,94 wz + nagroda dyr prywatnej Szk Ochr Śr
JOANNA KEMPISTA III E 4,76 wz
ANNA WOJCIESZEK III F 4,88 wz
DOMINIKA GRABOWSKA III F 4,82 wz
EWA AGNIESZKA ZAŁUSKA III G 4,88 wz
KAROLINA PAULINA PECURA III G 4,82 wz
ANNA KORNET III G 4,81 bdb
KATARZYNA KISIEL III G 4,76 wz
DOMINIKA TYSZKA III H 4,94 wz
ANNA ZAWADZKA III H 4,88 wz
EMILIA KAROLINA GODLEWSKA III H 4,82 wz
HANNA MARIA ŁADA III H 4,76 wz

NAGRODY ZA 100% FREKWENCJĘ

JAROSŁAW BĄCZYK KL. III A
KAROL BOCIAN KL. III A
WOJCIECH ZALEWSKI KL. III A
KATARZYNA ZAWADZKA KL. III B
MAGDALENA KOŚNIK KL. III D
KATARZYNA ZAŁOŻYŃSKA KL. III F

PRACA W SAMORZĄDZIE SZKOLNYM

KAROL BOCIAN KL. III A
MALWINA MORAWSKA KL. III A
ALICJA GRZELAK KL. III E
KATARZYNA POLAK KL. III E
KATARZYNA RUKAT KL. III E
EMILIA NIEDZWIECKA KL. III F
WERONIKA SIENKOWSKA KL. III H

ZA REPREZENTOWANIE SZKOŁY W POCZCIE SZTANDAROWYM

MACIEJ SZYMAŃSKI KL. III B
KATARZYNA NADANY KL. III E
MARTYNA KEMPISTY KL. III G

DYPLOMY I NAGRODY DLA WOLONTARIUSZEK Z KL. III

MALWINA MORAWSKA KL. III A
EDYTA BOGUCKA KL. III B
KATARZYNA POLAK KL. III E
KLAUDIA BOROWA KL. III F
DOMINIKA GRABOWSKA KL. III F
SYLWIA KRAJZA KL. III F
EMILIA NIEDZWIECKA KL. III F
MARTA ORŁOWSKA KL. III F
KATARZYNA ZAŁOŻYŃSKA KL. III F
MONIKA TOM KL. III G
MAGDALENA WAGNER KL. III G
AGNIESZKA ZAWISTOWSKA KL. III G

DYPLOMY I NAGRODY DLA HONOROWYCH KRWIODAWCÓW

ARTUR GAWKOWSKI KL. III A
PATRYK GOCAŁ KL. III C
RAFAŁ JAMIOŁKOWSKI KL. III C
DOMINIK ROZUMEK KL. III C
MATEUSZ OGONOWSKI KL. III C
DAMIAN DZIERŻANOWSKI KL. III C
MONIKA TOM KL. III G
MAGDALENA WAGNER KL. III G

NAGRODA ZA WYTRWAŁOŚĆ W DĄŻENIU DO WYZNACZONEGO CELU Z ŻYCZENIAMI DALSZYCH SUKCESÓW

KLAUDIA MARIA PRZASTEK KL. III G

ZA PRACĘ W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

MAKSYMILIAN WERNER KL. III G

NAGRODY ZA UDZIAŁ W ELIMINACJACH OKRĘGOWYCH OLIMPIADY ARTYSTYCZNEJ W SEKCJI PLASTYKI

AGATA GNIAZDOWSKA KL. III G
ALEKSANDRA STOPIAK KL. III G

STATUETKI ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

EMILIA FIEDCZAK KL. III B
MAŁGORZATA CHOLEWSKA KL. III C
JOANNA GAWKOWSKA KL. III D
ALEKSANDRA OMIECIŃSKA KL. III F
KATARZYNA SOŁOWIEJ KL. III F
ANNA WOJCIESZEK KL. III F
KAROL BOCIAN KL. III A
ADAM NAŁĘCZ KL. III A
RAFAŁ SIWEK KL. III A
TOMASZ NOWAK KL. III B
MACIEJ SZYMAŃSKI KL. III B
KAMIL ZARĘBA KL. III B
DAMIAN DZIERŻANOWSKI KL. III C
PATRYK GOCAŁ KL. III C
DOMINIK ROZUMEK KL. III C
PAWEŁ ZAWISTOWSKI KL. III C
GRZEGORZ JARKA KL. III E
PATRYK STELMASZCZYK KL. III F

LISTY GRATULACYJNE DLA RODZICÓW UCZNIÓW ZE ŚREDNIĄ 4,5 I POWYŻEJ

JAROSŁAW BĄCZYK KL. III A 5,39 wz
TOMASZ BUDZISZ KL. III A 5,06 bdb
DAWID JABŁOŃSKI KL. III A 4,94 wz
ALEKSANDER ROSA KL. III A 5,11 wz
RAFAŁ AUGUSTYNIAK KL. III A 4,94 wz
KAROL BOCIAN KL. III A 4,94 wz
ARTUR DĘBKOWSKI KL. III A 4,67 bdb
SYLWESTER KLIMEK KL. III A 4,61 wz
KAMIL MIERZEJEWSKI KL. III A 4,56 wz
EDYTA BOGUCKA KL. III B 5,41 wz
EMILIA FIEDCZAK KL. III B 5,18 wz
KATARZYNA ZAWADZKA KL. III B 4,76 wz
KAROLINA OWCZAREK KL. III B 4,53 wz
MAGDALENA PODBIELSKA KL. III C 4,7 bdb
OLGA WASILEWSKA KL. III D 5,22 wz
ANNA SZYSZKOWSKA KL. III D 5,06 wz
MONIKA ZAJĄC KL. III D 4,88 wz
NATALIA KUKAWKA KL. III D 4,78 wz
KAROLINA SZEWCZYK KL. III D 4,56 wz
KAROLINA JASIONEK KL. III E 5,06 wz
KATARZYNA POLAK KL. III E 4,94 wz
JOANNA KEMPISTA KL. III E 4,76 wz
KLAUDIA MALEC KL. III E 4,71 bdb
ANNA WOJCIESZEK KL. III F 4,88 wz
DOMINIKA GRABOWSKA KL. III F 4,82 wz
KLAUDIA BOROWA KL. III F 4,7 wz
EWA AGNIESZKA ZAŁUSKA KL. III G 4,88 wz
KAROLINA PAULINA PECURA KL. III G 4,82 wz
ANNA KORNET KL. III G 4,81 bdb
KATARZYNA KISIEL KL. III G 4,76 wz
MAGDALENA KAZIMIERCZYK KL. III G 4,62 wz
KAROLINA WOJEWÓDZKA KL. III G 4,53 db
ALEKSANDRA STOPIAK KL. III G 4,50 wz
DOMINIKA TYSZKA KL. III H 4,94 wz
ANNA ZAWADZKA KL. III H 4,88 wz
EMILIA GODLEWSKA KL. III H 4,82 wz
HANNA MARIA ŁADA KL. III H 4,76 wz
KAROLINA DĄBROWSKA KL. III H 4,63 wz

Foto: K Zawisza

Skip to content